Nr. 59-61 02.05.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

432. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 628-III, 24 aprilie 2002).

433. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 961-XV, 5 aprilie 2002).

434. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 629-III, 24 aprilie 2002).

435. Lege pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 967-XV, 11 aprilie 2002).

436. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 630-III, 24 aprilie 2002).

437. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 973-XV, 11 aprilie 2002).

438. Decret pentru promulgarea Legii privind importul a două automobile pentru transportarea poștei (nr. 631-III, 24 aprilie 2002).

439. Lege privind importul a două automobile pentru transportarea poștei (nr. 977-XV, 11 aprilie 2002).

440. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 635-III, 26 aprilie 2002).

441. Lege pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 990-XV, 18 aprilie 2002).

442. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii învățămîntului (nr. 993-XV, 18 aprilie 2002).

443. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 1002-XV, 19 aprilie 2002).

444. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a Consiliului Creditorilor (nr. 1004-XV, 19 aprilie 2002).

445. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 1005-XV, 19 aprilie 2002).

446. Hotărîre privind demisia unor deputați în Parlament (nr. 1023-XV, 25 aprilie 2002).

447. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Djumberi TODUA (nr. 632-III, 25 aprilie 2002).

448. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Elena LEANCĂ și domnilor Eugen COTRUȚĂ și Valeriu IACOBUȚĂ (nr. 633-III, 25 aprilie 2002).

449. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Victor AZENCO, Vasile BERDIANU și Iuri GULEVSCHI (nr. 634-III, 25 aprilie 2002).

450. Decret privind sărbătorirea Zilei Victoriei și a Comemorării Eroilor Căzuți pentru Independența Patriei (nr. 636-III, 26 aprilie 2002).

451. Decret privind eliberarea din funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 638-III, 29 aprilie 2002).

452. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 641-III, 30 aprilie 2002).

453. Decret privind eliberarea domnului Vitalie RUSU din funcția de judecător la Judecătoria de sector Glodeni (nr. 642-III, 30 aprilie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

596. Hotărîre despre alocarea mijloacelor financiare (nr. 490, 22 aprilie 2002).

597. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind aderarea la Convenția internațională împotriva luării de ostatici (nr. 500, 23 aprilie 2002).

598. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru aderarea la Convenția internațională privind suprimarea terorismului cu bombe (nr. 501, 23 aprilie 2002).

599. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură penală (nr. 502, 23 aprilie 2002).

600. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției internaționale privind suprimarea finanțării terorismului (nr. 503, 23 aprilie 2002).

601. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din domeniul cercetare-dezvoltare Ziua Științei (nr. 511, 23 aprilie 2002).

602. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind întreținerea parțială în anul 2002 a școlilor sportive pentru copii și adolescenți ale sindicatelor (nr. 512, 23 aprilie 2002).

603. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la protecția rețelelor electrice (nr. 514, 23 aprilie 2002).

604. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind importul unui lot de tehnică specializată, sub formă de ajutor umanitar, pentru Departamentul Situații Excepționale (nr. 515, 23 aprilie 2002).

605. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Ion CĂPĂȚINĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, pentru semnarea Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Agenția națională de imagistică și cartografie a Ministerului de Apărare al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea și schimbul de bază în domeniul de informație și servicii geospațiale globale (nr. 516, 23 aprilie 2002).

606. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 517, 23 aprilie 2002).

607. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de alimentare cu apă și de canalizare a localităților din Republica Moldova pînă în anul 2006 (nr. 519, 23 aprilie 2002).

608. Hotărîre cu privire la transmiterea obiectivelor de deservire socială în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (nr. 521, 24 aprilie 2002).

609. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 462 din 15 aprilie 2002 (nr. 522, 24 aprilie 2002).

610. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 816 din 28 iulie 1998 (nr. 523, 24 aprilie 2002).

611. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 525, 25 aprilie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare

în Telecomunicații și Informatică

140. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare (nr. 02, 13 martie 2002).

141. Hotărîre cu privire la interconectarea rețelelor Operatorului dominant de servicii de telefonie fixă - S.A. Moldtelecom și a Operatorilor Internet (nr. 04, 19 aprilie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

142. Ordonanță cu privire la deblocarea contului de decontare a FINN Transinvest (nr. 15/2-O, 15 aprilie 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

143. Hotărîre privind Recomandările referitor la elaborarea de către băncile din Republica Moldova a programelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 94, 25 aprilie 2002).

144. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 98, 25 aprilie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

2662-2669. Comunicate informative ale Comisiei republicane permanente pentru organizarea evaluării și comercializării bunurilor sechestrate.

Partea V

Avize pierderi de acte