Nr. 66-68 23.05.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

530. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 659-III, 8 mai 2002).

531. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 951-XV, 4 aprilie 2002).

532. Decret privind promuglarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1508-XII din 15 iunie 1993 cu privire la asigurări, a Legii nr. 329-XIV din 25 martie 1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii și a Legii nr. 1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor (nr. 666-III, 16 mai 2002).

533. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1508-XII din 15 iunie 1993 cu privire la asigurări, a Legii nr. 329-XIV din 25 martie 1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii și a Legii nr. 1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor (nr. 988-XV, 18 aprilie 2002).

534. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind poluanții organici persistenți și a Protocolului privind metalele grele la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi (nr. 665-III, 16 mai 2002).

535. Lege pentru ratificarea Protocolului privind poluanții organici persistenți și a Protocolului privind metalele grele la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi (nr. 1018-XV, 25 aprilie 2002).

536. Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor acte legislative (nr. 668-III, 17 mai 2002).

537. Lege pentru abrogarea unor acte legislative (nr. 1027-XV, 2 mai 2002).

538. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 28 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 670-III, 17 mai 2002).

539. Lege pentru completarea articolului 28 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1031-XV, 2 mai 2002).

540. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii telecomunicațiilor nr. 520-XIII din 7 iulie 1995 (nr. 1049-XV, 8 mai 2002).

541. Hotărîre privind eliberarea din funcția de președinte al Comisiei pentru administrația publică (nr. 1050-XV, 8 mai 2002).

542. Hotărîre privind alegerea președintelui Comisiei pentru administrația publică (nr. 1051-XV, 8 mai 2002).

543. Hotărîre privind modificarea componenței Comisiei pentru ecologie și dezvoltarea teritoriului și Comisiei juridice, pentru numiri și imunități (nr. 1052-XV, 8 mai 2002).

544. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 1053-XV, 8 mai 2002).

545. Hotărîre privind modificarea componenței Comisiei pentru cultură, știință, învățămînt, tineret și mijloace de informare în masă (nr. 1054-XV, 8 mai 2002).

546. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la combaterea terorismului (nr. 1059-XV, 16 mai 2002).

547. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 1060-XV, 16 mai 2002).

548. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la pomicultură (nr. 1062-XV, 16 mai 2002).

549. Decret privind abrogarea punctului 6 din Decretul Președinteui Republicii Moldova nr. 430-III din 27 decembrie 2001 (nr. 664-III, 16 mai 2002).

550. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Studioului Cinematografic Moldova-Film (nr. 667-III, 17 mai 2002).

551. Decret privind numirea domnului Victor ȚVIRCUN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Kuwait (nr. 669-III, 17 mai 2002).

552. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 681-III, 20 mai 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

15. Hotărîre cu privire la desfășurarea concursului pentru funcția de judecător-asistent al Curții Constituționale (nr. 23, 14 mai 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

678. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 537, 3 mai 2002).

679. Hotărîre cu privire la Planul (comanda de stat) de înmatriculare în anul 2002 a studenților în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova cu finanțare bugetară (nr. 577, 8 mai 2002).

680. Hotărîre cu privire la crearea Comitetului Național Ramsar (nr. 581, 8 mai 2002).

681. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 582, 8 mai 2002).

682. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1119 din 11 noiembrie 1998 (nr. 585, 14 mai 2002).

683. Hotărîre cu privire la aporbarea componenței nominale a delegației oficiale a Republicii Moldova pentru participare la ședința Consiliului Interstatal al Comunității Economice Euroasiatice (Moscova, Federația Rusă, 13-14 mai 2002) (nr. 586, 14 mai 2002).

684. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1173 din 19 decembrie 1997 (nr. 587, 14 mai 2002).

685. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului circulației rutiere (nr. 588, 14 mai 2002).

686. Hotărîre cu privire la crearea Institutului Militar al Forțelor Armate Alexandru cel Bun (nr. 589, 14 mai 2002).

687. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea art. 4 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 590, 14 mai 2002).

688. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998 (nr. 591, 14 mai 2002).

689. Hotărîre despre aprobarea Acordului de creare a spațiului științifico-tehnologic comun al statelor-membre ale C.S.I. și a Protocolului de introducere a modificărilor și completărilor la Acordul de creare a spațiului științifico-tehnologic comun al statelor-membre ale C.S.I. (nr. 592, 14 mai 2002).

690. Hotărîre privind prestarea serviciilor cu plată de către Departamentul Situații Excepționale (nr. 593, 14 mai 2002).

691. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 594, 14 mai 2002).

692. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 595, 14 mai 2002).

693. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1056 din 12 noiembrie 1997 (nr. 596, 14 mai 2002).

694. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 597, 14 mai 2002).

695. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 598, 14 mai 2002).

696. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la informatizare și resursele informaționale de stat (nr. 599, 14 mai 2002).

697. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 600, 14 mai 2002).

698. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al Republicii Populare Chineze (nr. 601, 14 mai 2002).

699. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 602, 14 mai 2002).

700. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției privind transmiterea persoanelor, care suferă de deficiențe psihice, pentru efectuarea tratamentului forțat (nr. 603, 14 mai 2002).

701. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de colaborare pentru formarea spațiului unic (comun) educațional în cadrul Comunității Statelor Independente (nr. 604, 14 mai 2002).

702. Hotărîre despre aprobarea Acordului privind modul de creare și funcționare a filialelor instituțiilor de învățămînt superior în statele-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 605, 14 mai 2002).

703. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului penal și Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 609, 15 mai 2002).

704. Hotărîre cu privire la importul distilatelor de vin (nr. 610, 15 mai 2002).

705. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei ocupării forței de muncă în Republica Moldova (nr. 611, 15 mai 2002).

706. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 517 din 18 septembrie 1996 (nr. 612, 15 mai 2002).

707. Hotărîre despre proiectul de lege cu privire la notariat (nr. 613, 16 mai 2002).

708. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 614, 16 mai 2002).

709. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova la Reuniunea Anuală a Bordului de Guvernatori al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) din București, România (18-21 mai 2002) (nr. 615, 16 mai 2002).

710. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 617, 16 mai 2002).

711. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la susținerea și dezvoltarea micului business în cadrul statelor-membre ale C.S.I. (nr. 621, 16 mai 2002).

712. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul activității investiționale (nr. 622, 16 mai 2002).

713. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției cu privire la protecția drepturilor investitorului (nr. 623, 16 mai 2002).

714. Hotărîre privind transmiterea unor tabere militare de la balanța Ministerului Afacerilor Interne (nr. 624, 17 mai 2002).

715. Hotărîre privind asigurarea cu pensie a dlui Alexandru Tamilin (nr. 625, 17 mai 2002).

716. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcție a dlui BОrgĂu Mihai, colonel de poliție (nr. 626, 17 mai 2002).

717. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței colegiului Ministerului Afacerilor Interne (nr. 627, 17 mai 2002).

718. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind organizarea controalelor naționale conexe (juxtapuse sau în echipe comune) în punctele de control pentru trecerea frontierei moldo-române (nr. 628, 17 mai 2002).

719. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Iugoslavia cu privire la abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice sau de serviciu (nr. 629, 17 mai 2002).

720. Hotărîre privind participarea delegației tripartite a Republicii Moldova la cea de-a 90-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii (Geneva, Elveția) (nr. 630, 17 mai 2002).

721. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CIBOTARU Mihail (nr. 631, 17 mai 2002).

722. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 936 din 7 septembrie 2001 (nr. 634, 18 mai 2002).

723. Dispoziție (nr. 36-d, 15 mai 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova

159. Ordin privind modificarea unor acte normative departamentale (nr. 27, 11 martie 2002).

Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

160. Completări la nomenclatorul specializărilor pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

161. Hotărîre cu privire la activitatea fondurilor de investiții nemutuale nespecializate și a managerilor fiduciari care au administrat portofoliile lor de investiții în anul 2001 (nr. 17/1, 3 mai 2002).

162. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 17/2, 3 mai 2002).

163. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 17/3, 3 mai 2002).

164. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a activelor fondului FINN Incom-Invest SA (nr. 17/7, 3 mai 2002).

165. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a patrimoniului FINN Interfond SA în proces de lichidare (nr. 17/8, 3 mai 2002).

166. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aporbat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/5 din 22 iulie 1999 (nr. 17/11, 3 mai 2002).

167. Hotărîre cu privire la înregistrarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni plasate de BC Investprivatbank SA și calificarea emisiunii ca efectuată (nr. 18/1, 7 mai 2002).

168. Ordonanță cu privire la deblocarea contului de decontare al FINN CAIS-F SA (nr. 17/4-O, 3 mai 2002).

169. Ordonanță cu privire la aplicarea restricțiilor referitoare la circulația acțiunilor SA Bucuria (nr. 17/5-O, 3 mai 2002).

170. Ordonanță cu privire la anularea Ordonanței nr. 26/3-O din 12.10.01 (nr. 17/6-O, 3 mai 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

171. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind particularitățile emisiunilor de acțiuni și obligațiuni ale băncilor și modul de autorizare a lor de către Banca Națională a Moldovei (nr. 100, 25 aprilie 2002).

172. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 23/09-01 cu privire la autorizarea băncilor (nr. 110, 16 mai 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

2930-2933. Comunicate informative ale Comisiei republicane permanente pentru organizarea evaluării și comercializării bunurilor sechestrate

Partea V

Avize pierderi de acte