Nr. 75-13 13.06.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

630. Decret pentru promulgarea Legii privind securitatea biologică (nr. 708-III, 6 iunie 2002).

631. Lege privind securitatea biologică (nr. 755-XV, 21 decembrie 2001).

632. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi și a articolului 258 din Titlul V al Codului fiscal nr. 407-XV din 26 iulie 2001nbsp; (nr. 714-III, 10 iunie 2002).

633. Lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi și a articolului 258 din Titlul V al Codului fiscal nr. 407-XV din 26 iulie 2001 (nr. 1076-XV, 23 mai 2002).

634. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind colaborarea în domeniul acțiunilor active asupra proceselor meteorologice și a altor procese geofizice (nr. 715-III, 10 iunie 2002).

635. Lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea în domeniul acțiunilor active asupra proceselor meteorologice și a altor procese geofizice (nr. 1080-XV, 24 mai 2002).

636. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea bugetului de stat pe anul 2002
nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 718-III, 10 iunie 2002).

637. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1090-XV, 30 mai 2002).

638. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de militari din trupele de grăniceri (nr. 712-III, 7 iunie 2002).

639.nbsp; Decret privind aprobarea Regulamentului Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 720-III, 12 iunie 2002).

640. Decret privind numirea domnului Artur REȘETNICOV în funcția de șef al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova, consilier al Președintelui în problemele juridice (nr. 721-III, 12 iunie 2002).

641. Decret privind numirea în funcție a unor consilieri ai Președintelui Republicii Moldova (nr. 722-III, 12 iunie 2002).

642. Decret privind numirea unor funcționari în Aparatul Președintelui Republicii Moldova (nr. 723-III, 12 iunie 2002).

643. Decret privind acordarea rangului diplomatic de ambasador domnului Nicolae DUDĂU (nr. 724-III, 12 iunie 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

19. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 Privind actele de stare civilă și din Legea nr. 382-XV din 19 iulie 2001 Cu privire la drepturile persoanelor aparținînd minorităților naționale și la statutul juridic al organizațiilor lor (nr. 28, 30 mai 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

812. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 714, 6 iunie 2002).

813. Hotărîre despre aprobarea Concepției organizării și funcționării monitoringului socio-igienic în Republica Moldova și Regulamentului privind monitoringul socio-igienic în Republica Moldova (nr. 717, 7 iunie 2002).

814. Hotărîre privind abrogarea punctului II din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1375 din 10 decembrie 2001 (nr. 718, 10 iunie 2002).

815. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 25 din Legea serviciului public (nr. 725, 10 iunie 2002).

816. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 727, 10 iunie 2002).

817. Hotărîre cu privire la situația creată în urma ploilor abundente în județele Lăpușna, Tighina și U.T.A. Găgăuzia (nr. 730, 10 iunie 2002).

818. Hotărîre cu privire la crearea Consiliului de supraveghere a procesului de elaborare a Programului de reformare a sectorului public, finanțat de Banca Mondială (nr. 748, 12 iunie 2002).

819. Hotărîre cu privire la atribuțiile Primului ministru al Republicii Moldova, prim-viceprim-ministrului, viceprim-miniștrilor și Directorului Cancelariei de Stat a Republicii Moldova (nr. 749, 12 iunie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

187. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Standardului Național de Contabilitate 20 Contabilitatea subvențiilor și publicitatea informației aferentă asistenței de stat (nr. 55, 5 iunie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

188. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității FINN Nord-Invest (nr. 16/7, 25 aprilie 2002).

189. Hotărîre cu privire la desemnarea registratorului independent pentru SA Superb-Service, care încalcă prevederile legislației cu privire la ținerea registrului acționarilor societății (nr. 19/5, 16 mai 2002).

190. Hotărîre cu privire la aprobarea planului de lichidare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare a OAI Hefestos MF SRL (nr. 21/5, 30 mai 2002).

191. Hotărîre cu privire la satisfacerea unei părți a creanței față de OAI Hefestos MF SRL de către FINN Cais-F SA (nr. 21/6, 30 mai 2002).

192. Hotărîre cu privire la stabilirea taxelor pentru tranzacțiile cu valorile mobiliare (nr. 21/8, 30 mai 2002).

193. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - underwriting - Băncii Comerciale Victoriabank SA (nr. 22/2, 3 iunie 2002).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare

în Telecomunicații și Informatică

194. Hotărîre cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicații și informatică prestate de S.A. Moldtelecom (nr. 06 din 31 mai 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte