Nr. 49-5 05.04.2002

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

460. Hotărîre despre aprobarea Concepției privind crearea și dezvoltarea rețelei naționale a coridoarelor internaționale de transport (nr. 365, 28 martie 2002).

461. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Cu privire la modificarea denumirii Concepției politicii de mediu a Republicii Moldova (nr. 375, 28 martie 2002).

462. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 376, 28 martie 2002).

463. Hotărîre pentru aprobarea Listei instituțiilor de cercetări științifice și de învățămînt, ale căror terenuri agricole vor fi folosite în anul 2002 în scopuri științifice și instructive (nr. 377, 28 martie 2002).

464. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 378, 28 martie 2002).

465. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii privind administrația publică locală nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 (nr. 379, 29 martie 2002).

466. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 380, 29 martie 2002).

467. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la combaterea terorismului (nr. 381, 1 aprilie 2002).

468. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului financiar primăriei or. Ocnița, județul Edineț (nr. 382, 1 aprilie 2002).

469. Hotărîre despre aprobarea proiectului decretului Președintelui Republicii Moldova Pentru modificarea și completarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 26 din 14 februarie 1996 (nr. 383, 1 aprilie 2002).

470. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 456 din 15 mai 1997 (nr. 384, 1 aprilie 2002).

471. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 7 și 12 din Legea reglementării de stat a activității comerciale externe (nr. 385, 1 aprilie 2002).

472. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la tariful vamal (nr. 386, 1 aprilie 2002).

473. Hotărîre privind alocarea mijloacelor financiare (nr. 387, 1 aprilie 2002).

474. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 388, 1 aprilie 2002).

475. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolelor 133 și 134 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 389, 1 aprilie 2002).

476. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 390, 1 aprilie 2002).

477. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 588 din 5 iulie 2001 (nr. 391, 2 aprilie 2002).

478. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea art. 6 din Legea cu privire la zonele economice libere nr. 440-XV din 27 iulie 2001 (nr. 392, 2 aprilie 2002).

479. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Titlului IV al Codului fiscal (nr. 395, 4 aprilie 2002).

480. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Cu privire la patrimoniul statului utilizat de B.C.A. Moldindconbank (nr. 396, 4 aprilie 2002).

481. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BURLACOV Anatol (nr. 398, 4 aprilie 2002).

482. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei FURCULIȚĂ Feodosia (nr. 399, 4 aprilie 2002).

483. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1009 din 27 septembrie 2001 (nr. 405, 4 aprilie 2002).