Nr. 33-35 07.03.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

190. Lege privind administrația publică locală (nr. 186-XIV, 6 noiembrie 1998).

191. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor (nr. 523-III, 27 februarie 2002).

192. Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor (nr. 849-XV, 14 februarie 2002).

193. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind principiile perceperii impozitelor indirecte în comerțul reciproc (nr. 524-III, 27 februarie 2002).

194. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind principiile perceperii impozitelor indirecte în comerțul reciproc (nr. 863-XV, 15 februarie 2002).

195. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind introducerea modificărilor și completărilor în Protocolul la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind comerțul liber din 9 februarie 1993, semnat la 15 februarie 1993 (nr. 872-XV, 21 februarie 2002).

196. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind introducerea completărilor și modificărilor în Acordul cu privire la promovarea unei politici coordonate în domeniul standardizării, metrologiei și certificării din 13 martie 1992 (nr. 874-XV, 22 februarie 2002).

197. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei la Legea cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 876-XV, 22 februarie 2002).

198. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Codului vamal (nr. 877-XV, 22 februarie 2002).

199. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind completarea articolului 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (nr. 879-XV, 22 februarie 2002).

200. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Europei cu privire la statutul Biroului de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova (nr. 881-XV, 22 februarie 2002).

201. Decret privind revocarea domnului Vasile DRĂGĂNEL din funcția de ministru al afacerilor interne (nr. 521-III, 27 februarie 2002).

202. Decret privind numirea domnului Gheorghe PAPUC în funcția de ministru al afacerilor interne (nr. 522-III, 27 februarie 2002).

203. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 525-III, 27 februarie 2002).

204. Decret privind numirea domnului Victor ȚVIRCUN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite și în Statul Qatar (nr. 526-III, 27 februarie 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

3. Hotărîre pentru controlul constituționalității Hotărîrii Parlamentului nr. 807-XV din 5 februarie 2002 Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale generale (nr. 10, 19 februarie 2002).

4. Decizie despre sistarea procesului pentru controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr. 786-XIII din 26 martie 1996 Cu privire la faliment și ale art. 362 din Codul de procedură civilă (nr. 1, 21 februarie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

6. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității economico-financiare a Оntreprinderii de Stat Promin a Departamentului Privatizării și Administrării Proprietății de Stat în perioada a. 1999 - 9 luni ale a. 2001 (nr. 3, 10 ianuarie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

296. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind cooperativele de producție (nr. 211, 22 februarie 2002).

297. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind societățile pe acțiuni (nr. 226, 25 februarie 2002).

298. Hotărîre cu privire la aprobarea componențeinbsp; nominale a Consiliului colegial al Departamentului Situații Excepționale (nr. 227, 26 februarie 2002).

299. Hotărîre privind aprobarea Listei organizațiilor și întreprinderilor Societății Orbilor, Societății Surzilor și Societății Invalizilor, scutite de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate (nr. 228, 26 februarie 2002).

300. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la notariat (nr. 229, 26 februarie 2002).

301. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 996 din 17 septembrie 2001 (nr. 230, 26 februarie 2002).

302. Hotărîre cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru examinarea activității Republicii Moldova în cadrul organizațiilor internaționale (nr. 231, 26 februarie 2002).

303. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la avocatură (nr. 232, 26 februarie 2002).

304. Hotărîre cu privire la modificarea destinației, transmiterea terenurilor și autorizarea unor lucrări de proiectare (nr. 233, 26 februarie 2002).

305. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei Investiționale a Republicii Moldova (nr. 234, 27 februarie 2002).

306. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 11 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 235, 28 februarie 2002).

307. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectele de legi cu privire la modificarea și completarea Legii privind piața produselor petroliere (nr. 236, 28 februarie 2002).

308. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind măsurile de redresare economico-financiară a Societății pe Acțiuni Fabrica de vin Cojușna (nr. 237, 1 martie 2002).

309. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 760 din 10 noiembrie 1995 (nr. 239, 1 martie 2002).

310. Hotărîre privind restabilirea datoriilor Societății pe Acțiuni Fabrica de vin Cojușna (nr. 240, 1 martie 2002).

311. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal, Codului de procedură penală și Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 241, 1 martie 2002).

312. Hotărîre cu privire la repartizarea alocațiilor bugetare prevăzute pe anul 2002 pentru pregătirea cadrelor științifice (nr. 242, 1 martie 2002).

313. Hotărîre cu privire la repartizarea alocațiilor bugetare prevăzute pe anul 2002 în scopul cercetărilor științifice (nr. 243, 1 martie 2002).

314. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea art. 96 din Titlul III al Codului fiscal (nr. 244, 1 martie 2002).

315. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 245, 1 martie 2002).

316. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu participarea la întîlnirea neformală a șefilor de state ale Comunității Statelor Independente (Almatî, Republica Kazahstan, 28 februarie - 2 martie 2002) (nr. 246, 1 martie 2002).

317. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 247, 1 martie 2002).

318. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Curtea Constituțională (nr. 248, 1 martie 2002).

319. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea alineatului (1) al articolului 36 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 249, 1 martie 2002).

320. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 250, 1 martie 2002).

321. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 251, 1 martie 2002).

322. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui COȘLEȚ Petru (nr. 252, 1 martie 2002).

323. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei GRECIANОI Zinaida (nr. 253, 1 martie 2002).

324. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Gheorghe RUSSU (nr. 254, 1 martie 2002).

325. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică (nr. 255, 1 martie 2002).

326. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la medicamente (nr. 256, 1 martie 2002).

327. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 257, 1 martie 2002).

328. Hotărîre despre alocarea mijloacelor financiare (nr. 258, 1 martie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

70. Norme pentru elaborarea și realizarea măsurilor de protecție a muncii.

71. Norme pentru elaborarea instrucțiunilor de protecție a muncii.

72. Informație cu privire la mărimea salariului mediu lunar pentru anul 2001 (nr. (08/153, 26 februarie 2002).

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

73. Ordin pentru abrogarea Regulamentului cu privire la modalitatea de acces, domeniul de efectuare a controalelor și obținerea documentelor necesare de către organele fiscale în băncile comerciale și instituțiile creditare nr. 09-4-05/243 din 03 iulie 1995 (nr. 13, 28 ianuarie 2002).

74. Comunicat privind facturile fiscale (nr. (17-13-02/1-895) 10, 21 februarie 2002).

75. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în cooperativele de întreprinzător (nr. 28, 1 martie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

76. Hotărîre cu privire la aprobarea planului de lichidare și distribuire a patrimoniului FINN Prim-Invest în proces de lichidare (nr. 5/5, 8 februarie 2002).

77. Hotărîre cu privire la aprobarea planului de lichidare și distribuire a patrimoniului FINN Soprocominvest în proces de lichidare (nr. 5/6, 8 februarie 2002).

78. Hotărîre cu privire la aprobarea planului de lichidare și distribuire a patrimoniului FINN Terra-Invest în proces de lichidare (nr. 5/7, 8 februarie 2002).

79. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/1, 22 februarie 2002).

80. Hotărîre cu privire la reînnoirea acțiunii licenței registratorului independent Registru-Service SRL pentru dreptul de activitate de ținere a registrului (nr. 7/2, 22 februarie 2002).

81. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor de decontare ale FIP Glor-Invest, FIP Zodiac-Invest, FIP Moldcreditinvest, FIP Cărpineniprivatinvest, FIP Migdal-Invest, FINN Mold-Invest, FINN Interfond, FINN Grand-Fines, FINN Soprocominvest, FINN Papirus-Invest, FINN Prim-Invest în proces de lichidare (nr. 7/5-0, 22 februarie 2002).

82. Hotărîre cu privire la aprobarea planului de lichidare și distribuire a patrimoniului FINN Transinvest SA în proces de lichidare (nr. 7/6, 22 februarie 2002).

83. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor de decontare ale FINN Cais-F și OAI Hefestos-Managerul Fondului SRL (nr. 7/8-O, 22 februarie 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

84. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 49, 28 februarie 2002).

85. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor de depozit în lei moldovenești cu băncile autorizate (nr. 51, 28 februarie 2002).

86. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotei substanțiale în capitalul unităților economice (nr. 55, 28 februarie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte