Nr. 289-300 11.08.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

506. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) (nr. 291-VIII, 24 iulie 2017)

507. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) (nr. 138, 13 iulie 2017)

508. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (nr. 298-VIII, 26 iulie 2017)

509. Lege pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Fondul Global pentru Combaterea HIV/ SIDA, Tuberculozei şi Malariei (nr. 142, 13 iulie 2017)

510. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 313-VIII, 28 iulie 2017)

511. Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 181, 21 iulie 2017)

512. Hotărîre pentru modificarea și completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 48/2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 196, 21 iulie 2017)

513. Decret privind numirea doamnei Ecaterina PALANCIUC în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 319-VIII, 31 iulie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

14. Hotărâre privind Raportul auditului performanței „Eficiența administrării patrimoniului public de către Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. și Centrul de Business și Turism „Cricova-Vin” S.A. în perioada 2015-2016” (nr. 30, 4 iulie 2017)

15. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, pe exercițiul bugetar 2016 (nr. 34, 20 iulie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

727. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 592, 24 iulie 2017)

728. Hotărîre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 (nr. 628, 8 august 2017)

729. Hotărîre pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 629, 8 august 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1513. Ordin cu privire la modificarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2017 (nr. 113, 1 august 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1514. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 611, 31 iulie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1515. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 936-T-07, 24 iulie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1516. Ordin cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 307-O, 1 august 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1517. Hotărâre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „VORNICENI” (nr. 33/1, 28 iulie 2017)

1518. Hotărâre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „HILIUȚI-RÎȘCANI” (nr. 33/12, 28 iulie 2017)

1519. Hotărâre cu privire la autorizarea reorganizării societății pe acțiuni (nr. 34/3, 4 august 2017)

1520. Hotărâre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „BULBOCI” (nr. 34/4, 4 august 2017)

1521. Hotărâre referitor la modificarea anexei la Planul de activitate a Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru 2017 (nr. 34/6, 4 august 2017)

1522. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 34/7, 4 august 2017)

1523. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „DUȘMANI” (nr. 33/13-O, 28 iulie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1524. Decizie cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe de auz şi văz la serviciile de programe audiovizuale și abrogarea Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008 (nr. 16/101, 21 iulie 2017)

1525. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibilă (2 sloturi) a Multiplexului A (nr. 16/104, 21 iulie 2017)

1526. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile (nr. 16/105, 21 iulie 2017)

1527. Decizie cu privire la examinarea demersului „LV Topal” SRL (nr. 16/106, 21 iulie 2017)

1528. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată ÎCS „Jurnal de Chișinău Plus” SRL pentru postul de televiziune „Jurnal TV” (nr. 16/107, 21 iulie 2017)

1529. Decizie cu privire la organizarea seminarelor zonale (nr. 16/109, 21 iulie 2017)

1530. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul II al anului 2017 (nr. 16/110, 21 iulie 2017)

1531. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „SMART-NETWORK” SRL (nr. 17/116, 21 iulie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1532. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, judecător la Curtea de Apel Chișinău și la Judecătoria Orhei (nr. 523/24, 1 august 2017)

1533. Extras din Hotărîrea CSM nr. 514/24 din 1 august 2017 cu privire la anunţarea concursului pentru numirea unui membru în componenţa Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor din rîndul reprezentanţilor societăţii civile.

1534. Extras din Hotărîrea CSM nr. 515/24 din 1 august 2017 cu privire la anunţarea concursului pentru numirea unui membru în componenţa Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor din rîndul reprezentanţilor societăţii civile.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1535. Decizie (nr. ASR-30, 5 iulie 2017)

1536. Decizie (nr. ASR-31, 14 iulie 2017)

Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1537. Raport privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2016.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1538. Ordin despre modificarea Ordinului IFPS nr. 284 din 19 aprilie 2012 cu privire la expedierea și recepționarea documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, instituțiile financiare și Trezoreria de Stat (nr. 527, 31 martie 2017)

1539. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice (nr. 232, 27 iulie 2017)

1540. Ordin cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1390 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare (nr. 243, 1 august 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1541. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobate prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54 din 09.03.2016 (nr. 188, 19 iulie 2017)

1542. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 211 din 23 octombrie 2014 (nr. 189, 19 iulie 2017)

1543. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 132 din 17 iulie 2008 (nr. 195, 26 iulie 2017)

1544. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la exigențele față de administratori (nr. 203, 27 iulie 2017)

1545. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, BCA „Bancosind” în proces de lichidare, BCA „Întreprinzbancă” în proces de lichidare, BC „Basarabia” în proces de lichidare (nr. 23-01009/4, 3 august 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte