Nr. 62-9 09.05.2002

nbsp;PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

454. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și a articolului 4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 639-III, 29 aprilie 2002).

455. Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și a articolului 4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 980-XV, 12 aprilie 2002).

456. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal (nr. 640-III, 29 aprilie 2002).

457. Lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal (nr. 995-XV, 18 aprilie 2002).

458. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 647-III, 3 mai 2002).

459. Lege pentru completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 1012-XV, 25 aprilie 2002).

460. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 103 din Titlul III al Codului fiscal (nr. 644-III, 3 mai 2002).

461. Lege privind completarea articolului 103 din Titlul III al Codului fiscal (nr. 1035-XV, 3 mai 2002).

462. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 131-XIII din 2 iunie 1994 și a Legii nr. 386-XV din 19 iulie 2001 cu privire la tutun și la produsele din tutun (nr. 645-III, 3 mai 2002).

463. Lege pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 131-XIII din 2 iunie 1994 și a Legii nr. 386-XV din 19 iulie 2001 cu privire la tutun și la produsele din tutun (nr. 1037-XV, 3 mai 2002).

464. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 646-III, 3 mai 2002).

465. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1039-XV, 3 mai 2002).

466. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 998-XV, 18 aprilie 2002).

467. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1008-XV, 25 aprilie 2002).

468. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică (nr. 1009-XV, 25 aprilie 2002).

469. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la medicamente (nr. 1010-XV, 25 aprilie 2002).

470. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind anularea penalităților istorice ale unor agenți economici care au achitat integral contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale de stat (nr. 1011-XV, 25 aprilie 2002).

471. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind ratificarea Contractului de împrumut și de proiect și a Acordului de arbitraj dintre Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW) și Republica Moldova, precum și Societatea pe Acțiuni Sьdzucker-Moldova, pentru suma de 10 milioane de mărci germane (crearea stațiilor de deservire tehnică)
(nr. 1013-XV, 25 aprilie 2002).

472. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor articole din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 1016-XV, 25 aprilie 2002).

473. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind poluanții organici persistenți și a Protocolului privind metalele grele la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi (nr. 1017-XV, 25 aprilie 2002).

474. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1019-XV, 25 aprilie 2002).

475. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 1033-XV, 2 mai 2002).

476. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind completarea Titlului III al Codului fiscal (nr. 1034-XV, 3 mai 2002).

477. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1036-XV, 3 mai 2002).

478. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1038-XV, 3 mai 2002).

479. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Vasile VOLOSIUC (nr. 637-III, 29 aprilie 2002).

480. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Valerian REVENCO, ministru al muncii și protecției sociale (nr. 643-III, 30 aprilie 2002).

481. Decret privind numirea în funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 648-III, 7 mai 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

14. Hotărîre pentru controlul constituționalității pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1433 din 21 decembrie 2001 Cu privire la măsurile de achitare a grîului achiziționat în anul 2001 de Direcția Generală pentru Rezervele Materiale (nr. 21, 18 aprilie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

15. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra privatizării proprietății de stat prin concurs investițional (nr. 24, 29 martie 2002).

16. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității Ministerului Justiției în anii 2000-2001 (nr. 27, 5 aprilie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

612. Hotărîre cu privire la Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (nr. 526, 29 aprilie 2002).

613. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea art. 36 din Legea privind finanțele publice locale (nr. 528, 30 aprilie 2002).

614. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 529, 30 aprilie 2002).

615. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 530, 30 aprilie 2002).

616. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea Titlului III al Codului fiscal (nr. 531, 30 aprilie 2002).

617. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la desfășurarea unei politici coordonate în domeniul tarifelor de transport (nr. 532, 2 mai 2002).

618. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 533, 2 mai 2002).

619. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind extinderea acțiunii art. 4 din Legea nr. 760-XIV din 24 decembrie 1999 (nr. 534, 2 mai 2002).

620. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 27866nbsp;din Codul de procedură civilă (nr. 535, 2 mai 2002).

621. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind schimbul de informații în domeniul învățămîntului între țările-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 536, 2 mai 2002).

622. Hotărîre privind sărbătorirea aniversării a 57-a a victoriei și comemorarea eroilor căzuți pentru independența Patriei (nr. 553, 3 mai 2002).

623. Dispoziție (nr. 31-d, 30 aprilie 2002).

624. Dispoziție (nr. 34-d, 3 mai 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

145. Hotărîre cu privire la înregistrarea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ privind modificarea Codului electoral (nr. 1900, 24 aprilie 2002).