Nr. 76-78 14.06.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

644. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Guvern (nr. 1105-XV, 6 iunie 2002).

645. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la rezerva Forțelor Armate (nr. 1108-XV, 6 iunie 2002).

646. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind pregătirea de mobilizare și mobilizarea (nr. 1109-XV, 6 iunie 2002).

647. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural (UNESCO, Paris, 1972) (nr. 1112-XV, 6 iunie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

195. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 125, 6 iunie 2002).

196. Hotărîre privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la înregistrarea și autorizarea de către Banca Națională a Moldovei a angajamentelor externe private (nr. 126, 6 iunie 2002).

197. Hotărîre privind modificarea Instrucțiunii cu privire la controlul asupra plăților pentru importul de mărfuri, servicii (nr. 127, 6 iunie 2002).

198. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la controlul asupra repatrierii mijloacelor bănești provenite din exportul de mărfuri (nr. 128, 6 iunie 2002).

199. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind mandatele poștale internaționale (nr. 129, 6 iunie 2002).