Nr. 43-45 28.03.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

278. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 339 din Codul de procedură penală (nr. 560-III, 20 martie 2002).

279. Lege pentru completarea articolului 339 din Codul de procedură penală (nr. 884-XV, 22 februarie 2002).

280. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională (nr. 568-III, 22 martie 2002).

281. Lege pentru ratificarea Convenției privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională (nr. 914-XV, 15 martie 2002).

282. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea datoriilor istorice ale Departamentului trupelor de carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne față de bugetul de stat (nr. 565-III, 22 martie 2002).

283. Lege privind anularea datoriilor istorice ale Departamentului trupelor de carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne față de bugetul de stat (nr. 916-XV, 15 martie 2002).

284. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul de subvenționare și stimulare a creditării de către băncile comerciale și asociațiile de economii și împrumut a agenților economici producători de producție agricolă (nr. 896-XV, 7 martie 2002).

285. Hotărîre asupra proiectului de Lege despre modificarea și completarea Legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 898-XV, 7 martie 2002).

286. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea Legii pentru modificarea și completarea Titlului III al Codului fiscal nr. 1415-XIII din 17 decembrie 1997 și a Legii nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 911-XV, 14 martie 2002).

287. Hotărîre cu privire la modificarea componenței Comisiei juridice, pentru numiri și imunități și Comisiei pentru drepturile omului și minoritățile naționale (nr. 912-XV, 14 martie 2002).

288. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională (nr. 913-XV, 15 martie 2002).

289. Hotărîre privind formarea grupului de lucru pentru definitivarea proiectului Codului muncii (nr. 915-XV, 15 martie 2002).

290. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind modificarea anexei la Legea pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 917-XV, 15 martie 2002).

291. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare, gestionare și utilizare a mijloacelor Fondului de subvenționare a dezvoltării viticulturii (nr. 918-XV, 15 martie 2002).

292. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă doamnei Galina MUNTEAN (nr. 559-III, 19 martie 2002).

293. Decret privind numirea domnului Grigore DRUGUȘ în funcția de vicepreședinte al Tribunalului municipiului Bender (nr. 561-III, 20 martie 2002).

294. Decret privind eliberarea domnului Valentin GURIȚANU din funcția de judecător și vicepreședinte al Judecătoriei Economice a Republicii Moldova (nr. 563-III, 21 martie 2002).

295. Decret privind eliberarea din funcție a unor judecători (nr. 564-III, 21 martie 2002).

296. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor care au satisfăcut termenul stabilit, precum și privind noua încorporare a cetățenilor în serviciul militar în termen în mai-iunie 2002 (nr. 566-III, 22 martie 2002).

297. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 90-III din 21 iunie 2001 (nr. 567-III, 22 martie 2002).

298. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 569-III, 25 martie 2002).

299. Decret privind numirea în funcție a unui judecătornbsp; (nr. 575-III, 26 martie 2002).

300. Decret privind eliberarea domnului Pavel DURNESCU din funcția de judecătornbsp; (nr. 576-III, 26 martie 2002).

301. Decret privind eliberarea domnului Anatol MINCIUNAnbsp; din funcția de vicepreședinte al Judecătoriei sectorului Rîșcani, municipiul Chișinău (nr. 577-III, 26 martie 2002).

302. Decret privind numirea domnului Mihail LAUR, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Croația (nr. 578-III, 28 martie 2002).nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

11. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale activității sistemului de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova (nr. 15, 14 februarie 2002).

Acte ale Curții de Apel a Republicii Moldova

1. Hotărîre (31 octombrie 2001).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

397. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MEJINSCHII Valentin (nr. 316, 15 martie 2002).

398. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui GRIGOREV Mircea (nr. 317, 15 martie 2002).

399. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MUNTEAN Ghenadie (nr. 318, 15 martie 2002).

400. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale și a Regulamentului părții moldave în Comitetul de Cooperare Republica Moldova - Uniunea Europeană (nr. 320, 18 martie 2002).

401. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii fondului rutier (nr. 321, 18 martie 2002).

402. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului Adițional la Acordul între Guvernele Statelor Participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind cooperarea în combaterea criminalității, în special a formelor ei organizate (nr. 322, 18 martie 2002).

403. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 324, 18 martie 2002).

404. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 325, 18 martie 2002).

405. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 184 privind securitatea și igiena muncii în agricultură (nr. 326, 18 martie 2002).

406. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare privind călătoriile reciproce ale cetățenilor (nr. 327, 18 martie 2002).

407. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Gheorghe PAPUC (nr. 328, 18 martie 2002).

408. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 330, 18 martie 2002).

409. Hotărîre pentru aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat Registrul de stat al populației și Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populației (nr. 333, 18 martie 2002).

410. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 335, 18 martie 2002).

411. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la răspunderea materială a militarilor (nr. 336, 18 martie 2002).

412. Hotărîre cu privire la acordarea burselor speciale unor sportivi de performanță și antrenori (nr. 337, 18 martie 2002).

413. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 443 din 14 iunie 2001 (nr. 338, 18 martie 2002).

414. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 339, 18 martie 2002).

415. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 127 din 16 februarie 2001 (nr. 340, 18 martie 2002).

416. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Codului fiscal (nr. 342, 18 martie 2002).

417. Hotărîre despre salarizarea coordonatorilor și membrilor grupurilor de lucru care elaborează materialele de evaluare pentru testarea națională în clasa a IV-a și examenele de absolvire a ciclului gimnazial (nr. 343, 18 martie 2002).

418. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului național de coordonare a realizării Proiectului Suportul Programului național de profilaxie a infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală și al Programului național de control al tuberculozei, susținut de Fondul global de combatere a SIDA, tuberculozei și malariei (nr. 346, 19 martie 2002).

419. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii cu privire la energia electrică (nr. 347, 19 martie 2002).

420. Hotărîre despre alocarea mijloacelor financiare (nr. 349, 20 martie 2002).

421. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a colegiului Agenției de Stat Relații Funciare și Cadastru (nr. 350, 20 martie 2002).

422. Hotărîre cu privire la transmiterea unei clădiri de la balanța Consiliului municipal Chișinău la balanța Ministerului Afacerilor Interne (nr. 351, 20 martie 2002).

423. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri a Guvernului Republicii Moldova (nr. 352, 20 martie 2002).

424. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 95 din Codul de procedură civilă (nr. 353, 20 martie 2002).

425. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri pentru semnarea proiectului Memorandumului de Оnțelegere Programul Olandei privind Cooperarea Economică cu Republica Moldova pentru anii 2002-2003 (nr. 355, 21 martie 2002).

426. Dispoziție (nr. 15-d, 18 martie 2002).

427. Dispoziție (nr. 16-d, 19 martie 2002).

428. Dispoziție (nr. 17-d, 19 martie 2002).

429. Dispoziție (nr. 18-d, 20 martie 2002).

430. Dispoziție (nr. 19-d, 20 martie 2002).

431. Dispoziție (nr. 20-d, 20 martie 2002).

432. Dispoziție (nr. 21-d, 20 martie 2002).

433. Dispoziție (nr. 22-d, 20 martie 2002).

434. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldovanbsp; nr.909 din 3 septembrie 2001 (nr. 361, 27 martie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova

100. Regulament privind interacțiunea Departamentului Vamal și Căii Ferate din Republica Moldova la perfectarea actelor vamale la mărfurile transportate pe calea ferată.

Acte ale Departamentului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

101. Produse alimentare. Informație pentru consumator.

102. Produse nealimentare. Informație pentru consumator.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

1812-1822. Comunicate informative ale Comisiei republicane permanente pentru organizarea evaluării și comercializării bunurilor sechestrate

Partea V

Avize pierderi de acte