Nr. 277-288 04.08.2017


PARTEA I


Legi, hotãrîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preºedintelui Republicii Moldova

458. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea .i completarea unor acte legislative (nr. 314-VIII, 28 iulie 2017)

459. Lege pentru modificarea ºi completarea unor acte legislative (nr. 101, 9 iunie 2017)

460. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Hotãrîrii Consiliului .efilor de state al Comunitã.ii Statelor Independente privind Programul de cooperare a statelor membre ale Comunitã.ii Statelor Independente în lupta cu infrac.iunile sãvîr.ite cu utilizarea tehnologiilor informa.ionale pentru anii 2016-2020 (nr. 282-VIII, 18 iulie 2017)

461. Lege pentru aprobarea Hotãrîrii Consiliului .efilor de state al Comunitãþii Statelor Independente privind Programul de cooperare a statelor membre ale Comunitãþii Statelor Independente în lupta cu infrac.iunile sãvîr.ite cu utilizarea tehnologiilor informa.ionale pentru anii 2016–2020 (nr. 112, 22 iunie 2017)

462. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea .i completarea unor acte legislative (nr. 294-VIII, 26 iulie 2017)

463. Lege pentru modificarea ºi completarea unor acte legislative (nr. 119, 23 iunie 2017)

464. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Conven.iei dintre Guvernul Republicii Moldova .i Guvernul Regatului Belgiei privind evitarea dublei impuneri .i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit .i pe capital (nr. 280-VIII, 18 iulie 2017)

465. Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Conven.iei dintre Guvernul Republicii Moldova .i Guvernul Regatului Belgiei privind evitarea dublei impuneri .i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit .i pe capital (nr. 128, 7 iulie 2017)

466. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Produc.ie „Valkane.” (nr. 296-VIII, 26 iulie 2017)

467. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Produc.ie „Valkane.” (nr. 139, 13 iulie 2017)

468. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 302-VIII, 26 iulie 2017)

469. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 141, 13 iulie 2017)

470. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor (nr. 300-VIII, 26 iulie 2017)

471. Lege pentru modificarea Legii nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor (nr. 144, 13 iulie 2017)

472. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea .i completarea unor acte legislative (nr. 310-VIII, 28 iulie 2017)

473. Lege pentru modificarea .i completarea unor acte legislative (nr. 145, 14 iulie 2017)

474. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 323-VIII, 31 iulie 2017).475. Lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 146, 14 iulie 2017)

476. Decret pentru promulgarea Legii privind regimul armamentului și munițiilor convenționale, al mijloacelor speciale și dispozitivelor militare deținute de Armata Națională și de forțele militare străine aflate legal pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 321-VIII, 31 iulie 2017)

477. Lege privind regimul armamentului şi muniţiilor convenţionale, al mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare deţinute de Armata Naţională şi de forţele militare străine aflate legal pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 147, 14 iulie 2017)

478. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 315-VIII, 28 iulie 2017)

479. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 148, 14 iulie 2017)

480. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 299-VIII, 26 iulie 2017)

481. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 149, 14 iulie 2017)

482. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară (nr. 308-VIII, 27 iulie 2017)

483. Lege cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară (nr. 150, 14 iulie 2017)

484. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 324-VIII, 31 iulie 2017)

485. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 164, 20 iulie 2017)

486. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului transporturilor rutiere (nr. 322-VIII, 31 iulie 2017)

487. Lege pentru modificarea şi completarea Codului transporturilor rutiere (nr. 179, 21 iulie 2017)

488. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 311-VIII, 28 iulie 2017)

489. Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 180, 21 iulie 2017)

490. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 312-VIII, 28 iulie 2017)

491. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Emiratele Arabe Unite privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (nr. 182, 21 iulie 2017)

492. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri materiale (nr. 317-VIII, 28 iulie 2017)

493. Lege privind importul unor bunuri materiale (nr. 183, 21 iulie 2017)

494. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 291/2016 сu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc (nr. 316-VIII, 28 iulie 2017)

495. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 291/2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc (nr. 197, 21 iulie 2017)

496. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2016 (nr. 158, 20 iulie 2017)

497. Hotărîre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării (nr. 173, 21 iulie 2017)

498. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 68/2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 195, 21 iulie 2017)

499. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 301-VIII, 26 iulie 2017)

500. Decret privind numirea domnului Sergiu PLEȘCA în funcția de președinte al Judecătoriei Căușeni (nr. 303-VIII, 26 iulie 2017)

501. Decret privind numirea doamnei Dorina CROITOR în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Strășeni (nr. 304-VIII, 26 iulie 2017)

502. Decret privind numirea doamnei Viorica URSU în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 305-VIII, 26 iulie 2017)

503. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 306-VIII, 26 iulie 2017)

504. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 307-VIII, 26 iulie 2017)

505. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 318-VIII, 30 iulie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

88. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 105e/2017) (nr. 26, 27 iulie 2017)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

13. Hotărâre asupra Raportului auditului de conformitate asociat auditului performanței privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție, impactul adițional (nr. 28, 22 iunie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

702. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021 (nr. 342, 26 mai 2017)

703. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului medical (nr. 586, 24 iulie 2017)

704. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri, părți sociale deținute în unele societăţi comerciale și reorganizarea unei persoane juridice (nr. 587, 24 iulie 2017)

705. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 1999 (nr. 588, 24 iulie 2017)

706. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase (nr. 589, 24 iulie 2017)

707. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 7 din Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (nr. 590, 24 iulie 2017)

708. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate (nr. 591, 24 iulie 2017)

709. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 610, 1 august 2017)

710. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (nr. 611, 1 august 2017)

711. Hotărîre pentru aprobarea Conceptului Programului de stat „Prima Casă” (nr. 612, 1 august 2017)

712. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete şi a produselor conexe (nr. 613, 1 august 2017)

713. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Oleg CRECIUN (nr. 614, 2 august 2017)

714. Hotărîre cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate (nr. 615, 2 august 2017)

715. Hotărîre cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie (nr. 616, 2 august 2017)

716. Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2017 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale (nr. 617, 2 august 2017)

717. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 618, 2 august 2017)

718. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind circulaţia substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor în scopul dresării cîinilor de serviciu în depistarea acestora (nr. 619, 2 august 2017)

719. Hotărîre cu privire la completarea Listei substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora (nr. 620, 2 august 2017)

720. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ungariei privind cooperarea şi asistenţa reciprocă în caz de situaţii excepţionale (nr. 621, 2 august 2017)

721. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 622, 2 august 2017)

722. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 623, 2 august 2017)

723. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 624, 2 august 2017)

724. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor (nr. 625, 2 august 2017)

725. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 626, 2 august 2017)

726. Hotărîre cu privire la aplicarea măsurii restrictive internaţionale (nr. 627, 2 august 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1443. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 89, 14 iunie 2017)

1444. Ordin cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului (nr. 107, 25 iulie 2017)

1445. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 108, 25 iulie 2017)

1446. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 109, 25 iulie 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova

1447. Ordin cu privire la aprobarea unor documente (nr. 111, 24 iunie 2017)

Acte ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

1448. Ordin cu privire la aprobarea modelului actului de studii în învățămîntul profesional tehnic (nr. 648, 25 iulie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

1449. Ordin cu privire la organizarea evaluării corespunderii competențelor profesionale ale personalului medical care activează în domeniul dermatocosmetologiei (nr. 608, 20 iulie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1450. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul Serviciului Vamal nr. 216-O din 23.06.2016 ”Cu privire la clasificarea lemnului plastifiat WPC” (nr. 276-O, 20 iulie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1451. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la garanția de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență (nr. 201/2017, 19 mai 2017)

1452. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 298/2017, 26 iulie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1453. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 33/2, 28 iulie 2017)

1454. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 33/3, 28 iulie 2017)

1455. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 33/4, 28 iulie 2017)

1456. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 33/5, 28 iulie 2017)

1457. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 33/6, 28 iulie 2017)

1458. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 33/7, 28 iulie 2017)

1459. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST - BROKER” S.R.L. (nr. 33/8, 28 iulie 2017)

1460. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 33/9, 28 iulie 2017)

1461. Hotărâre cu privire la autorizarea reorganizării societății pe acțiuni (nr. 33/10, 28 iulie 2017)

1462. Hotărâre cu privire la modificarea înscrierilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 33/11, 28 iulie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1463. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Plopi, raionul Cantemir (nr. 992, 21 iunie 2017)

1464. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bubuieci, municipiul Chișinău (nr. 993, 21 iunie 2017)

1465. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Borceag, raionul Cahul (nr. 994, 21 iunie 2017)

1466. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Crihana Veche, raionul Cahul (nr. 995, 21 iunie 2017)

1467. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moscovei, raionul Cahul (nr. 996, 21 iunie 2017)

1468. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pelinei, raionul Cahul (nr. 997, 21 iunie 2017)

1469. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căușeni, raionul Căușeni (nr. 998, 21 iunie 2017)

1470. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Petreni, raionul Drochia (nr. 999, 21 iunie 2017)

1471. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hiliuți, raionul Fălești (nr. 1000, 21 iunie 2017)

1472. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gura Camencii, raionul Florești (nr. 1001, 21 iunie 2017)

1473. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni (nr. 1002, 21 iunie 2017)

1474. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Costești, raionul Ialoveni (nr. 1003, 21 iunie 2017)

1475. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 1004, 21 iunie 2017)

1476. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Biești, raionul Orhei (nr. 1005, 21 iunie 2017)

1477. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Solonceni, raionul Rezina (nr. 1006, 21 iunie 2017)

1478. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Șoldănești (nr. 1007, 21 iunie 2017)

1479. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cairaclia, raionul Taraclia (nr. 1008, 21 iunie 2017)

1480. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă,aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2547 din 21 mai 2014 (nr. 1009, 4 iulie 2017)

1481. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 142 din 10 mai 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1010, 4 iulie 2017)

1482. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Floreni, raionul Anenii Noi (nr. 1011, 4 iulie 2017)

1483. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sadîc, raionul Cantemir (nr. 1012, 4 iulie 2017)

1484. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tuzara, raionul Călărași (nr. 1013, 4 iulie 2017)

1485. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 1014, 4 iulie 2017)

1486. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chetrosu, raionul Drochia (nr. 1015, 4 iulie 2017)

1487. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Florești (nr. 1016, 4 iulie 2017)

1488. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Florești, raionul Florești (nr. 1017, 4 iulie 2017)

1489. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 1018, 4 iulie 2017)

1490. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văsieni, raionul Ialoveni (nr. 1019, 4 iulie 2017)

1491. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vălcineț, raionul Ocnița (nr. 1020, 4 iulie 2017)

1492. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pociumbeni, raionul Rîșcani (nr. 1021, 4 iulie 2017)

1493. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Căzănești, raionul Telenești (nr. 1022, 4 iulie 2017)

1494. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Năpădeni, raionul Ungheni (nr. 1023, 4 iulie 2017)

1495. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Congaz, UTA Găgăuzia (nr. 1024, 4 iulie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1496. Decizie cu privire la examinarea solicitării Companiei Publice „Gagauziya Radio Televizionu” (nr. 15/94, 4 iulie 2017)

1497. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizația de retransmisie (nr. 15/95, 4 iulie 2017)

1498. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de prelungire de drept a licenței de emisie (nr. 15/96, 4 iulie 2017)

1499. Decizie cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie digitale și a autorizațiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 6/34 din 20.03.2015 (nr. 15/97, 4 iulie 2017)

1500. Decizie cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie (nr. 15/98, 4 iulie 2017)

1501. Decizie cu privire la examinarea solicitării Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 18/773 din 28 iunie 2017 (nr. 16/102, 21 iulie 2017)

1502. Decizie cu privire la examinarea demersurilor „MEDIA PRO GROUP” SRL și „Analiticmedia-Grup” SA (nr. 16/103, 21 iulie 2017)

1503. Decizie cu privire la anunțarea Concursului pentru suplinirea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 16/108, 21 iulie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1504. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de președinte, vicepreședinte și de judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 508/23, 18 iulie 2017)

1505. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 469/22 din 11 iulie 2017.

1506. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 475/22 din 11 iulie 2017 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Cimișlia (sediul Leova)

1507. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 476/22 din 11 iulie 2017.

1508. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 477/22 din 11 iulie 2017.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1509. Ordin cu privire la abrogarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (nr. 206, 7 iulie 2017)

1510. Ordin privind modificarea și completarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare, aprobat prin Ordinul nr.611 din 24 iulie 2015 (nr. 228, 25 iulie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1511. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 193, 26 iulie 2017)

1512. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 194, 26 iulie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte