Nr. 39-16 16.03.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

248. Hotărîre privind redistribuirea unor resurse financiare și creditarea cooperativei de construcție a locuințelor Apartament (nr. 905-XV, 7 martie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

346. Hotărîre cu privire la unele măsuri de îmbunătățire a studierii istoriei (nr. 217, 22 februarie 2002).

347. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui PORCESCU Petru (nr. 275, 11 martie 2002).

348. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui BUZULAN Alexei (nr. 276, 11 martie 2002).

349. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui PLOP Igor (nr. 277, 11 martie 2002).

350. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui TARAN Nicolae (nr. 278, 11 martie 2002).

351. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui GRIȚCO Valentin (nr. 280, 11 martie 2002).

352. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 282, 11 martie 2002).

353. Hotărîre despre modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 283, 11 martie 2002).

354. Hotărîre despre totalurile Concursului Republican Cea mai verde, mai salubră și amenajată localitate (nr. 284, 11 martie 2002).

355. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la Procuratură (nr. 285, 11 martie 2002).

356. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului Departamentului Situații Excepționale (nr. 286, 11 martie 2002).

357. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BEȘLEAGA Filip (nr. 287, 11 martie 2002).

358. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 288, 11 martie 2002).

359. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la taxa de stat (nr. 289, 11 martie 2002).

360. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1009 din 27 septembrie 2001 (nr. 290, 11 martie 2002).

361. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 291, 11 martie 2002).

362. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Codului electoral (nr. 292, 11 martie 2002).

363. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei creditelor și granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat, din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii), scutite de plata taxei pe valoarea adăugată, taxa vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale (nr. 293, 12 martie 2002).

364. Hotărîre despre aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova pentru participarea la Conferința internațională privind finanțarea dezvoltării (nr. 294, 12 martie 2002).

365. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 295, 12 martie 2002).

366. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 1553nbsp;alineatul unu din Codul penal (nr. 296, 12 martie 2002).

367. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 297, 12 martie 2002).

368. Hotărîre cu privire la Comisia republicană pentru stingerea datoriilor întreprinderilor agricole (nr. 301, 12 martie 2002).

369. Hotărîre privind unele măsuri de ameliorare a situației din sistemul penitenciar (nr. 302, 12 martie 2002).

370. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea art. 36 al Titlului II al Codului fiscal (nr. 305, 13 martie 2002).

371. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la filantropie și sponsorizare (nr. 306, 13 martie 2002).

372. Hotărîre pentru aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova la ședința a 11-a a Consiliului Economic al C.S.I. (15 martie 2002, or. Moscova) (nr. 309, 13 martie 2002).

373. Dispoziție (nr. 9-d, 7 martie 2002).

374. Dispoziție (nr. 10-d, 11 martie 2002).

375. Dispoziție (nr. 11-d, 11 martie 2002).