Nr. 63-64 16.05.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

482. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 3461nbsp;din Codul de procedură penală (nr. 652-III, 7 mai 2002).

483. Lege pentru modificarea articolului 3461nbsp;din Codul de procedură penală (nr. 828-XV, 7 februarie 2002).

484. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 342 din Codul de procedură penală (nr. 649-III, 7 mai 2002).

485. Lege pentru modificarea și completarea articolului 342 din Codul de procedură penală (nr. 976-XV, 11 aprilie 2002).

486. Decret privind promulgarea Legii pentru interpretarea articolului 4 alineatul (3) literele b) și c) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 653-III, 7 mai 2002).

487. Lege pentru interpretarea articolului 4 alineatul (3) literele b) și c) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 996-XV, 18 aprilie 2002).

488. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Contractului de împrumut și de proiect și a Acordului de arbitraj dintre Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW) și Republica Moldova, precum și Societatea pe Acțiuni Sьdzucker-Moldova, pentru suma de 10 milioane de mărci germane (crearea stațiilor de deservire tehnică) (nr. 654-III, 7 mai 2002).

489. Lege privind ratificarea Contractului de împrumut și de proiect și a Acordului de arbitraj dintre Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW) și Republica Moldova, precum și Societatea pe Acțiuni Sьdzucker-Moldova, pentru suma de 10 milioane de mărci germane (crearea stațiilor de deservire tehnică) (nr. 1014-XV, 25 aprilie 2002).

490. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 36 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 655-III, 7 mai 2002).

491. Lege pentru completarea articolului 36 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1015-XV, 25 aprilie 2002).

492. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 656-III, 7 mai 2002).

493. Lege pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1020-XV, 25 aprilie 2002).

494. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Titlului IV al Codului fiscal (nr. 657-III, 7 mai 2002).

495. Lege pentru modificarea Titlului IV al Codului fiscal (nr. 1021-XV, 25 aprilie 2002).

496. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 658-III, 7 mai 2002).

497. Lege pprivind modificarea Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 1022-XV, 25 aprilie 2002).

498. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 23 al Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 660-III, 8 mai 2002).

499. Lege pentru completarea articolului 23 al Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 1044-XV, 8 mai 2002).

500. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 63-XIV din 25 iunie 1998 cu privire la Concepția asupra privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr. 661-III, 8 mai 2002).

501. Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 63-XIV din 25 iunie 1998 cu privire la Concepția asupra privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr. 1046-XV, 8 mai 2002).

502. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru abrogarea unor acte legislative (nr. 1026-XV, 2 mai 2002).

503. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1028-XV, 2 mai 2002).

504. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii cu privire la tariful vamal (nr. 1029-XV, 2 mai 2002).

505. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii cu privire la tariful vamal (nr. 1030-XV, 2 mai 2002).

506. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 15 din Legea privind taxele locale (nr. 1032-XV, 2 mai 2002).

507. Hotărîre privind demisia doamnei Veronica BACALU și a doamnei Svetlana PОNZARI, viceguvernatori, membri ai Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei (nr. 1041-XV, 3 mai 2002).

508. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 1043-XV, 8 mai 2002).

509. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei la Legea cu privire la Concepția asupra privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr. 1045-XV, 8 mai 2002).

510. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 650-III, 7 mai 2002).

511. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Albert DAȚCO (nr. 651-III, 7 mai 2002).

512. Decret privind numirea domnului Ștefan ODAGIU în funcția de viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 662-III, 14 mai 2002).

513. Decret privind numirea domnului Ilie VANCEA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus (nr. 663-III, 16 mai 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

17. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității economico-financiare a Direcției Poliției Rutiere a MAI și a unor servicii ale Poliției Rutiere din cadrul Inspectoratelor de poliție județene și municipale în perioada a.1999 - 9 luni ale a.2001 (nr. 19, 28 februarie 2002).

18. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale activității Ministerului Economiei și Reformelor (actualmente Ministerul Economiei) în anii 1999-2001 (nr. 21, 6 martie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

625. Hotărîre privind participarea unui grup de lucru la acțiunile Programului Guvernului Statelor Unite ale Americii International Visitors (11 mai-2 iunie 2002) (nr. 527, 30 aprilie 2002).

626. Hotărîre cu privire la finanțarea activității Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în anul 2002 (nr. 538, 3 mai 2002).

627. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul medicamentului (nr. 539, 3 mai 2002).

628. Hotărîre cu privire la Programul național de profilaxie și combatere a diabetului zaharat MoldDiab pentru anii 2002-2005 (nr. 540, 3 mai 2002).

629. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 13 din Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier) nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000 (nr. 541, 3 mai 2002).

630. Hotărîre cu privire la susținerea studenților instituțiilor de învățămînt superior de stat cu profil pedagogic și tinerilor specialiști care activează în domeniul învățămîntului (nr. 542, 3 mai 2002).

631. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege despre modificarea Legii nr. 431-XIII din 19 aprilie 1995 privind statutul municipiului Chișinău (nr. 543, 3 mai 2002).

632. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 781-XV din 28 decembrie 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 544, 3 mai 2002).

633. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului 103 din Codul fiscal (nr. 545, 3 mai 2002).

634. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 546, 3 mai 2002).

635. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 547, 3 mai 2002).

636. Hotărîre despre aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2002 privind protecția socială a absolvenților școlilor de tip internat, copiilor orfani și copiilor rămași fără ocrotirea părintească aflați sub tutelă (nr. 548, 3 mai 2002).

637. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea privind taxele locale nr. 186-XIII din 19 iulie 1994 (nr. 549, 3 mai 2002).

638. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 550, 3 mai 2002).

639. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 686 din 23 iulie 1997 (nr. 551, 3 mai 2002).

640. Hotărîre despre aprobarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul carantinei și protecției plantelor (nr. 552, 3 mai 2002).

641. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind Contractul colectiv de muncă (nr. 554, 7 mai 2002).

642. Hotărîre cu privire la transmiterea Conacului familiei Ralli din s. Dolna, județul Chișinău, de la balanța Consiliului județean Chișinău la balanța Ministerului Culturii (nr. 555, 7 mai 2002).

643. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul învățămîntului între Ministerul Оnvățămîntului al Republicii Moldova și Ministerul Оnvățămîntului al Republicii Polonia (nr. 556, 7 mai 2002).

644. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind interpretarea art. 4, alin. (3) lit. b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 557, 7 mai 2002).

645. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice pe anul 2002 (nr. 558, 7 mai 2002).

646. Hotărîre pentru aprobarea hotărîrii Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Оnvățămînt Despre acreditarea Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă (nr. 559, 7 mai 2002).

647. Hotărîre pentru aprobarea hotărîrii Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Оnvățămînt Despre acreditarea Colegiului Electromecanic din Chișinău (nr. 560, 7 mai 2002).

648. Hotărîre pentru aprobarea hotărîrii Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Оnvățămînt Despre acreditarea Colegiului Tehnologic din Chișinău (nr. 561, 7 mai 2002).

649. Hotărîre pentru aprobarea hotărîrii Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Оnvățămînt Despre acreditarea Colegiului de Transporturi din Chișinău (nr. 562, 7 mai 2002).

650. Hotărîre cu privire la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 969-XIII din 24 iulie 1996 privind clasificația bugetară (nr. 563, 7 mai 2002).

651. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 38 din 17 ianuarie 2002 (nr. 564, 7 mai 2002).

652. Hotărîre cu privire la delegarea experților Republicii Moldova la ședința reuniunii a 787-a a Delagaților Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (nr. 565, 7 mai 2002).

653. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ilie VANCEA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus (nr. 566, 7 mai 2002).

654. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor ȚVIRCUN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Kuwait, prin cumul, cu reședința la Ankara (nr. 567, 7 mai 2002).

655. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1086 din 9 octombrie 2001 (nr. 568, 7 mai 2002).

656. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 569, 7 mai 2002).

657. Hotărîre cu privire la structura și efectivul-limită ale aparatului Ministerului Afacerilor Externe și Biroului Național pentru Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (nr. 570, 7 mai 2002).

658. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 571, 7 mai 2002).

659. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr. 572, 7 mai 2002).

660. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului II dn Legea cu privire la Concepția asupra privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr. 573, 7 mai 2002).

661. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei nr. 1 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 574, 7 mai 2002).

662. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea art. 4 al Legii cu privire la tariful vamal (nr. 578, 8 mai 2002).

663. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 579, 8 mai 2002).

664. Hotărîre pentru aprobarea hotărîrii Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Оnvățămînt Despre acreditarea Colegiului Republican de Microelectronică și Tehnică de Calcul (nr. 580, 8 mai 2002).

665. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui VICICU Victor (nr. 583, 14 mai 2002).

666. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ȚОRA Valeriu (nr. 584, 14 mai 2002).

667. Hotărîre cu privire la dislocarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 608, 15 mai 2002).

667. Dispoziție (nr. 35-d, 7 mai 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

146. Hotărîre cu privire la aprobarea planului de lichidare și distribuire a patrimoniului FINN BSV-Invest SA în proces de lichidare (nr. 4/3, 31 ianuarie 2002).

147. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii licențelor companiei de brokeri CNC-Activ SA (nr. 15/1, 15 aprilie 2002).

148. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de inventariere și planului de lichidare și distribuire a patrimoniului FIP Moldcreditinvest în proces de lichidare (nr. 15/3, 15 aprilie 2002).

149. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 16/1, 25 aprilie 2002).

150. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 16/2, 25 aprilie 2002).

151. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 16/3, 25 aprilie 2002).

152. Hotărîre cu privire la suspendarea licenței pentru dreptul de activitate de audit al participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare eliberată anterior SA Audit-Garant (nr. 16/4, 25 aprilie 2002).

153. Hotărîre cu privire la modificarea pct. 4 al Hotărîrii CNVM nr. 33/2 din 06.12.2001 Cu privire la executarea pct. 1 al Hotărîrii CNVM nr. 23/4 din 06.09.2001 (nr. 16/5, 25 aprilie 2002).

154. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de FIP Migdal-Invest în proces de lichidare (nr. 16/9, 25 aprilie 2002).

155. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de FIP Cărpineniprivatinvest și FIP Glor-Invest în proces de lichidare (nr. 16/10, 25 aprilie 2002).

156. Ordonanță cu privire la anularea Ordonanței CNVM nr. 20/4-O din 20 iulie 2001 referitoare la aplicarea restricțiilor la circulația acțiunilor S.A. Hotelul Dacia-Ungheni (nr. 16/6-O, 25 aprilie 2002).

157. Ordonanță cu privire la deblocarea contului de decontare al OAI Hefestos-Managerul fondului SRL (nr. 16/11-O, 25 aprilie 2002).

Acte ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

158. Regulamentul privind eliberarea de certificat ce atestă forța majoră.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte