Nr. 370-376 31.12.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

690. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1888-VII, 30 decembrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

996. Hotărîre cu privire la aprobarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale pentru perioada 2016-2020 (nr. 890, 28 decembrie 2015)

997. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren (nr. 896, 29 decembrie 2015)

998. Hotărîre pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2015 (nr. 897, 30 decembrie 2015)

999. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 899, 30 decembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2727. Ordin privind Clasificaţia bugetară (nr. 208, 24 decembrie 2015)

2728. Ordin cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului (nr. 209, 24 decembrie 2015)

2729. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016” (nr. 214, 28 decembrie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2730. Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre (nr. 43/213, 23 decembrie 2015)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici