Nr. 50-52 11.04.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

333. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 588-III, 3 aprilie 2002).

334. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 802-XV, 5 februarie 2002).

335. Decret pentru promulgarea Legii salarizării (nr. 591-III, 3 aprilie 2002).

336. Legea salarizării (nr. 847-XV, 14 februarie 2002).

337. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 589-III, 3 aprilie 2002).

338. Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 907-XV, 14 martie 2002).

339. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizației Internaționale a Viei și Vinului (nr. 590-III, 3 aprilie 2002).

340. Lege pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizației Internaționale a Viei și Vinului (nr. 921-XV, 21 martie 2002).

341. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției europene privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenții diplomatici sau consulari (nr. 596-III, 5 aprilie 2002).

342. Lege pentru ratificarea Convenției europene privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenții diplomatici sau consulari (nr. 923-XV, 21 martie 2002).

343. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 10 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 602-III, 9 aprilie 2002).

344. Lege pentru completarea anexei nr. 10 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 938-XV, 28 martie 2002).

345. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 598-III, 8 aprilie 2002).

346. Lege pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 955-XV, 4 aprilie 2002).

347. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (nr. 851-XV, 14 februarie 2002).

348. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului funciar (nr. 933-XV, 28 martie 2002).

349. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Codului fiscal (nr. 934-XV, 28 martie 2002).

350. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind importul unor automobile pentru transportarea poștei (nr. 935-XV, 28 martie 2002).

351. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Curtea Constituțională (nr. 936-XV, 28 martie 2002).

352. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea anexei nr. 10 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 937-XV, 28 martie 2002).

353. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 939-XV, 28 martie 2002).

354. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 940-XV, 28 martie 2002).

355. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la expertiza judiciară (nr. 941-XV, 28 martie 2002).

356. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind cooperativele de producție (nr. 942-XV, 28 martie 2002).

357. Hotărîre asupra proiectului Codului penal (nr. 943-XV, 28 martie 2002).

358. Hotărîre despre anularea votării în a doua lectură a Legii nr. 1117-XIV din 7 iulie 2000 cu privire la proprietate (nr. 948-XV, 4 aprilie 2002).

359. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii cu privire la Guvern (nr. 954-XV, 4 aprilie 2002).

360. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 944-XV din 28 martie 2002 privind constituirea Comisiei speciale pentru elucidarea cazului dispariției deputatului Vlad CUBREACOV (nr. 956-XV, 4 aprilie 2002).

361. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei pentru exprimarea votului secret asupra încuviințării prealabile de către Parlament a înaintării invinuirii și trimiterii în judecată într-un proces penal a deputaților Iurie ROȘCA și Ștefan SECĂREANU (nr. 958-XV, 4 aprilie 2002).

362. Hotărîre cu privire la aprobarea procesului-verbal nr. 3 al ședinței Comisiei pentru exprimarea votului secret asupra încuviințării prealabile de către Parlament a înaintării învinuirii și trimiterii în judecată într-un proces penal a deputaților Iurie ROȘCA și Ștefan SECĂREANU (nr. 959-XV, 4 aprilie 2002).

363. Hotărîre cu privire la încuviințarea prealabilă de către Parlament a înaintării învinuirii și trimiterii în judecată într-un proces penal a deputaților Iurie ROȘCA și Ștefan SECĂREANU (nr. 960-XV, 4 aprilie 2002).

364. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 592-III, 4 aprilie 2002).

365. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 593-III, 4 aprilie 2002).

366. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 594-III, 4 aprilie 2002).

367. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 595-III, 4 aprilie 2002).

368. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Gheorghe CUCU (nr. 597-III, 5 aprilie 2002).

369. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 599-III, 9 aprilie 2002).

370. Decret privind numirea în funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 600-III, 9 aprilie 2002).

371. Decret pentru modificarea Anexei nr. 1 la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 26 din 14 februarie 1996nbsp; (nr. 601-III, 9 aprilie 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

10. Hotărîrenbsp; privind excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 1186-XIV din 27 iulie 2000 Cu privire la înterpretarea art. 12 alin. 4 subalin. 9 din Codul funciar (nr. 16, 28 martie 2002).

11. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din art. 1553nbsp;din Codul penal în redacția Legii nr. 1436-XIII din 24 decembrie 1997 Pentru modificarea și completarea Codului penal (nr. 17, 2 aprilie 2002).

12. Hotărîre cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea postului vacant de judecător-asistent (nr. 19, 2 aprilie 2002).

13. Decizie asupra sesizării deputaților în Parlament Iurie Roșca, Vlad Cubreacov și Ștefan Secăreanu pentru controlul constituționalității Hotărîrii Parlamentului nr. 800-XV din 25 ianuarie 2002 Privind încuviințarea trimiterii în judecată pe cauză contravențională a unor deputați în Parlament (1 aprilie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

484. Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului Consular (nr. 368, 28 martie 2002).

485. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1419 din 20 decembrie 2001 (nr. 393, 4 aprilie 2002).

486. Hotărîre privind completarea Listei organizațiilor și întreprinderilor Societății Orbilor, Societății Surzilor și Societății Invalizilor, scutite de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate (nr. 394, 4 aprilie 2002).

487. Hotărîre privind reorganizarea Institutului Național de Economie și Informație al Ministerului Economiei (nr. 397, 4 aprilie 2002).

488. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 400, 4 aprilie 2002).

489. Hotărîre privind acordarea statutului de aeroport internațional aeroporturilor Bălți și Cahul și deschiderea în perimetrele lor a unor puncte noi de trecere a frontierei (nr. 401, 4 aprilie 2002).

490. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 38 din 17 ianuarie 2002 (nr. 402, 4 aprilie 2002).

491. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii privind recalcularea pensiilor (nr. 403, 4 aprilie 2002).

492. Hotărîre privind modificarea și completarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice (nr. 404, 4 aprilie 2002).

493. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iunie 1995 și a Legii cu privire la Colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 950-XIII din 19 iulie 1996 (nr. 406, 4 aprilie 2002).

494. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind anularea penalităților istorice ale unor agenți economici care au achitat integral contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale de stat (nr. 407, 4 aprilie 2002).

495. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Cu privire la prohibiția temporară a pescuitului industrial în rîurile Nistru și Prut, precum și în bazinele de acumulare Dubăsari și Costești-Stînca (nr. 408, 5 aprilie 2002).

496. Hotărîre cu privire la amplasarea Centrului de cazare a refugiaților și solicitanților de azil (nr. 409, 5 aprilie 2002).

497. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației oficiale a Republicii Moldova pentru participare la reuniunea a patra a Consiliului de Cooperare Republica Moldova - Uniunea Europeană (Luxemburg, 16-18 aprilie 2002) (nr. 410, 5 aprilie 2002).

498. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 411, 5 aprilie 2002).

499. Hotărîre privind constituirea grupului de negociere a Acordului de credit între Guvernul Republicii Moldova și Export Credit Bank (Turcia) în scopul obținerii celei de a doua tranșe a creditului (23 mil. dolari SUA) (nr. 412, 5 aprilie 2002).

500. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 413, 5 aprilie 2002).

501. Hotărîre cu privire la construcția în municipiul Bălți a unei centrale electrice cu ciclu combinat (nr. 414, 5 aprilie 2002).

502. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Belarus cu privire la instituirea sistemului de schimb informațional (nr. 415, 5 aprilie 2002).

503. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii reglementării de stat a activității comerciale externe (nr. 416, 5 aprilie 2002).

504. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției interguvernamentale pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 417, 5 aprilie 2002).

505. Hotărîre cu privire la numirea dlui Victor ȚVIRCUN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Arabă Egipt, Sultanatul Oman și Republica Liban, prin cumul, cu reședința la Ankara (nr. 418, 5 aprilie 2002).

506. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare necesare preluării de către Republica Moldova a copreședinției Mesei de Lucru III a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (nr. 419, 5 aprilie 2002).

507. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 44 din 21 ianuarie 2002
(nr. 420, 5 aprilie 2002).

508. Hotărîre cu privire la renovarea și reabilitarea termică a blocurilor de locuit construite (nr. 421, 5 aprilie 2002).

509. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 422, 5 aprilie 2002).

510. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 423, 5 aprilie 2002).

511. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 671 din 19 iulie 2001 (nr. 424, 5 aprilie 2002).

512. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la protecția plantelor nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 (nr. 425, 8 aprilie 2002).

513. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 426, 8 aprilie 2002).

514. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 707 din 14 iulie 2000 (nr. 427, 8 aprilie 2002).

515. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Privind aprobarea componenței nominale a Consiliului Creditorilor (nr. 428, 8 aprilie 2002).

516. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea lucrărilor publice remunerate (nr. 429, 8 aprilie 2002).

517. Hotărîre cu privire la majorarea salariilor angajaților din unitățile sferei sociale, finanțate de la buget (nr. 430, 8 aprilie 2002).

518. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pe trimestrul II al anului 2002 (nr. 431, 9 aprilie 2002).

519. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1027 din 1 octombrie 2001 (nr. 435, 10 aprilie 2002).

520. Dispoziție (nr. 27-d, 1 aprilie 2002).

521. Dispoziție (nr. 28-d, 5 aprilie 2002).

522. Dispoziție (nr. 29-d, 5 aprilie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

123. Hotărîre cu privire la aprobarea și implementarea Regulilor și a normelor sanitare privind aditivii alimentari (nr. 05a-00, 17 decembrie 2001).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte