Nr. 46-48 04.04.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

303. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea Codului penal și a Codului de procedură penală (nr. 570-III, 26 martie 2002).

304. Lege privind completarea Codului penal și a Codului de procedură penală (nr. 830-XV, 7 februarie 2002).

305. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 227 din Codul penal (nr. 571-III, 26 martie 2002).

306. Lege cu privire la modificarea articolului 227 din Codul penal (nr. 831-XV, 7 februarie 2002).

307. Decret pentru promulgarea Legii privind importul a trei autospeciale cu destinație medicală (nr. 586-III, 2 aprilie 2002).

308. Lege privind importul a trei autospeciale cu destinație medicală (nr. 926-XV, 21 martie 2002).

309. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 581-III, 28 martie 2002).

310. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 927-XV, 21 martie 2002).

311. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 908-XV, 14 martie 2002).

312. Hotărîre asupra proiectului Codului civil al Republicii Moldova (nr. 919-XV, 15 martie 2002).

313. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizației Internaționale a Viei și Vinului (nr. 920-XV, 21 martie 2002).

314. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene privind suprimarea legalizării actelor îndeplinite de către agenții diplomatici sau consulari (nr. 922-XV, 21 martie 2002).

315. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea anexei la Legea pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 924-XV, 21 martie 2002).

316. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 925-XV, 21 martie 2002).

317. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 928-XV, 21 martie 2002).

318. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 929-XV, 21 martie 2002).

319. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii audiovizualului (nr. 931-XV, 22 martie 2002).

320. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 932-XV, 22 martie 2002).

321. Hotărîre privind constituirea Comisiei speciale pentru elucidarea cazului dispariției deputatului Vlad CUBREACOV (nr. 944-XV, 28 martie 2002).

322. Hotărîre privind Adresarea Parlamentului către cetățenii Republicii Moldova (nr. 945-XV, 28 martie 2002).

323. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Iacob NEGRU (nr. 572-III, 26 martie 2002).

324. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă actorilor Iuri ANDRIUȘCENCO și Anatol DURBALĂ (nr. 573-III, 26 martie 2002).

325. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind șederea temporară în scopul angajării lucrătorilor migranți din Republica Moldova pe teritoriul Republicii Portugheze (nr. 574-III, 26 martie 2002).

326. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Dumitru SCLIFOS (nr. 579-III, 28 martie 2002).

327. Decret privind numirea unui membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 580-III, 28 martie 2002).

328. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Statul Kuwait privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 582-III, 29 martie 2002).

329. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnilor Igor KRUPENIKOV și Vladimir ȚARANOVnbsp; (nr. 583-III, 31 martie 2002).

330. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Iuri IAROV (nr. 584-III, 1 aprilie 2002).

331. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 585-III, 1 aprilie 2002).

332. Decret privind numirea domnului Dumitru CHEBAC în funcția de președinte al Tribunalului municipiului Cahulnbsp; (nr. 587-III, 2 aprilie 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

8. Hotărîre cu privire la controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 781-XV din 28 decembrie 2001 Pentru modificarea și completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 Privind administrația publică locală (nr. 13, 14 martie 2002).

9. Hotărîre privind controlul constituționalității Legii nr. 551-XV din 18 octombrie 2001 Pentru modificarea articolului 23 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000nbsp; (nr. 14, 19 martie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

12. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității economico-financiare a Оntreprinderilor de Stat Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp, Agrofirma Științifică de Producție pentru Culturile de Cîmp Selecția în perioada anilor 1998-2000, 9 luni ale anului 2001 (nr. 10, 24 ianuarie 2002).

13. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale activității economico-financiare a О.S. Radiocomunicații (nr. 13, 1 februarie 2002).

14. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale activității economico-financiare a Societății pe Acțiuni Pielart în anii 1998-2000 și 9 luni ale anului 2001 (nr. 20, 5 martie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

435. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicații și informatică (nr. 323, 18 martie 2002).

436. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la colectarea, actualizarea și difuzarea actelor juridice din etalonul Băncii Oficiale de date juridice EtalLex în mediul Internet (nr. 334, 18 martie 2002).

437. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de achitare a plăților periodice capitalizate din bugetul de stat în procesul de lichidare a întreprinderilor agricole fără succesiune de drept (nr. 341, 18 martie 2002).

438. Hotărîre privind rezultatele activității economiei naționale, executarea bugetului în anul 2001 și principalele obiective pe anul 2002 (nr. 354, 21 martie 2002).

439. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind societățile pe acțiuni (nr. 356, 26 martie 2002).

440. Hotărîre privind crearea Comitetului pentru organizarea și desfășurarea Zilelor economiei și culturii Republicii Moldova în regiunea Nijnii Novgorod (Federația Rusă) (nr. 357, 26 martie 2002).

441. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 358, 26 martie 2002).

442. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1369 din 7 decembrie 2001 (nr. 359, 27 martie 2002).

443. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la importul și exportul de semințe și material săditor (nr. 360, 27 martie 2002).

444. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 909 din 3 septembrie 2001 (nr. 361, 27 martie 2002).

445. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 362, 28 martie 2002).

446. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la cooperarea în domeniul învățămîntului (nr. 363, 28 martie 2002).

447. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puterinbsp; dlui Nicolae GUMENОI, director general al Departamentului Privatizării (nr. 364, 28 martie 2002).

448. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii India privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 366, 28 martie 2002).

449. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 367, 28 martie 2002).

450. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modalitatea stingerii datoriilor istorice ale fostei Societăți pe Acțiuni Fabrica de sticlă din Chișinău (nr. 369, 28 martie 2002).

451. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 370, 28 martie 2002).

452. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui BANTUȘ Anatolie (nr. 371, 28 martie 2002).

453. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui COJOCARU Tudor (nr. 372, 28 martie 2002).

454. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei COPACINSCHI Parascovia (nr. 373, 28 martie 2002).

455. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Guvern (nr. 374, 28 martie 2002).

456. Dispoziție (nr. 23-d, 20 martie 2002).

457. Dispoziție (nr. 24-d, 20 martie 2002).

458. Dispoziție (nr. 25-d, 26 martie 2002).

459. Dispoziție (nr. 26-d, 28 martie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

103. Modificările și completările la Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituțiilor publice.

104. Modificările și completările la Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituțiilor publice aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 43 din 11 aprilie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 52-54, art. 149).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

105. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de estimare a valorilor mobiliare și activelor ce se referă la ele (nr. 36/9, 27 decembrie 2001).

106. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de FIP-Cărpineniprivatinvest și FIP Glor-Invest în proces de lichidare (nr. 7/4, 22 februarie 2002).

107. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 9/1, 14 martie 2002).

108. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al valorilor mobiliare și Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase a FINN Agroinvest-Prim SA și FINN Auto-Invest SA (nr. 9/2, 14 martie 2002).

109. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/4 din 28.06.01 (nr. 9/3, 14 martie 2002).

110. Ordonanță cu privire la deblocarea contului de decontare al FINN Interinvest-Plus (nr. 9/4-O, 14 martie 2002).

111. Hotărîre cu privire la autorizarea unor tranzacții (nr. 9/5, 14 martie 2002).

112. Hotărîre cu privire la desemnarea registratorilor independenți (nr. 9/6, 14 martie 2002).

113. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 11/1, 21 martie 2002).

114. Hotărîre cu privire la adunarea generală extraordinară a acționarilor SA Gemenii din 26.03.2002 (nr. 13/1, 1 aprilie 2002).

115.nbsp; Informații despre fondurile de investiții la 01.01.02.

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

116. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale (nr. 49, 6 martie 2002).

117. Hotărîre referitor la abrogarea hotărîrii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare a gazelor naturale la consumatorii casnici (nr. 54, 25 martie 2002).

Acte ale Agenției Naționale de Turism

118. Ordin cu privire la aprobarea modului de aplicare a Voucherului turistic (nr. 62, 11 februarie 2002).

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

119. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare a tarifelor pentru transporturile aeriene internaționale regulate de pasageri (nr. 88/GEN, 17 decembrie 2001).

Acte ale Serviciului de Stat Migrațiune

120. Regulament cu privire la mijloacele extrabugetare ale Serviciului de Stat Migrațiune.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

121. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 42/09-01 cu privire la deținerea cotei substanțiale în capitalul băncii (nr. 69, 28 martie 2002).

122. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 70, 28 martie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte