Nr. 9-10 15.01.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

20. Hotărîre privind aprobarea Concepției politicii de mediu a Republicii Moldova (nr. 605-XV, 2 noiembrie 2001).

21. Hotărîre privind desemnarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Grupul Parlamentar al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (nr. 715-XV, 6 decembrie 2001).

22. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 738-XV, 20 decembrie 2001).

23. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea articolului 15 din Codul fiscal (nr. 767-XV, 27 decembrie 2001).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

59. Hotărîre privind plățile compensatorii pentru pagubele cauzate victimelor nazismului (nr. 393, 4 iunie 2001).

60. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 276 din 20 martie 2000 (nr. 1073, 5 octombrie 2001).

61. Hotărîre cu privire la reorganizarea Inspectoratului de Stat pentru Protecția Muncii pe lîngă Ministerul Muncii și Protecției Sociale (nr. 1481, 27 decembrie 2001).

62. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de gazificare a Republicii Moldova pînă în anul 2005 (nr. 1492, 28 decembrie 2001).

63. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia cu privire la preluarea și readmisia persoanelor (nr. 1497, 28 decembrie 2001).

64. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de examinare a contestațiilor ce țin de inspecția înainte de expediție a mărfurilor importate (nr. 1498, 28 decembrie 2001).

65. Hotărîre privind unele măsuri de implementare a inspecției înainte de expediție (nr. 1, 5 ianuarie 2002).

66. Hotărîre privind procedurile de import al unor categorii de mărfuri (nr. 2, 5 ianuarie 2002).

67. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui VASILACHE Ghenadie (nr. 3, 9 ianuarie 2002).

68. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei MUSTEAȚĂ Victoria (nr. 4, 9 ianuarie 2002).

69. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui LOZOVAN Andrei (nr. 5, 9 ianuarie 2002).

70. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică pe anul 2002 (nr. 6, 9 ianuarie 2002).

71. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 8, 9 ianuarie 2002).

72. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 151 din 23 februarie 2001 (nr. 9, 9 ianuarie 2002).

73. Hotărîre privind aprobarea Strategiei poștale a Republicii Moldovanbsp; pînă în anul 2004 și includerea sectorului poștal în lista priorităților economiei naționale (nr. 10, 9 ianuarie 2002).

74. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 575 din 7 septembrie 1993 (nr. 11, 9 ianuarie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Departamentului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

11. Hotărîre privind anularea documentelor normative de categoria RST și TU (nr. 1051-ST, 27 decembrie 2001).

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

12. Modul de încasare și evidență a veniturilor bugetare pentru anul 2002 (nr. 07/1-02-18, 24 decembrie 2001).

13. Comunicat (nr. 10/1-2-07/11 9 ianuarie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

14. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 36/1, 27 decembrie 2001).

15. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii CNVM nr. 37/1 din 28 decembrie 2001 (nr. 1/4, 10 ianuarie 2002).