Nr. 1-3 04.01.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

1. Decret pentru promulgarea Codului fiscal, titlul V (Administrarea fiscală) (nr. 413-III, 27 decembrie 2001).

2. Codul fiscal, titlul V (Administrarea fiscală) (nr. 407-XV, 26 iulie 2001).

3. Decret privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (nr. 414-III, 27 decembrie 2001).

4. Lege pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (nr. 408-XV, 26 iulie 2001).

5. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 416-III, 27 decembrie 2001).

6. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 712-XV, 6 decembrie 2001).

7. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției europene asupra statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei (nr. 419-III, 27 decembrie 2001).

8. Lege pentru ratificarea Convenției europene asupra statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei (nr. 722-XV, 7 decembrie 2001).

9. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției europene în domeniul informației asupra dreptului străin și a Protocolului adițional la Convenția europeană în domeniul informației asupra dreptului străin (nr. 420-III, 27 decembrie 2001).

10. Lege pentru ratificarea Convenției europene în domeniul informației asupra dreptului străin și a Protocolului adițional la Convenția europeană în domeniul informației asupra dreptului străin (nr. 724-XV, 7 decembrie 2001).

11. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule pentru stingerea incendiilor, destinate serviciului de pompieri și salvatori din Chișinău (nr. 441-III, 2 ianuarie 2002).

12. Lege privind importul unor autovehicule pentru stingerea incendiilor, destinate serviciului de pompieri și salvatori din Chișinău (nr. 777-XV, 27 decembrie 2001).

13. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unei unități de transport pentru Spitalul clinic al Ministerului Sănătății (nr. 442-III, 2 ianuarie 2002).

14. Lege privind importul unei unități de transport pentru Spitalul clinic al Ministerului Sănătății (nr. 783-XV, 28 decembrie 2001).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra asigurării integrității și eficienței gestionării patrimoniului de stat, temeiniciei și respectării legislației, actelor normative la privatizarea prin concurs investițional a acțiunilor statului deținute în S.A. Aviatehnologie (nr. 93, 19 octombrie 2001).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Administrației de Stat a Aviației Civile (nr. 1435, 24 decembrie 2001).

2. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului prin schimb de scrisori între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru acordarea grantului în cadrul Programului Оmbunătățirea Producției Alimentare 2 KR (tranșa a doua) (nr. 1436, 24 decembrie 2001).

3. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Andrei CUCU, viceprim-ministru, ministrul economiei (nr. 1437, 24 decembrie 2001).

4. Hotărîre privind crearea Clubului Sportiv Central al Armatei (nr. 1439, 25 decembrie 2001).

5. Hotărîre cu privire la transmiterea de către Ministerul Afacerilor Interne a taberei militare nr. 5 din or. Cornești la balanța primăriei com. Pîrlița, județul Ungheni (nr. 1440, 25 decembrie 2001).

6. Hotărîre despre proiectul Acordului interguvernamental cu privire la asistență reciprocă și cooperare în domeniul vamal (nr. 1441, 25 decembrie 2001).

7. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind colaborarea în domeniul de apărare (nr. 1442, 25 decembrie 2001).

8. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Croația privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu (nr. 1443, 25 decembrie 2001).

9. Hotărîre despre proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 182.1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor (nr. 1445, 25 decembrie 2001).

10. Hotărîre pentru aprobarea Acordului suplimentar între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Statul Major General al Republicii Turcia cu privire la cooperarea în domeniul instruirii militare (nr. 1446, 25 decembrie 2001).

11. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor GAICIUC, ministrul apărării al Republicii Moldova (nr. 1447, 25 decembrie 2001).

12. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind actele de stare civilă nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 (nr. 1448, 25 decembrie 2001).

13. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Declarației de angajamente privind mecanismul schimbului de informații referitoare la traficul de ființe umane în Europa de Sud-Est și acordarea deplinelor puteri domnului Alexei BUZULAN, viceministru al afacerilor interne, pentru semnarea acesteia (nr. 1450, 26 decembrie 2001).

14. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului pe anul 2001 (nr. 1452, 26 decembrie 2001).

15. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei DOGOTARU Svetlana (nr. 1453, 26 decembrie 2001).

16. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei BOGDAN Lilia (nr. 1454, 26 decembrie 2001).

17. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CARPOV Eugen (nr. 1455, 26 decembrie 2001).

18. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 332-XIV din 26 martie 1999 privind acordarea de licențe pentru unele genuri de activitate (nr. 1457, 27 decembrie 2001).

19. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1458, 27 decembrie 2001).

20. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii privind finanțele publice locale nr. 491-XIV din 9 iulie 1999 (nr. 1459, 27 decembrie 2001).

21. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2002 (nr. 1460, 27 decembrie 2001).

22. Hotărîre cu privire la amplasarea Prefecturii județului Edineț (nr. 1461, 27 decembrie 2001).

23. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Cu privire la executarea articolului 3 al Hotărîrii Parlamentului nr. 368-XIV din 29 aprilie 1999 Asupra raportului Comisiei de anchetă privind Banca de Economii (nr. 1462, 27 decembrie 2001).

24. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului pe anul 2001 nr. 1392-XIV din 30 noiembrie 2000 (nr. 1463, 27 decembrie 2001).

25. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei nr. 10 la Legea bugetului pe anul 2001 (nr. 1464, 27 decembrie 2001).

26. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane în ceea ce privește aplicațiile biologiei și ale medicinei și a Protocolului adițional la Convenție, referitor la interzicerea clonării ființelor umane (nr. 1465, 27 decembrie 2001).

27. Hotărîre cu privire la transmiterea clădirii fostei secții de copii a spitalului de sector Călărași la balanța Centrului județean Ungheni de medicină preventivă (nr. 1467, 27 decembrie 2001).

28. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind introducerea completărilor și modificărilor în Acordul cu privire la promovarea politicii coordonate în domeniul standardizării, metrologiei și certificării din 13 martie 1992 (nr. 1468, 27 decembrie 2001).

29. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 184 din 3 martie 2001 (nr. 1469, 27 decembrie 2001).

30. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 392 din 4 iunie 2001 (nr. 1471, 27 decembrie 2001).

31. Hotărîre cu privire la asigurarea condițiilor conforme de deținere în izolatoarele de detenție provizorie ale Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1474, 27 decembrie 2001).

32. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1475, 27 decembrie 2001).

33. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu infracțiunile în domeniul informației computerizate (nr. 1476, 27 decembrie 2001).

34. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 457 din 16 mai 2000 (nr. 1478, 27 decembrie 2001).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare

în Telecomunicații și Informatică

1. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Prestări servicii de telefonie fixă, compartimentul: Prestări servicii de telefonie fixă de bază urbană și rurală, (nr. 18, 16 august 2001).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

2. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității FINN Real-Invest (nr. 33/4, 6 decembrie 2001).

3. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 34/1, 13 decembrie 2001).

4. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii CNVM nr. 3/6 din 25.01.2001 (nr. 34/4, 13 decembrie 2001).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

5. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale privind alegerile noi din 3 februarie 2002 (nr. 1817, 28 decembrie 2001).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

6. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la controlul asupra plăților pentru importul de mărfuri, servicii (nr. 349, 27 decembrie 2001).

7. Hotărîre cu privire la stabilirea ratelor dobînzilor ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 351, 27 decembrie 2001).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte