Nr. 26-14 14.02.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

131. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 332-XIV din 26 martie 1999nbsp; privind acordarea de licențe pentru unele genuri de activitate (nr. 499-III, 12 februarie 2002).

132. Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 332-XIV din 26 martie 1999 privind acordarea de licențe pentru unele genuri de activitate (nr. 812-XV, 5 februarie 2002).

133. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 502-III, 14 februarie 2002).

134. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrienbsp; 1998 privind administrația publică locală (nr. 839-XV, 14 februarie 2002).

135. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului electoral (nr. 503-III, 14 februarie 2002).

136. Lege pentru modificarea Codului electoral (nr. 842-XV, 14 februarie 2002).

137. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Hotărîre cu privire la executarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 368-XIV din 29 aprilie 1999 asupra raportului Comisiei de anchetă privind Banca de Economiinbsp; (nr. 809-XV, 5 februarie 2002).

138. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 38 din Codul muncii (nr. 813-XV, 5 februarie 2002).

139. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 838-XV, 14 februarie 2002).

140. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Codului electoral (nr. 840-XV, 14 februarie 2002).

141. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 13 din Codul electoral (nr. 841-XV, 14 februarie 2002).

142. Decret privind rechemarea domnului Ceslav CIOBANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 500-III, 13 februarie 2002).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

214. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 105 din 2 februarie 1999 (nr. 128, 7 februarie 2002).

215. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului asupra corectitudinii recepționării și distribuirii ajutoarelor umanitare în jud. Cahul în anii 1999-2001 (nr. 130, 7 februarie 2002).

216. Hotărîre cu privire la susținerea procesului de construcție a locuințelor (nr. 143, 7 februarie 2002).

217. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor și completărilor în Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind colaborarea comercial-economicănbsp; (nr. 145, 8 februarie 2002).

218. Hotărîre cu privire la componența colegiului Ministerului Justiției (nr. 147, 8 februarie 2002).

219. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiarenbsp; (nr. 148, 11 februarie 2002).

220. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a consiliului colegial al Camerei de Licențierenbsp; (nr. 149, 11 februarie 2002).

221. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind poluanții organici persistenți și a Protocolului privind metalele grele la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi (nr. 150, 11 februarie 2002).

222. Hotărîre cu privire la numirea domnului Nicolae TĂBĂCARU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Danemarcei și Regatul Suediei, prin cumul, cu reședința la Berlin (nr. 151, 11 februarie 2002).

223. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia cu privire la colaborarea în domeniul învățămîntului și culturii (nr. 152, 11 februarie 2002).

224. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Croația cu privire la abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu (nr. 153, 11 februarie 2002).

225. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Portugheze cu privire la colaborarea în domeniul culturii (nr. 154, 11 februarie 2002).

226. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției interguvernamentale pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 155, 11 februarie 2002).

227. Dispoziție (nr. 7-d, 8 februarie 2002).