Nr. 27-28 21.02.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

143. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii telecomunicațiilor nr. 520-XIII din 7 iulie 1995 (nr. 501-III, 13 februarie 2002).

144. Lege pentru modificarea și completarea Legii telecomunicațiilor nr. 520-XIII din 7 iulie 1995 (nr. 745-XV, 21 decembrie 2001).

145. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 38 din Codul muncii (nr. 507-III, 20 februarie 2002).

146. Lege pentru completarea articolului 38 din Codul muncii (nr. 814-XV, 5 februarie 2002).

147. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 82 din Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (nr. 508-III, 20 februarie 2002).

148. Lege pentru modificarea articolului 82 din Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (nr. 858-XV, 15 februarie 2002).

149. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 825-XV, 7 februarie 2002).

150. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Codului de procedură penală (nr. 829-XV, 7 februarie 2002).

151. Hotărîre despre instituirea unei comisii speciale pentru exercitarea controlului asupra executării Legii cu privire la energia electrică (nr. 856-XV, 14 februarie 2002).

152. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 82 din Legea cu privire la gaj
(nr. 857-XV, 14 februarie 2002).

153. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind principiile perceperii impozitelor indirecte în comerțul reciproc (nr. 862-XV, 15 februarie 2002).

154. Decret privind numirea domnului Mihail LAUR, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Slovenia, în Republica Slovacă și în Republica Cehă (nr. 504-III, 18 februarie 2002).

155. Decret privind numirea în funcție a unor judecători nbsp;(nr. 505-III, 20 februarie 2002).

156. Decret privind eliberarea domnului Nicolae CIBOTARI din funcția de judecător (nr. 506-III, 20 februarie 2002).

157. Decret privind acordarea gradului special de general-maior de poliție domnului Vasile DRĂGĂNEL (nr. 509-III, 20 februarie 2002).

158. Decret privind acordarea gradului militar de general de brigadă domnului Victor GAICIUC (nr. 510-III, 20 februarie 2002).

nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

2. Aviz asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 1, 12 februarie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

228. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Sultanatului Oman pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital (nr. 1252, 16 noiembrie 2001).

229. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Departamentului Tineret și Sport (nr. 140, 7 februarie 2002).

230. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Departamentului Cinematografie pe lîngă Ministerul Culturii al Republicii Moldova (nr. 142, 7 februarie 2002).

231. Hotărîre cu privire la crearea Centrului de întremare a sănătății cadrelor didactice (nr. 144, 7 februarie 2002).

232. Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (nr. 156, 11 februarie 2002).

233. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 161, 13 februarie 2002).

234. Hotărîre cu privire la ajutoarele umanitare din Elveția și Israel (nr. 162, 13 februarie 2002).

235. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Privind redistribuirea unor surse financiare și creditarea cooperativei de construcție a locuințelor Apartament (nr. 163, 13 februarie 2002).

236. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 164, 13 februarie 2002).

237. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra unor proiecte de legi pentru modificarea Codului electoral (nr. 165, 13 februarie 2002).

238. Hotărîre cu privire la crearea și implementarea cadrului de planificare financiară pe termen mediu (2003-2005) și elaborarea proiectului bugetului de stat pe anul 2003 (nr. 166, 14 februarie 2002).

239. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CHILAT Veaceslav (nr. 167, 14 februarie 2002).

240. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui ARMAȘU Gheorghe (nr. 168, 14 februarie 2002).

241. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui APOSTOL Ion (nr. 169, 14 februarie 2002).

242. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui IAȚCO Serghei (nr. 170, 14 februarie 2002).

243. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CARAFIZI Vasile (nr. 171, 14 februarie 2002).

244. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ROIBU Alexei (nr. 172, 14 februarie 2002).

245. Hotărîre despre alocarea mijloacelor financiare (nr. 173, 14 februarie 2002).

246. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Departamentului Privatizării (nr. 174, 14 februarie 2002).

247. Hotărîre privind instituirea Comisiei guvernamentale pentru expertizarea lucrărilor efectuate și monitorizarea în continuare a lucrărilor ce țin de construcția Terminalului de la Giurgiulești (nr. 175, 14 februarie 2002).

248. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului de subvenționare și stimulare a creditării de către băncile comerciale și asociațiile de economii și împrumut a agenților economici, producători de producție agricolă (nr. 176, 14 februarie 2002).

249. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 844 din 30 iulie 1998 (nr. 177, 15 februarie 2002).

250. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 178, 15 februarie 2002).

251. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor ȚVIRCUN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite și Statul Qatar, prin cumul, cu reședința la Ankara (nr. 179, 15 februarie 2002).

252. Hotărîre cu privire la implementarea Istoriei Moldovei ca disciplină de predare în instituțiile de învățămînt (nr. 180, 15 februarie 2002).

253. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 181, 15 februarie 2002).

254. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 182, 15 februarie 2002).

255. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 183, 15 februarie 2002).

256. Hotărîre cu privire la crearea stațiunii tehnologice de mașini pentru prestarea serviciilor mecanizate în agricultură în subordinea Direcției Generale pentru Rezervele Materiale (nr. 184, 15 februarie 2002).

257. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Statului Israel (nr. 185, 15 februarie 2002).

258. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul arhitecturii, construcțiilor și gospodăriei locativ-comunale între Ministerul Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării teritoriului al Republicii Moldova și Comitetul de stat pentru construcții și complexul locativ-comunal al Federației Ruse (nr. 186, 15 februarie 2002).

259. Hotărîre cu privire la crearea Grupului de lucru pentru negocierile în procesul de aderare a Federației Ruse și Ucrainei la Organizația Mondială a Comerțului (nr. 187, 15 februarie 2002).

260. Hotărîre cu privire la instalarea bustului scriitorului Andrei Lupan (nr. 189, 18 februarie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

61. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind legitimitatea acordării ajutorului financiar de către FINN DAAC-Hermes SA unor întreprinderi (nr. 3/3, 24 ianuarie 2002).

62. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/1, 8 februarie 2002).

63. Hotărîre cu privire la legalitatea plasării mijloacelor bănești ale FINN Agrofond, FINN Dividend și FINN Asito-Invest în capitalul organizației necomerciale Uniunea de Creditare AGDIAS-Prim (nr. 5/2, 8 februarie 2002).

64. Hotărîre cu privire la retragerea licenței FINN CAIS-F (nr. 5/3, 8 februarie 2002).

65. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității FI Credo-Invest (nr. 5/4, 8 februarie 2002).

66. Aviz (nr. 03-329, 18 februarie 2002).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova

67. Anunț.nbsp;nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte