Nr. 21-22 05.02.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

89. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului penal, Codului de procedură penală și a Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 482-III, 1 februarie 2002).

90. Lege pentru completarea Codului penal, Codului de procedură penală și a Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 754-XV, 21 decembrie 2001).

91. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, a Legii nr. 998-XII din 1 aprilie 1992 privind investițiile străine și a Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 483-III, 1 februarie 2002).

92. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, a Legii nr. 998-XII din 1 aprilie 1992 privind investițiile străine și a Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 768-XV, 27 decembrie 2001).

93. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 37 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 484-III, 1 februarie 2002).

94. Lege pentru modificarea articolului 37 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 795-XV, 24 ianuarie 2002).

95. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Statutului municipiului Chișinău, aprobat prin Legea nr. 431-XIII din 19 aprilie 1995 (nr. 489-III, 5 februarie 2002).

96. Lege pentru modificarea și completarea Statutului municipiului Chișinău, aprobat prin Legea nr.431-XIII din 19 aprilie 1995 (nr. 806-XV, 5 februarie 2002).

97. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la tariful vamal (nr. 797-XV, 25 ianuarie 2002).

98. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.431-XIII din 19 aprilie 1995 privind statutul municipiului Chișinău (nr. 805-XV, 5 februarie 2002).

99. Hotărîre cu privire la stabilirea dateinbsp; alegerilor locale generale (nr. 807-XV, 5 februarie 2002).

100. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Oleg CEBAN (nr. 480-III, 1 februarie 2002).

101. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic (nr. 481-III, 1 februarie 2002).

102. Decret privind rechemarea domnului Valeriu BOBUȚAC din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 485-III, 1 februarie 2002).

103. Decret privind revocarea domnului Andrei CUCU din funcția de viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 486-III, 4 februarie 2002).

104. Decret privind eliberarea din funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 487-III, 5 februarie 2002).

105. Decret privind eliberarea din funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 488-III, 5 februarie 2002).

106. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 490-III, 5 februarie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

149. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 731 din 26 iulie 2001 (nr. 69, 28 ianuarie 2002).

150. Hotărîre privind modificarea Programului lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice pe anul 2001 (nr. 70, 28 ianuarie 2002).

151. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 374 din 29 aprilie 1999 (nr. 71, 28 ianuarie 2002).

152. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 72, 28 ianuarie 2002).

153. Hotărîre cu privire la vizita misiunii Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova (22-24 ianuarie 2002) (nr. 75, 28 ianuarie 2002).

154. Hotărîre cu privire la instituirea Grupului de negociatori pentru soluționarea amiabilă a litigiului din cadrul Proiectului Construcția Terminalului Giurgiulești (nr. 76, 28 ianuarie 2002).

155. Hotărîre despre unele măsuri privind asigurarea antrenării trupelor de carabinieri la menținerea ordinii publice în localități și la comunicațiile transportului feroviar (nr. 79, 29 ianuarie 2002).

156. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de promovare a exportului pe anii 2002-2005 (nr. 80, 29 ianuarie 2002).

157. Hotărîre cu privire la Festivalul etniilor (nr. 82, 29 ianuarie 2002).

158. Hotărîre cu privire la extinderea funcțiilor și eficientizarea activității Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (nr. 87, 31 ianuarie 2002).

159. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 88, 31 ianuarie 2002).

160. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege despre modificarea și completarea Legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 89, 31 ianuarie 2002).

161. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind completarea art. 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (nr. 91, 31 ianuarie 2002).

162. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 92, 4 februarie 2002).

163. Hotărîre despre utilizarea ajutorului financiar acordat de Președintele Republicii Populare Chineze (nr. 93, 4 februarie 2002).

164. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea alineatului (1) articolul 82 din Legea cu privire la gaj (nr. 94, 4 februarie 2002).

165. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi (nr. 95, 4 februarie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

43. Ordin cu privire la aprobarea actelor normative ce reglementează activitatea agenților economici din sfera alimentației publice (nr. 57, 21 decembrie 2001).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

44. Hotărîre cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind aplicarea de către CNVM a sancțiunilor administrative pentru încălcările legislației pe piața valorilor mobiliare (nr. 34/2, 13 decembrie 2001).

45. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 3/1, 24 ianuarie 2002).

46. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 3/2-1, 24 ianuarie 2002).

47. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 3/2-2, 24 ianuarie 2002).

48. Ordonanță cu privire la anularea ordonanței CNVM nr. 7/1-0 din 20 martie 2002 (nr. 3/5-0, 24 ianuarie 2002).

Acte ale Departamentului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

49. Hotărîre (nr. 1060-M, 29 ianuarie 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

50. Hotărîre cu privire la stabilirea criteriilor privind calificarea și experiența în domeniul activității bancare față de persoana desemnată în calitate de administrator al unei bănci în proces de insolvabilitate (nr. 21, 31 ianuarie 2002).

51. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a raportului Conturile corespondente și alte plasări în valută ale băncii (nr. 23, 31 ianuarie 2002).

52. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 25, 31 ianuarie 2002). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

53. Hotărîre privind modificarea Regulamentului nr. 5/08 cu privire la modul de formare și menținere a rezervelor obligatorii de către băncile comerciale ale Republicii Moldova (nr. 27, 31 ianuarie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte