Nr. 53-16 16.04.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

372. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei la titlul IV din Codul fiscal nr. 1053-XIV din 16 iunie 2000 (nr. 605-III, 12 aprilie 2002).

373. Lege pentru modificarea și completarea anexei la titlul IV din Codul fiscal nr. 1053-XIV din 16 iunie 2000 (nr. 965-XV, 5 aprilie 2002).

374. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 946-XV, 4 aprilie 2002).

375. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție dintre Guvernul Republicii Moldova și firma TMCI PADOVAN (Italia) și a amendamentelor lui ulterioare (nr. 949-XV, 4 aprilie 2002).

376. Hotărîre asupra proiectului Codului civil al Republicii Moldova (nr. 957-XV, 4 aprilie 2002).

377. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 963-XV, 5 aprilie 2002).

378. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la protecția plantelor (nr. 964-XV, 5 aprilie 2002).

379. Hotărîre pentru constituirea unei comisii de anchetă privind comercializarea a 21 de avioane MIG-29 și a altei tehnici militare din patrimoniul statului (nr. 979-XV, 11 aprilie 2002).

380. Decret privind eliberarea domnului Ion PALENCU din funcția de președinte al Tribunalului municipiului Cahul (nr. 603-III, 10 aprilie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

523. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a grupului de experți al Republicii Moldova, care va întreprinde o vizită de lucru în Republica Populară Chineză, 15-29 aprilie 2002 (nr. 432, 10 aprilie 2002).

524. Hotărîre cu privire la asigurarea cu spațiu locativ (nr. 436, 11 aprilie 2002).

525. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea sesiunii ordinare a Comitetului Interstatal pentru Dezvoltarea Științifico-Tehnologică al C.S.I. și a organului lui executiv - Consiliul Tehnico-Științific Interstatal (Chișinău, 11-14 iunie 2002) (nr. 437, 11 aprilie 2002).

526. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 844 din 30 iulie 1998 (nr. 438, 11 aprilie 2002).

527. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei DURLEȘTEANU Mariana (nr. 439, 11 aprilie 2002).

528. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CORNEA Tudor (nr. 440, 11 aprilie 2002).

529. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 360 din 25 iunie 1996 (nr. 441, 11 aprilie 2002).

530. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii pentru modificarea și completarea Titlului III al Codului fiscal nr. 1415-XIII din 17 decembrie 1997 și a Legii nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 442, 11 aprilie 2002).

531. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Turcia (nr. 443, 11 aprilie 2002).

532. Hotărîre privind reorganizarea aerodromului militar Mărculești în aeroport de dispunere comună a aviației militare și civile (nr. 444, 11 aprilie 2002).

533. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 (nr. 445, 11 aprilie 2002).

534. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a Fondului extrabugetar al Agenției de Stat Relații Funciare și Cadastru pentru realizarea Programului complex de valorificare a terenurilor noi și sporire a fertilității solurilor în anii 2002-2005 (nr. 446, 11 aprilie 2002).

535. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Guvern (nr. 447, 12 aprilie 2002).

536. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului vamal (nr. 448, 12 aprilie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

124. Comunicat privind particularitățile eliberării facturilor fiscale și reflectării lor în Registrele procurărilor și realizărilor (nr.(17-13-02/1-1621) 19, 2 aprilie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

125. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 12/1, 29 martie 2002).

126. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 14/1, 4 aprilie 2002).

127. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentru dreptul de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 14/2, 4 aprilie 2002).