Nr. 1 06.01.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

1. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 1903-VII, 4 ianuarie 2016)

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (nr. 243, 29 decembrie 2015)

3. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 nr. 74 din 12 aprilie 2015 (nr. 1902-VII, 4 ianuarie 2016)

4. Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 nr. 74 din 12 aprilie 2015 (nr. 244, 29 decembrie 2015)

5. Decret privind numirea domnului Marcel SOFICIUC în funcția de președinte al Judecătoriei Soroca (nr. 1891-VII, 30 decembrie 2015)

6. Decret privind numirea doamnei Cristina PRISACARI în funcția de judecător la Judecătoria Edineț (nr. 1892-VII, 30 decembrie 2015)

7. Decret privind numirea doamnei Olga JAMBA în funcția de judecător la Judecătoria Soroca (nr. 1893-VII, 30 decembrie 2015)

8. Decret privind numirea doamnei Silvia SLOBODZEAN în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni (nr. 1894-VII, 30 decembrie 2015)

9. Decret privind numirea doamnei Aurelia PERU-BALAN în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politic (nr. 1905-VII, 4 ianuarie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea de locuinţe şi obiective de menire social-culturală (nr. 877, 22 decembrie 2015)

2. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică (nr. 901, 31 decembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 333-O din 31.07.2014 cu privire la formularul, modul de completare și utilizare a Deciziei de regularizare (nr. 520-O, 31 decembrie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 164, 30 decembrie 2015)