Nr. 11-12 17.01.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

24. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare și a Legii nr. 866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerțului (nr. 443-III, 14 ianuarie 2002).

25. Lege pentru modificarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare și a Legii nr. 866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerțului (nr. 707-XV, 6 decembrie 2001).

26. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (nr. 444-III, 14 ianuarie 2002).

27. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (nr. 752-XV, 21 decembrie 2001).

28. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 445-III, 14 ianuarie 2002).

29. Lege pentru modificareanbsp; și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 753-XV, 21 decembrie 2001).

30. Decret privind promulgarea Legii pentru repunerea în aplicare, modificarea și completareanbsp; Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr. 392-XIV din 13 mai 1999 (nr. 446-III, 14 ianuarie 2002).

31. Lege pentru repunerea în aplicare, modificarea și completarea Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr. 392-XIV din 13 mai 1999 (nr. 756-XV, 21 decembrie 2001).

32. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de prietenie și cooperare dintre Republica Moldova și Federația Rusă (nr. 447-III, 14 ianuarie 2002).

33. Lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie și cooperare dintre Republica Moldova și Federația Rusă (nr. 760-XV, 27 decembrie 2001).

34. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 nr. 1400-XIV din 7 decembrie 2000 (nr. 448-III, 14 ianuarie 2002).

35. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 nr. 1400-XIV din 7 decembrie 2000 (nr. 770-XV, 27 decembrie 2001).

36. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind barierele tehnice în zona comerțului liber (nr. 449-III, 14 ianuarie 2002).

37. Lege pentru ratificarea Acordului privind barierele tehnice în zona comerțului liber (nr. 787-XV, 28 decembrie 2001).

38. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind asistența umanitară și cooperarea tehnică (nr. 450-III, 14 ianuarie 2002).

39. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind asistența umanitară și cooperarea tehnică (nr. 789-XV, 28 decembrie 2001).

40. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind administrația publică locală (nr. 739-XV, 20 decembrie 2001).

41. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 749-XV, 21 decembrie 2001).

42. Hotărîre privind aprobarea componenței personale și a Regulamentului Comitetului coordonator pentru elaborarea și realizarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului (nr. 790-XV, 28 decembrie 2001).

43. Decret privind eliberarea domnului Vasile MACRINICI din funcția de președinte al Judecătoriei de sector Rezina (nr. 451-III, 14 ianuarie 2002).

44. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 453-III, 16 ianuarie 2002).

45. Decret privind revocarea domnului Vladislav GUSEV din calitatea de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 454-III, 16 ianuarie 2002).

46. Decret pentru abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 223 din 17 iulie 1995 (nr. 455-III, 16 ianuarie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

75. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la cuantumul taxelor consulare percepute pentru eliberarea vizelor (nr. 1499, 28 decembrie 2001).

76. Hotărîre cu privire la aprobarea regulamentelor Comitetului interministerial pentru relațiile Republicii Moldova cu România și Oficiului pentru gestionarea relațiilor Republicii Moldova cu România (nr. 1500, 28 decembrie 2001).

77. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 383 din 29 mai 2001 (nr. 1501, 28 decembrie 2001).

78. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Albania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 12, 9 ianuarie 2002).

79. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului de Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernele Statelor Benelux-ului (Regatul Belgiei, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos) privind readmisia persoanelor cu reședință fără autorizație (nr. 13, 9 ianuarie 2002).

80. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bosnia și Herțegovina privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 14, 9 ianuarie 2002).

81. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 15, 9 ianuarie 2002).

82. Hotărîre cu privire la constituirea părții moldave a Comisiei interguvernamentale moldo-vietnameze pentru colaborare comercial-economică și tehnico-științifică (nr. 16, 9 ianuarie 2002).

83. Hotărîre despre modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 418 din 3 mai 2000 (nr. 17, 10 ianuarie 2002).

84. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislativenbsp; (nr. 18, 10 ianuarie 2002).

85. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la semnătura digitală și autentificarea electronică (nr. 19, 10 ianuarie 2002).

86. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova și Comitetul de stat pentru paza frontierei de stat al Ucrainei privind interacțiunea la punctele de trecere peste frontiera de stat moldo-ucraineană (nr. 20, 10 ianuarie 2002).

87. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse cu privire la reglementarea proceselor de repatriere (strămutare) și protecția drepturilor repatriaților (strămutaților) (nr. 21, 10 ianuarie 2002).

88. Hotărîre despre aprobarea Codului privind activitatea practică a vinificatorului (nr. 22, 10 ianuarie 2002).

89. Hotărîre cu privire la crearea Оntreprinderii de Stat Moldvama-Grup (nr. 23, 10 ianuarie 2002).

90. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui STĂVILĂ Dumitru (nr. 24, 11 ianuarie 2002).

91. Hotărîre pentru aplicarea Legii cu privire la tariful vamal (nr. 25, 11 ianuarie 2002).

92. Hotărîre despre proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului privind introducerea modificărilor și completărilor în Protocolul la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind comerțul liber din 9 februarie 1993, semnat la 15 februarie 1993 (nr. 26, 14 ianuarie 2002).

93. Hotărîre cu privire la rechemarea doamnei Raisa GRECU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria, Șef al Delegației Permanente a Republicii Moldova pe lîngă OSCE (nr. 27, 14 ianuarie 2002).

94. Hotărîre cu privire la numirea domnului Efim CHILARI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Uzbekistan (nr. 28, 14 ianuarie 2002).

95. Hotărîre despre aprobarea Acordului privind accesul liber și schimbul de informații tehnico-științifice deschise între statele-membre ale C.S.I. (nr. 29, 14 ianuarie 2002).

96. Hotărîre despre aprobarea Planului de măsuri întru realizarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 30, 14 ianuarie 2002).

97. Hotărîre privind activitatea de acumulare a veniturilor și executarea operativă a bugetului în anul 2001 (nr. 36, 16 ianuarie 2002).

98. Dispoziție (nr. 1-d, 9 ianuarie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

16. Hotărîre cu privire la aprobarea formei-tip a dispoziției de transmitere în redacție nouă (nr. 30/9, 15 noiembrie 2001).

17. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității SA ROMARTA (nr. 34/3, 13 decembrie 2001).

18. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru desfășurarea activității auditului participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare Firmei de audit Audit-Real SRL (nr. 36/2, 27 decembrie 2001).

19. Hotărîre cu privire la constatarea faptului că activitatea SA Agroindtehservice nu reprezintă activitate a fondului de investiții (nr. 36/3, 27 decembrie 2001).

20. Hotărîre cu privire la controlul complex al activității registratorului independent Registru-Service SRL (nr. 36/4, 27 decembrie 2001).

21. Hotărîre cu privire la sistemul automat de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare REGINA versiunea 1, data elaborării - 07.09.2000, prezentat de registratorul independent SRL Registru-Service (nr. 36/8, 27 decembrie 2001).

22. Hotărîre cu privire la legalitatea transmiterii registrului acționarilor SA Bucuria și legalitatea tranzacțiilor cu valorile mobiliare ale acestui emitent (nr. 36/10, 27 decembrie 2001).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

23. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 23/09-01 cu privire la autorizarea băncilor (nr. 5, 10 ianuarie 2002).

24. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcționarilor lor nr. 33/09-01 (nr. 6, 10 ianuarie 2002).

25. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii (nr. 7, 10 ianuarie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

264-265. Comunicate informative ale Comisiei republicane permanente pentru organizarea evaluării și comercializării bunurilor sechestrate.

Partea V

Avize pierderi de acte