Nr. 56-23 23.04.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

393. Legea telecomunicațiilor (nr. 520-XIII, 7 iulie 1995).

394. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 607-III, 12 aprilie 2002).

395. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 910-XV, 14 martie 2002).

396. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 610-III, 15 aprilie 2002).

397. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 930-XV, 22 martie 2002).

398. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modalitatea de stingere a datoriilor istorice ale fostei Societăți pe Acțiuni Fabrica de sticlă din Chișinău (nr. 621-III, 19 aprilie 2002).

399. Lege cu privire la modalitatea de stingere a datoriilor istorice ale fostei Societăți pe Acțiuni Fabrica de sticlă din Chișinău (nr. 984-XV, 12 aprilie 2002).

400. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 619-III, 19 aprilie 2002).

401. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 997-XV, 18 aprilie 2002).

402. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea alineatului 1 al articolului 1553nbsp;din Codul penal (nr. 952-XV, 4 aprilie 2002).

403. Hotărîre asupra proiectului de Lege despre modificarea articolului 1553nbsp;din Codul penal (nr. 953-XV, 4 aprilie 2002).

404. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 968-XV, 11 aprilie 2002).

405. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii taxei de stat (nr. 970-XV, 11 aprilie 2002).

406. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii fondului rutier (nr. 971-XV, 11 aprilie 2002).

407. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Codului fiscal (nr. 974-XV, 11 aprilie 2002).

408. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru interpretarea articolului 4 alineatul (3) litera b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 975-XV, 11 aprilie 2002).

409. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii privind societățile pe acțiuni (nr. 978-XV, 11 aprilie 2002).

410. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 981-XV, 12 aprilie 2002).

411. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea alineatului (1) al articolului 36 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 982-XV, 12 aprilie 2002).

412. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modalitatea de stingere a datoriilor istorice ale fostei Societăți pe Acțiuni Fabrica de sticlă din Chișinău (nr. 983-XV, 12 aprilie 2002).

413. Decret privind modificarea anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 131-III din 13 iulie 2001 (nr. 606-III, 12 aprilie 2002).

414. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Zinaida TETRADOVENE (nr. 608-III, 12 aprilie 2002).

415. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 609-III, 12 aprilie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

552. Hotărîre cu privire la comemorarea academicianului Natalia Gheorghiu (nr. 463, 15 aprilie 2002).

553. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind importul unor autospeciale pentru sistemul sănătății publice (nr. 464, 15 aprilie 2002).

554. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse referitor la introducerea modificărilor în Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind cooperarea de producție, întocmit la 30 octombrie 1998 în or. Moscova (nr. 465, 16 aprilie 2002).

555. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Mihail GARȘTEA, ministrul industriei (nr. 466, 16 aprilie 2002).

556. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii cu privire la energia electrică (nr. 469, 16 aprilie 2002).

557. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova și proiectului de lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 470, 16 aprilie 2002).

558. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (nr. 471, 16 aprilie 2002).

559. Hotărîre despre aprobarea avizelor asupra unor proiecte de legi pentru modificarea și completarea Legii privind societățile pe acțiuni (nr. 472, 16 aprilie 2002).

560. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege despre modificarea Legii privind Curtea de Conturi (nr. 473, 16 aprilie 2002).

561. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1016 din 1 octombrie 1998 (nr. 475, 16 aprilie 2002).

562. Dispoziție (nr. 30-d, 15 aprilie 2002).