Nr. 69-70 30.05.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

553. Lege cu privire la susținerea și protecția micului business (nr. 112-XIII, 20 mai 1994).

554. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 684-III, 24 mai 2002).

555. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr.987-XV, 18 aprilie 2002).

556. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecția plantelor (nr. 683-III, 23 mai 2002).

557. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecția plantelor (nr. 994-XV, 18 aprilie 2002).

558. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 13 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 685-III, 24 mai 2002).

559. Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 1025-XV, 2 mai 2002).

560. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 184 privind securitatea și igiena muncii în agricultură (nr. 686-III, 24 mai 2002).

561. Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 184 privind securitatea și igiena muncii în agricultură (nr. 1058-XV, 16 mai 2002).

562. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modul de aplicare a Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și a Legii nr. 781-XV din 28 decembrie 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 1055-XV, 16 mai 2002).

563. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărare (nr. 1056-XV, 16 mai 2002).

564. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 184 privind securitatea și igiena muncii în agricultură (nr. 1057-XV, 16 mai 2002).

565. Hotărîre privind constituirea Comisiei speciale pentru definitivarea proiectului de Lege cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 1065-XV, 17 mai 2002).

566. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 1066-XV, 17 mai 2002).

567. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 682-III, 23 mai 2002).

568. Decret privind numirea unor membri ai Comisiei de Certificare de pe lîngă Ministerul Justiției (nr. 687-III, 28 mai 2002).

569. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 692-III, 29 mai 2002).

nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

724. Hotărîre cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova (nr. 606, 15 mai 2002).

725. Hotărîre cu privire la studierea, utilizarea și protecția apelor minerale (nr. 632, 18 mai 2002).

726. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind modul de finanțare a sferei cercetare-dezvoltare (nr. 633, 18 mai 2002).

727. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege despre ratificarea Memorandumului de înțelegere Programul Olandei privind cooperarea economică cu Republica Moldova pentru anii 2002-2003 (nr. 635, 22 mai 2002).

728. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 636, 23 mai 2002).

729. Hotărîre privind standardizarea fabricării efectelor și echipamentelor militare (nr. 637, 23 mai 2002).

730. Hotărîre privind amplasarea comisariatului de poliție a sectorului Ciocana, mun. Chișinău (nr. 638, 23 mai 2002).

731. Hotărîre cu privire la numirea reprezentantului Republicii Moldova în Consiliul Economic al Comunității Statelor Independente (nr. 639, 23 mai 2002).

732. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 640, 23 mai 2002).

733. Hotărîre despre proiectul de lege cu privire la crearea fondului extrabugetar pentru finanțarea măsurilor antigrindină (nr. 641, 23 mai 2002).

734. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Creație Legislativă (nr. 642, 23 mai 2002).

735. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova pentru participare la ședințele Consiliului șefilor de guverne și Consiliului miniștrilor afacerilor externe ai statelor-membre ale C.S.I. (30 mai 2002, Moscova, Federația Rusă) (nr. 643, 23 mai 2002).

736. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege despre modificarea și completarea Legii cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe (nr. 644, 24 mai 2002).

737. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind importul unor autospeciale, destinate serviciului de pompieri și salvatori din Chișinău (nr. 645, 24 mai 2002).

738. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul protecției proprietății industriale (nr. 646, 24 mai 2002).

739. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor și completărilor în Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind călătoriile reciproce fără vize ale cetățenilor Republicii Moldova și a cetățenilor Federației Ruse (nr. 647, 24 mai 2002).

740. Hotărîre cu privire la finanțarea activităților de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a gimnaziului, sesiunea iunie 2002 (nr. 648, 24 mai 2002).

741. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova și Direcția Arhivelor pe lîngă Guvernul Republicii Armenia (nr. 649, 24 mai 2002).

742. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Nicolae TARAN, director general al Agenției de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale (nr. 650, 24 mai 2002).

743. Hotărîre privind aprobarea plafonului taxelor încasate de secretarii consiliilor locale (sătești, comunale) pentru acordarea serviciilor notariale (nr. 651, 27 mai 2002).

744. Hotărîre cu privire la organizarea într-o singură etapă a concursului investițional pentru privatizarea Societății pe Acțiuni Moldtelecom (nr. 652, 27 mai 2002).

745. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru premierea laureaților expozițiilor internaționale specializate de invenții din anul 2001 (nr. 653, 27 mai 2002).

746. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind informațiile științifico-tehnologice (nr. 654, 27 mai 2002).

747. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 461 din 15 iunie 2001 (nr. 655, 27 mai 2002).

748. Hotărîre privind retragerea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 (nr. 659, 27 mai 2002).

749. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii punctului 1 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 53 din 23 ianuarie 2002 și punctului 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1104 din 17 octombrie 2001 (nr. 662, 27 mai 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

173. Hotărîre privind normativele igienice de nicotină, rășini și ale reziduurilor de pesticide ditiocarbamice în tutun și țigarete (nr. 07-00, 30 aprilie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

174. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de AP Zodiac-Invest în proces de lichidare (nr. 17/9, 3 mai 2002).

175. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a patrimoniului FINN Mold-Invest SA în proces de lichidare (nr. 17/10, 3 mai 2002).

176. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 19/1, 16 mai 2002).

177. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 19/2, 16 mai 2002).

178. Hotărîre cu privire la desemnarea reprezentanților CNVM în componența comisiei de lichidare a unor genuri de activitate profesioniste pe piața valorilor mobiliare a unor participanți profesioniști (nr. 19/3, 16 mai 2002).

179. Hotărîre cu privire la suspendarea licenței pentru dreptul de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - underwritin eliberată anterior SRL Brok-West (nr. 19/4, 16 mai 2002).

180. Hotărîre cu privire la coordonarea modificărilor la Instrucțiunea privind particularitățile emisiunilor de acțiuni ale băncilor și modul de autorizare a lor de către Banca Națională a Moldovei (nr. 19/6, 16 mai 2002).

Acte ale Comitetului pentru Оnfiere

181. Informație privind copiii luați la evidență pentru adopție.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

182. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 10018-25 cu privire la condițiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută liber convertibilă (nr. 115, 23 mai 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

3043-3047. Comunicate informative ale Comisiei republicane permanente pentru organizarea evaluării și comercializării bunurilor sechestrate.

Partea V

Avize pierderi de acte