Nr. 32-6 06.03.2002

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Economiei și Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

69. Ordin privind aprobarea condițiilor de licențiere a unor genuri de activitate (nr. 9/05-g, 25 februarie 2002).