Nr. 29-31 28.02.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

159. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la geodezie și cartografie (nr. 514-III, 22 februarie 2002).

160. Lege cu privire la geodezie și cartografie (nr. 778-XV, 27 decembrie 2001).

161. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 96 din titlul III al Codului fiscal (nr. 515-III, 22 februarie 2002).

162. Lege pentru completarea articolului 96 din titlul III al Codului fiscal (nr. 844-XV, 14 februarie 2002).

163. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvernnbsp; (nr. 520-III, 27 februarie 2002).

164. Lege pentru completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 860-XV, 15 februarie 2002).

165. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative ale Republicii Moldova (nr. 826-XV, 7 februarie 2002).

166. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (nr. 827-XV, 7 februarie 2002).

167. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ (nr. 832-XV, 7 februarie 2002).

168. Hotărîre privind constituirea grupului parlamentar de prietenie al Republicii Moldova cu Republica Arabă Siriană (nr. 836-XV, 7 februarie 2002).

169. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 96 din titlul III al Codului fiscal (nr. 843-XV, 14 februarie 2002).

170. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției proprietății industriale (nr. 845-XV, 14 februarie 2002).

171. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor (nr. 848-XV, 14 februarie 2002).

172. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 850-XV, 14 februarie 2002).

173. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 853-XV, 14 februarie 2002).

174. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Procuratură și proiectului de Hotărîre cu privire la formarea unor noi structuri în sistemul Procuraturii (nr. 855-XV, 14 februarie 2002).

175. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Guvern (nr. 859-XV, 15 februarie 2002).

176. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 861-XV, 15 februarie 2002).

177. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 864-XV, 15 februarie 2002).

178. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului legislativ (nr. 865-XV, 15 februarie 2002).

179. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 866-XV, 15 februarie 2002).

180. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii cu privire la poliție (nr. 869-XV, 15 februarie 2002).

181. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la activitatea de evaluare a bunurilor imobile (nr. 870-XV, 21 februarie 2002).

182. Hotărîre cu privire la măsurile de redresare a situației social-politice generate de manifestațiile ilegale din municipiulnbsp; Chișinău (nr. 886-XV, 22 februarie 2002).

183. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ion MARIN (nr. 511-III, 20 februarie 2002).

184. Decret privind numirea domnului Nicolae TĂBĂCARU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Danemarcei și în Regatul Suediei (nr. 512-III, 20 februarie 2002).

185. Decret privind eliberarea domnului Alexei ROIBU din funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 513-III, 20 februarie 2002).

186. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Gheorghe ANTON (nr. 516-III, 22 februarie 2002).

187. Decret privind revocarea domnului Ilie VANCEA din funcția de ministru al învățămîntului (nr. 517-III, 26 februarie 2002).

188. Decret privind numirea domnului Gheorghe SIMA în funcția de ministru al învățămîntului (nr. 518-III, 26 februarie 2002).

189. Decret privind numirea doamnei Zinaida GRECIANОI în funcția de ministru al finanțelor (nr. 519-III, 26 februarie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

5. Hotărîre privind utilizarea creditului BIRD (NULL,0 mil. dol. SUA) pentru susținerea sectorului energetic în perioada anilor 1996-2000 (nr. 5, 16 ianuarie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

261. Hotărîre cu privire la Centrul Național de Terminologie (nr. 188, 18 februarie 2002).

262. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectele de legi pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 190, 18 februarie 2002).

263. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă (nr. 191, 19 februarie 2002).

264. Hotărîre cu privire la transmiterea brutăriei din or. Ocnița de la balanța Serviciului de aprovizionare a lucrătorilor stației Ocnița a О.S. Calea Ferată din Moldova la balanța primăriei orașului Ocnița, județul Edineț (nr. 192, 20 februarie 2002).

265. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea pentru aprobarea Listei unităților, ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 193, 20 februarie 2002).

266. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului de stat în proprietate publică locală (nr. 194, 20 februarie 2002).

267. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Codului funciar (nr. 195, 20 februarie 2002).

268. Hotărîre despre măsurile de punere în aplicare a Legii privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 196, 20 februarie 2002).

269. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei din Legea cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 198, 20 februarie 2002).nbsp;

270. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 197, 20 februarie 2002).

271. Hotărîre privind alocarea de mijloace financiare (nr. 199, 21 februarie 2002).

272. Hotărîre despre aprobarea Sesizării privind sistarea desfășurării manifestărilor nelegitime în Piața Marii Adunări Naționale, mun. Chișinău (nr. 200, 21 februarie 2002).

273. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la avocatură (nr. 201, 21 februarie 2002).nbsp;

274. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 12 din Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (nr. 202, 21 februarie 2002).

275. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului de executare a sancțiunilor de drept penal (nr. 203, 21 februarie 2002).

276. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CULCIȚCHI Mihail (nr. 204, 21 februarie 2002).

277. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui TARLAJANU Alexandru (nr. 205, 21 februarie 2002).

278. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului (nr. 206, 21 februarie 2002).

279. Hotărîre despre proiectul de hotărîre a Parlamentului Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare, gestionare și utilizare a mijloacelor pentru dezvoltarea viticulturii (nr. 207, 21 februarie 2002).

280. Hotărîre despre eliberarea bunurilor materiale din Rezerva de Stat (nr. 208, 21 februarie 2002).

281. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolului 342 din Codul de procedură penală (nr. 209, 21 februarie 2002).

282. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale Ziua Salvatorului (nr. 210, 21 februarie 2002).

283. Hotărîre cu privire la reorganizarea sanatoriilor pentru copii din subordinea Ministerului Sănătății (nr. 212, 22 februarie 2002).

284. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (nr. 213, 22 februarie 2002).

285. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege despre Regulamentul cu privire la modul de organizare și desfășurare a alegerilor și eliberare din funcție a primarului, viceprimarilor și secretarului consiliului sătesc (comunal), orășenesc (municipal), președintelui, vicepreședinților și secretarului comitetului executiv al consiliului raional (nr. 214, 22 februarie 2002).

286. Hotărîre cu privire la evidența circulației turiștilor în punctele de trecere a frontierei de stat (nr. 215, 22 februarie 2002).

287. Hotărîre cu privire la ajutorul umanitar din Olanda (nr. 216, 22 februarie 2002).

288. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 218, 25 februarie 2002).

289. Hotărîre cu privire la aniversarea a 170-a a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (nr. 219, 25 februarie 2002).

290. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la tariful vamal (nr. 220, 25 februarie 2002).

291. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă și echivalarea documentelor de studii și titlurilor științifice (nr. 221, 25 februarie 2002).

292. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de Lege cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 222, 25 februarie 2002).

293. Hotărîre cu privire la rechemarea dnei Raisa GRECU din funcțiile deținute prin cumul de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Controlul Drogurilor și Prevenirea Crimei, Comisia Națiunilor Unite pentru Dreptul Internațional Comercial, Agenția Internațională pentru Energia Atomică și pe lîngă Organizația Tratatului de Interzicere Totală a Experiențelor Nucleare (nr. 223, 25 februarie 2002).

294.nbsp; Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la avocații parlamentari (nr. 224, 25 februarie 2002).

295. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 897 din 28 august 2000 (nr. 225, 25 februarie 2002).nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

68. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor societăților ale căror valori mobiliare și cote părți sînt expuse spre vînzare de către fondurile de investiții supuse lichidării (nr. 1/2, 10 ianuarie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

1196-1205. Comunicate informative ale Comisiei republicane permanente pentru organizarea evaluării și comercializării bunurilor sechestrate.

Partea V

Avize pierderi de acte