Nr. 71-73 06.06.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

570. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 688-III, 28 mai 2002).

571. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1001-XV, 19 aprilie 2002).

572. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului funciar (nr. 689-III, 28 mai 2002).

573. Lege pentru modificarea și completarea Codului funciar (nr. 1006-XV, 25 aprilie 2002).

574. Decret pentru promulgarea Legii privind cooperativele de producție (nr. 690-III, 28 mai 2002).

575. Lege privind cooperativele de producție (nr. 1007-XV, 25 aprilie 2002).

576. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea penalităților istorice, calculate agenților economici, care au virat integral contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, conform situației de la 1 ianuarie 2002 (nr. 691-III, 28 mai 2002).

577. Lege privind anularea penalităților istorice, calculate agenților eonomici, care au virat integral contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, conform situației de la 1 ianaurie 2002 (nr. 1024-XV, 2 mai 2002).

578. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 695-III, 31 mai 2002).

579. Lege pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 1061-XV, 16 mai 2002).

580. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor automobile pentru exploatarea rețelelor electrice (nr. 696-III, 31 mai 2002).

581. Lege privind importul unor automobile pentru exploatarea rețelelor electrice (nr. 1073-XV, 23 mai 2002).

582. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autospeciale pentru Departamentul Situații Excepționale (nr. 697-III, 31 mai 2002).

583. Lege privind importul unor autospeciale pentru Departamentul Situații Excepționale (nr. 1075-XV, 23 mai 2002).

584. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modul de aplicare a Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și a Legii nr. 781-XV din 28 decembrie 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 702-III, 4 iunie 2002).

585. Lege cu privire la modul de aplicare a Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și a Legii nr. 781-XV din 28 decembrie 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 1078-XV, 24 mai 2002).

586. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind importul unor automobile pentru exploatarea rețelelor electrice (nr. 1072-XV, 23 mai 2002).

587. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind importul unor autospeciale pentru Departamentul Situații Excepționale (nr. 1074-XV, 23 mai 2002).

588. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului executării Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (nr. 1077-XV, 23 mai 2002).

589. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea în domeniul acțiunilor active asupra proceselor meteorologice și altor procese geofizice (nr. 1079-XV, 24 mai 2002).

590. Hotărîre asupra raportului Centrului pentru Drepturile Omului privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2001 și asupra informației Comisiei pentru drepturile omului și minoritățile naționale a Parlamentului privind activitatea Centrului în anul 2001 (nr. 1081-XV, 24 mai 2002).

591. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind importul unui autovehicul cu destinație specială (nr. 1083-XV, 24 mai 2002).

592. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind extinderea acțiunii articolului 4 din Legea nr. 760-XIV din
24 decembrie 1999 (nr. 1085-XV, 30 mai 2002).

593. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1089-XV, 30 mai 2002).

594. Hotărîre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărîrea Parlamentului nr. 969-XIII din 24 iulie 1996 privind clasificația bugetară (nr. 1092-XV, 30 mai 2002).

595. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 103 din Codul fiscal (nr. 1093-XV, 30 mai 2002).

596. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1094-XV, 30 mai 2002).

597. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Ion STĂVILĂ, viceministru al afacerilor externe (nr. 693-III, 29 mai 2002).

598. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Victor FLORESCU și Iracli VALIȘVILI (nr. 694-III, 29 mai 2002).

599. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 704-III, 5 iunie 2002).

600. Decret privind eliberarea din funcție a unor judecători (nr. 705-III, 5 iunie 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

16. Hotărîre pentru controlul constituționalității Legii nr. 583-XV din 25 octombrie 2001 Cu privire la punerea în aplicare a art. 16 din Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 Privind organizarea judecătorească (nr. 26, 23 mai 2002).

17. Hotărîre cu privire la validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 29, 30 mai 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

750. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 656, 27 mai 2002).

751. Hotărîre cu privire la instituirea Comitetului de monitorizare și evaluare a Programului de Securitate Alimentară al Comisiei Europene (nr. 657, 27 mai 2002).

752. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Populare Chineze privind colaborarea în domeniul perfecționării cadrelor medicale (nr. 658, 27 mai 2002).

753. Hotărîre privind crearea Centrului de plasament pentru copii Betesda (nr. 660, 27 mai 2002).

754. Hotărîre privind participarea lotului național la Jocurile Sportive Internaționale de Tineret (nr. 661, 27 mai 2002).

755. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (nr. 663, 27 mai 2002).

756. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 664, 27 mai 2002).

757. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 665, 27 mai 2002).

758. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri (nr. 666, 27 mai 2002).

759. Hotărîre despre unele măsuri privind asigurarea activității Ministerului Finanțelor (nr. 667, 27 mai 2002).

760. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova și Comitetul de stat pentru problemele religiilor și naționalităților al Republicii Belarus privind colaborarea și schimbul de informații și experiență în domeniul relațiilor dintre stat și biserică și interconfesionale (nr. 668, 28 mai 2002).

761. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 669, 28 mai 2002).

762. Hotărîre cu privire la activitatea Оntreprinderii de Stat Moldresurse (nr. 670, 28 mai 2002).

763. Hotărîre cu privire la acțiunea Contractului colectiv de muncă (nivel național) pe anul 2001 și Acordul adițional la Contractul colectiv de muncă (nivel național) pe anul 2001 (nr. 671, 28 mai 2002).

764. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 673, 28 mai 2002).

765. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 129 din 15 februarie 2000 (nr. 674, 28 mai 2002).

766. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 (nr. 676, 30 mai 2002).

767. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 7 din 9 ianuarie 2002 (nr. 678, 30 mai 2002).

768. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 679, 30 mai 2002).

769. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului despre modul de conlucrare între serviciile vamale ale statelor-membre ale C.S.I. privind transportarea încărcăturilor speciale și produselor cu destinație militară (nr. 680, 30 mai 2002).

770. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de colaborare în domeniul asigurării securității industriale la obiectele industrial periculoase (nr. 681, 30 mai 2002).

771. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 684, 30 mai 2002).

772. Hotărîre privind măsurile urgente pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale din 7-8 martie 2002 (nr. 685, 30 mai 2002).

773. Hotărîre despre aprobarea și abrogarea unor acte normative (nr. 686, 30 mai 2002).

774. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1104 din 28 noiembrie 1997 (nr. 687, 30 mai 2002).

775. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 688, 30 mai 2002).

776. Hotărîre pentru aprobarea Raportului despre executarea bugetului de stat pe anul 2001 (nr. 689, 31 mai 2002).

777. Dispoziție (nr. 38-d, 24 mai 2002).

778. Dispoziție (nr. 39-d, 29 mai 2002).

779. Dispoziție (nr. 40-d, 29 mai 2002).

780. Dispoziție (nr. 41-d, 30 mai 2002).

781. Dispoziție (nr. 42-d, 31 mai 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

183. Comunicat privind aplicarea TVA la livrarea mărfurilor, serviciilor în cadrul proiectelor de asistență tehnică, conform prevederilor art. 104 litera d) din Codul fiscal (nr. 10/1-2-07/352, 27 mai 2002).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

184. Hotărîre cu privire la completarea hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE nr. 43 din 11 septembrie 2001 (nr. 61, 28 mai 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

185. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a obligațiunilor autorizate spre plasare ale Оntreprinderii Mixte Elat SA (nr. 22/1, 3 iunie 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

186. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 121, 30 mai 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

3174-3176. Comunicate informative ale Comisiei republicane permanente pentru organizarea evaluării și comercializării bunurilor sechestrate.

Partea V

Avize pierderi de acte