Nr. 57-58 25.04.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

416. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de garanție dintre Guvernul Republicii Moldova și firma TMCI PADOVAN (Italia) și a amendamentelor lui ulterioare (nr. 622-III, 19 aprilie 2002).

417. Lege pentru ratificarea Acordului de garanție dintre Guvernul Republicii Moldova și firma TMCI PADOVAN (Italia) și a amendamentelor lui ulterioare (nr. 950-XV, 4 aprilie 2002).

418. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei nr. 11 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 623-III, 22 aprilie 2002).

419. Lege privind modificarea anexei nr. 11 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 969-XV, 11 aprilie 2002).

420. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (nr. 624-III, 22 aprilie 2002).

421. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (nr. 972-XV, 11 aprilie 2002).

422. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 613-XV din 8 noiembrie 2001 privind recalcularea pensiilor (nr. 627-III, 23 aprilie 2002).

423. Lege pentru completarea Legii nr. 613-XV din 8 noiembrie 2001 privind recalcularea pensiilor (nr. 1003-XV, 19 aprilie 2002).

424. Hotărîre privind modificarea componenței Comisiei juridice, pentru numiri și imunități (nr. 986-XV, 18 aprilie 2002).

425. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Titlului IV al Codului fiscal (nr. 991-XV, 18 aprilie 2002).

426. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii privind recalcularea pensiilor (nr. 992-XV, 18 aprilie 2002).

427. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea Codului vamal (nr. 999-XV, 19 aprilie 2002).

428. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1000-XV, 19 aprilie 2002).

429. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Naira AGABABEAN și domnului Ion SOLONARU (nr. 620-III, 19 aprilie 2002).

430. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 625-III, 23 aprilie 2002).

431. Decret privind numirea doamnei Maria MORARU în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Economice a Republicii Moldova (nr. 626-III, 23 aprilie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

563. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative în domeniile energeticii și utilizării apei potabile (nr. 474, 16 aprilie 2002).

564. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate (nr. 476, 17 aprilie 2002).

565. Hotărîre privind aprobarea Graficului de privatizare a patrimoniului public pentru anul 2002 (nr. 477, 17 aprilie 2002).

566. Hotărîre despre proiectul de lege privind serviciile publice de gospodărie comunală (nr. 478, 19 aprilie 2002).

567. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei POGOLȘA Lilia (nr. 479, 22 aprilie 2002).

568. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui FILIP Vasile (nr. 480, 22 aprilie 2002).

569. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CULCIȚCHI Mihail (nr. 481, 22 aprilie 2002).

570. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CLIPA Constantin (nr. 482, 22 aprilie 2002).

571. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui ȘIȘCOV Gheorghe (nr. 483, 22 aprilie 2002).

572. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova pentru vizita de lucru în Statele Unite ale Americii (Washington, 23-27 aprilie 2002) (nr. 484, 22 aprilie 2002).

573. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Pentru modificarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul de subvenționare și stimulare a creditării de către băncile comerciale și asociațiile de economii și împrumut a agenților economici producători de producție agricolă (nr. 485, 22 aprilie 2002).

574. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 486, 22 aprilie 2002).

575. Hotărîre despre alocarea mijloacelor financiare (nr. 487, 22 aprilie 2002).

576. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural (UNESCO, Paris, 1972) (nr. 488, 22 aprilie 2002).

577. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului la Convenția privind asistența juridică și raporturile de drept în procesele civile, familiale și penale din 22 ianuarie 1993 (nr. 489, 22 aprilie 2002).

578. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 759 din 6 august 1999 (nr. 491, 22 aprilie 2002).

579. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind navigația pe căile navigabile interne (nr. 492, 22 aprilie 2002).

580. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 493, 22 aprilie 2002).

581. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 494, 22 aprilie 2002).

582. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 495, 22 aprilie 2002).

583. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 496, 22 aprilie 2002).

584. Hotărîre privind alocarea de fonduri pentru sprijinirea activității uniunilor de creație (nr. 497, 22 aprilie 2002).

585. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 498, 22 aprilie 2002).

586. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii Centrului creației legislative (nr. 499, 23 aprilie 2002).

587. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea în domeniul acțiunilor active asupra proceselor meteorologice și altor procese geofizice (nr. 504, 23 aprilie 2002).

588. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei la Titlul IV al Codului fiscal (nr. 505, 23 aprilie 2002).

589. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind importul unor automobile întru exploatarea rețelelor electrice (nr. 506, 23 aprilie 2002).

590. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului Militar al Departamentului Trupelor de Grăniceri (nr. 507, 23 aprilie 2002).

591. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării cetățenilor în serviciul militar în termen în anul 2001 și sarcinile principale privind încorporarea în serviciul militar și serviciul de alternativă în primăvara anului 2002 (nr. 508, 23 aprilie 2002).

592. Hotărîre cu privire la eliberarea de taxe și tarife a materialelor, echipamentului și serviciilor necesare pentru reconstrucția Centrului de conferințe al Ministerului Apărării (nr. 509, 23 aprilie 2002).

593. Hotărîre cu privire la numirea reprezentanților plenipotențiari ai Republicii Moldova (nr. 510, 23 aprilie 2002).

594. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modul de aplicare a Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și a Legii nr. 781-XV din 28 decembrie 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 513, 23 aprilie 2002).

595. Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din 10 mai 2002 (nr. 518, 23 aprilie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

132. Ordin cu privire la respectarea dreptului la corespondență a persoanelor deținute (nr. 122, 8 aprilie 2002).

133. Ordin privind aprobarea modelului Registrului actelor notariale (nr. 144, 19 aprilie 2002).

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Acte ale Comitetului pentru înfiere al Republicii Moldova

134. Informație privind copiii luați la evidență pentru adopție domiciliați pe teritoriul autorității tutelare județul Edineț.

135. Informație privind copiii luați la evidență pentru adopție domiciliați pe teritoriul autorității tutelare județul Bălți.

136. Informație privind copiii luați la evidență pentru adopție domiciliați pe teritoriul municipiului Chișinău.

137. Informație privind copiii luați la evidență pentru adopție domiciliați pe teritoriul autorității tutelare județul Cahul.

138. Informație privind copiii luați la evidență pentru adopție prezentată de către autoritatea tutelară din județul Ungheni.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

139. Hotărîre privind modificarea Instrucțiunii cu privire la controlul asupra plăților pentru importul de mărfuri, servicii (nr. 89, 18 aprilie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte