Nr. 16-29 29.01.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

52. Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 464-III, 25 ianuarie 2002).

53. Lege privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 764-XV, 27 decembrie 2001).

54. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 465-III, 25 ianuarie 2002).

55. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 781-XV, 28 decembrie 2001).