Nr. 74-11 11.06.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

601. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1553nbsp;din Codul penal (nr. 698-III, 3 iunie 2002).

602. Lege pentru modificarea articolului 1553nbsp;din Codul penal (nr. 1069-XV, 23 mai 2002).

603. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolelor 781nbsp;și 104 din Codul de procedură penală (nr. 699-III, 3 iunie 2002).

604. Lege pentru modificarea articolelor 781nbsp;și 104 din Codul de procedură penală (nr. 1070-XV, 23 mai 2002).

605. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului penal și Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 701-III, 4 iunie 2002).

606. Lege pentru modificarea și completarea Codului penal și Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1071-XV, 23 mai 2002).

607. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul cu destinație medicală (nr. 706-III, 5 iunie 2002).

608. Lege privind importul unui autovehicul cu destinație medicală (nr. 1084-XV, 24 mai 2002).

609. Decret pentru promulgarea Legii privind extinderea acțiunii articolului 4 din Legea nr. 760-XIV din 24 decembrie 1999 privind garanțiile sociale ale membrilor de Guvern în cazul demisionării, reorganizării Guvernului sau expirării mandatului său (nr. 710-III, 7 iunie 2002).

610. Lege privind extinderea acțiunii articolului 4 din Legea nr. 760-XIV din 24 decembrie 1999 privind garanțiile sociale ale membrilor de Guvern în cazul demisionării, reorganizării Guvernului sau expirării mandatului său (nr. 1086-XV, 30 mai 2002).

611. Decret privindnbsp; promulgarea Legii pentru modificarea articolului 15 din Legea nr. 186-XIII din 19 iulie 1994 privind taxele locale (nr. 707-III, 5 iunie 2002).

612. Lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr. 186-XIII din 19 iulie 1994 privind taxele locale (nr. 1088-XV, 30 mai 2002).

613. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 711-III, 7 iunie 2002).

614. Lege privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1106-XV, 6 iunie 2002).

615. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal și completarea articolului 8 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 713-III, 10 iunie 2002).

616. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal și completarea articolului 8 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 1114-XV, 6 iunie 2002).

617. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la avocatură (nr. 1095-XV, 30 mai 2002).

618. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii cu privire la judecata arbitrală (arbitraj) (nr. 1096-XV, 30 mai 2002).

619. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1097-XV, 30 mai 2002).

620. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr. 1065-XV din 17 mai 2002 privind constituirea Comisiei speciale pentru definitivarea proiectului de Lege cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 1098-XV, 30 mai 2002).

621. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a președintelui Companiei de Stat Teleradio-Moldova (nr. 1100-XV, 6 iunie 2002).

622. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a președintelui Companiei de Stat Teleradio-Moldova (nr. 1101-XV, 6 iunie 2002).

623. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a primului-adjunct al Procurorului General (nr. 1102-XV, 6 iunie 2002.

624. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a primului-adjunct al Procurorului General (nr. 1103-XV, 6 iunie 2002).

625. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători de la Оntreprinderea de Stat Uzina de Bijuterii Giuvaier (nr. 700-III, 4 iunie 2002).

626. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vaghit ALEKPEROV (nr. 703-III, 5 iunie 2002).

627. Decret privind numirea domnului Ion DRON în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei sectorului Centru, municipiul Chișinău (nr. 709-III, 7 iunie 2002).

628. Decret privind structura Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 716-III, 10 iunie 2002).

629. Decret privind modificarea anexelor la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 22-III din 28 aprilie 2001 (nr. 717-III, 10 iunie 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

18. Decizie pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 (Privind piața produselor petroliere și a unor prevederi din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1027 din 1 octombrie 2001 Cu privire la unele măsuri de implementare a Legii privind piața produselor petroliere (nr. 2, 28 mai 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

782. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova pentru participare la cea de-a șaptea ședință a Comisiei interguvernamentale moldo-belaruse de colaborare comercial-economică (or. Minsk, 2-5 iunie 2002) (nr. 677, 30 mai 2002).

783. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind calitatea în construcții (nr. 682, 30 mai 2002).

784. Hotărîre despre aprobarea Acordului privind colaborarea în domeniul protecției sanitare a teritoriilor țărilor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 683, 30 mai 2002).

785. Hotărîre cu privire la modificarea componenței Comisiei de examinare pentru evaluarea gradului de cunoaștere a prevederilor Constituției Republicii Moldova și a limbii de stat (nr. 690, 3 iunie 2002).

786. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1085 din 9 octombrie 2001 (nr. 691, 3 iunie 2002).

787. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la completarea Codului penal (nr. 692, 3 iunie 2002).

788. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova și Registrul Maritim de Navigație al Rusiei (nr. 694, 3 iunie 2002).

789. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Programului executiv în domeniul turismului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Republica Moldova, pe de o parte, și comunitățile europene și statele lor membre, pe de altă parte, semnat la 28 noiembrie 1994 și completat prin Protocolul din 15 mai 1997 (nr. 695, 3 iunie 2002).

790. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Ion MATEI, director general al Administrației de Stat a Aviației Civile a Republicii Moldova (nr. 696, 3 iunie 2002).

791. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Gheorghe DUCA, ministrul ecologiei, construcțiilor și dezvoltării teritoriului (nr. 697, 3 iunie 2002).

792. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interministerial de colaborare în domeniul justiției (nr. 698, 3 iunie 2002).

793. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii despre Regulamentul privind procedura de returnare a valorilor culturale, exportate și importate ilicit (nr. 699, 3 iunie 2002).

794. Hotărîre cu privire la unele măsuri de eficientizare a asistenței tehnice acordate Republicii Moldova de către comunitatea donatorilor (nr. 700, 3 iunie 2002).

795. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 701, 3 iunie 2002).

796. Hotărîrenbsp; privind trecerea la standardizarea voluntară (nr. 702, 4 iunie 2002).

797. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 703, 4 iunie 2002).

798. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal (nr. 704, 4 iunie 2002).

799. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului (Comanda de stat) de înmatriculare în anul 2002 a elevilor în instituțiile de învățămînt secundar profesional cu finanțare bugetară (nr. 705, 4 iunie 2002).

800. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă (nr. 706, 5 iunie 2002).

801. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 707, 5 iunie 2002).

802. Hotărîre cu privire la transmiterea unor spații (nr. 708, 5 iunie 2002).

803. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 373 din 28 mai 2001 (nr. 709, 5 iunie 2002).

804. Hotărîre cu privire la îmbunătățirea condițiilor locative (nr. 711, 5 iunie 2002).

805. Hotărîre despre aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor în anul 2002 (nr. 712, 5 iunie 2002).

806. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar național la data de 1 ianuarie 2002 (nr. 713, 5 iunie 2002).

807. Hotărîre cu privire la delegarea funcției de viceministru al transporturilor și comunicațiilor (nr. 716, 7 iunie 2002).

808. Hotărîre cu privire la exportul produselor de origine animală (nr. 721, 10 iunie 2002).

809. Dispoziție (nr. 43-d, 31 mai 2002).

810. Dispoziție (nr. 44-d, 4 iunie 2002).

811. Dispoziție (nr. 45-d, 5 iunie 2002).