Nr. 40-42 21.03.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

249. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 545-III, 7 martie 2002).

250. Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 822-XV, 7 februarie 2002).

251. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 549-III, 12 martie 2002).

252. Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 837-XV, 14 februarie 2002).

253. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind colaborarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu migrațiunea ilegală (nr. 553-III, 14 martie 2002).

254. Lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu migrațiunea ilegală (nr. 890-XV, 28 februarie 2002).

255. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind colaborarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu infracțiunile în domeniul informației computerizate (nr. 555-III, 15 martie 2002).

256. Lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu infracțiunile în domeniul informației computerizate (nr. 892-XV, 28 februarie 2002).

257. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 15 din Legea privatizării fondului de locuințe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (nr. 554-III, 14 martie 2002).

258. Lege pentru modificarea articolului 15 din Legea privatizării fondului de locuințe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (nr. 893-XV, 28 februarie 2002).

259. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 558-III, 18 martie 2002).

260. Lege pentru completarea Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 902-XV, 7 martie 2002).

261. Decret pentru promulgarea Legii privind măsurile de redresare economico-financiară a Societății pe Acțiuni Fabrica de vin Cojușna (nr. 556-III, 15 martie 2002).

262. Lege privind măsurile de redresare economico-financiară a Societății pe Acțiuni Fabrica de vin Cojușna (nr. 909-XV, 14 martie 2002).

263. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 339 din Codul de procedură penală (nr. 883-XV, 22 februarie 2002).

264. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 342 din Codul de procedură penală (nr. 885-XV, 22 februarie 2002).

265. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la Procuratură (nr. 887-XV, 28 februarie 2002).

266. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii instituțiilor financiare (nr. 888-XV, 28 februarie 2002).

267. Hotărîre privind organizarea audierilor parlamentare în problemele resurselor acvatice din Republica Moldova (nr. 897-XV, 7 martie 2002).

268. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind măsurile de redresare economico-financiară a Societății pe Acțiuni Fabrica de vin Cojușna (nr. 899-XV, 7 martie 2002).

269. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 900-XV, 7 martie 2002).

270. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere (nr. 901-XV, 7 martie 2002).

271. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind importul unor autospeciale pentru sistemul sănătății publice (nr. 903-XV, 7 martie 2002).

272. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind anularea datoriilor istorice față de buget ale Departamentului trupelor de carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 904-XV, 7 martie 2002).

273. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Adelgheri LIEV (nr. 548-III, 12 martie 2002).

274. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 551-III, 14 martie 2002).

275. Decret privind confirmarea eliberării domnului Petru PORCESCU din funcția de prefect al județului Chișinău (nr. 552-III, 14 martie 2002).

276. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Tratatului dintre Republica Moldova și Republica Azerbaidjan privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală (nr. 557-III, 18 martie 2002).

277. Decret privind numirea domnului Vladimir ȚURCAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 562-III, 21 martie 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

7. Hotărîre pentru controlul constituționalității Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 12, 5 martie 2002).

nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

376. Hotărîre despre măsurile privind crearea sistemului informațional automatizat Registrul de stat al unităților de drept (nr. 272, 6 martie 2002).

377. Hotărîre cu privire la aprobarea burselor nominale (de merit) studenților din instituțiile de învățămînt superior pentru semestrul II al anului de învățămînt 2001-2002 (nr. 298, 12 martie 2002).

378. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Energeticii (nr. 299, 12 martie 2002).

379. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la Guvern (nr. 303, 13 martie 2002).

380. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice în anul 2002 (nr. 304, 13 martie 2002).

381. Hotărîre privind salarizarea experților judiciari (nr. 307, 13 martie 2002).

382. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la pomicultură (nr. 308, 13 martie 2002).

383. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihail LAUR în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Croația, prin cumul, cu reședința la Budapesta (nr. 310, 13 martie 2002).

384. Hotărîre despre aprobarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene în materie de sănătate și științe medicale (nr. 311, 14 martie 2002).

385. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului și structurii Departamentului de executare a deciziilor judiciarenbsp; (nr. 312, 15 martie 2002).

386. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Contractului de Оmprumut și de Proiect și a Acordului de Arbitraj dintre Kreditanstalt fїr Wiederaufbau (KfW) și Republica Moldova, precum și Societatea pe acțiuni Sudzucker-Moldova pentru suma de 10 mil. mărci germane (crearea stațiilor de deservire tehnică) (nr. 313, 15 martie 2002).

387. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental de comerț liber (nr. 314, 15 martie 2002).

388. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu MUNTEANU, director general al Serviciului de Stat Migrațiune (nr. 315, 15 martie 2002).

389. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui MUSTEA Gheorghe (nr. 319, 15 martie 2002).

390. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui DĂNILĂ Aurelian (nr. 329, 18 martie 2002).

391. Hotărîre privind alocarea mijloacelor financiare (nr. 331, 18 martie 2002).

392. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 332, 18 martie 2002).

393. Hotărîre cu privire la numirea dlui Vladimir ȚURCAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 345, 19 martie 2002).

394. Dispoziție (nr. 12-d, 13 martie 2002).

395. Dispoziție (nr. 13-d, 15 martie 2002).

396. Dispoziție (nr. 14-d, 18 martie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

94. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul pentru măsurile preventive ale organizațiilor de asigurare (nr. 09, 28 ianuarie 2002).

95. Ordin referitor la aprobarea Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special al facturii fiscale pentru livrările de mărfuri și servicii impozabile cu TVA și operarea modificărilor în Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special al facturii de expediție pentru transporturile de mărfuri cu mijloace auto, aprobată prin Ordinul comun al Ministerului Finanțelor al RM și al Departamentului Analize Statistice și Sociologie al RM nr.85/59 din 06.07.98.

Acte ale Ministerului Industriei al Republicii Moldova

96. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de livrare a deșeurilor (nr. 101, 28 decembrie 2001).

Acte ale Agenției Naționale

pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

97. Regulament prestări servicii de telegraf.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

98. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (nr. 36, 8 august 1997).

99. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (proces-verbal nr. 28 din 08.08.1997) (nr. 59, 11 septembrie 1997).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte