Nr. 54-55 18.04.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

381. Lege privind taxele locale (nr. 186-XIII, 19 iunie 1994).

382. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (nr. 604-III, 11 aprilie 2002).

383. Lege pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (nr. 852-XV, 14 februarie 2002).

384. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului I din Legea nr. 732-XV din 13 decembrie 2001 pentru modificarea și completarea Titlului III al Codului fiscal nr. 1415-XIII din 17 decembrie 1997 și a Legii nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 611-III, 15 aprilie 2002).

385. Lege privind modificarea articolului I din Legea nr. 732-XV din 13 decembrie 2001 pentru modificarea și completarea Titlului III al Codului fiscal nr. 1415-XIII din 17 decembrie 1997 și a Legii nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 947-XV, 4 aprilie 2002).

386. Decret privind numirea domnului Victor ȚVIRCUN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Arabă Egipt, în Sultanatul Oman și în Republica Liban (nr. 612-III, 17 aprilie 2002).

387. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 613-III, 17 aprilie 2002).

388. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 614-III, 17 aprilie 2002).

389. Decret privind numirea domnului Ghenadie NICOLAEV în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei de sector Criuleni (nr. 615-III, 17 aprilie 2002).

390. Decret privind eliberarea doamnei Galina MICLAUȘ din funcția de președinte al Judecătoriei de sector Cahul (nr. 616-III, 17 aprilie 2002).

391. Decret privind eliberarea din funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 617-III, 17 aprilie 2002).

392. Decret privind eliberarea din funcție a unor judecători (nr. 618-III, 17 aprilie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

537. Hotărîre cu privire la crearea Biroului de implementare a proiectului Facilitarea comerțului și transportului în Europa de Sud-Est finanțat de Banca Mondială (nr. 433, 10 aprilie 2002).

538. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 449, 12 aprilie 2002).

539. Hotărîre cu privire la retribuirea muncii formatorilor antrenați în implementarea Proiectului Reforma învățămîntului general obligatoriu în Republica Moldova (nr. 450, 12 aprilie 2002).

540. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 354 din 10 aprilie 2000 (nr. 451, 12 aprilie 2002).

541. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind statutul alesului local (nr. 452, 15 aprilie 2002).

542. Hotărîre cu privire la instituirea direcțiilor executive ale programelor-pilot și aprobarea componenței lor nominale (nr. 453, 15 aprilie 2002).

543. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 1553nbsp;din Codul penal (nr. 454, 15 aprilie 2002).

544. Hotărîre cu privire la crearea Departamentului Agroindustrial Moldova-Vin (nr. 457, 15 aprilie 2002).

545. Hotărîre despre aprobarea avizelor asupra unor proiecte de legi pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului (nr. 458, 15 aprilie 2002).

546. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui LEVA Simion (nr. 459, 15 aprilie 2002).

547. Hotărîre privind participarea delegației Republicii Moldova la Sesiunea Specială a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (8-10 mai, 2002, New York, SUA) (nr. 460, 15 aprilie 2002).

548. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la constituirea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 461, 15 aprilie 2002).

549. Hotărîre despre eficientizarea utilizării paturilor spitalicești în unele instituții medicale republicane (nr. 462, 15 aprilie 2002).

550. Hotărîre privindnbsp; aprobarea proiectului de lege pentru abrogarea unor acte legislative (nr. 467, 16 aprilie 2002).

551. Hotărîre despre aprobarea proiectului Concepției cu privire la politica de personal în serviciul public (nr. 468, 16 aprilie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

128. Hotărîre cu privire la anularea emisiunii suplimentare de acțiuni în sumă de 91 630 lei plasate de SA Sofia-Olga și înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare conform Hotărîrii CNVM nr. 27/1 din 06.07.2000 (nr. 13/2, 1 aprilie 2002).

129. Hotărîre cu privire la respingerea înregistrării acțiunilor plasate la înființarea ОM Amifruit SA (nr. 14/1-1, 4 aprilie 2002).

130. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a acțiunilor autorizate spre plasare și plasate ale Оntreprinderii Mixte Elat SA (nr. 14/1-2, 4 aprilie 2002).

131. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 14/3, 4 aprilie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

2401-2404. Comunicate informative ale Comisiei republicane permanente pentru organizarea evaluării și comercializării bunurilor sechestrate

Partea V

Avize pierderi de acte