Nr. 79-81 20.06.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

648. Decret privind pormulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 725-III, 14 iunie 2002).

649. Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1082-XV, 24 mai 2002).

650. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind importul unor autospeciale pentru sistemul sănătății publice (nr. 1110-XV, 6 iunie 2002).

651. Hotărîre cu privire la repartizarea volumului investițiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2002 (nr. 1115-XV, 6 iunie 2002).

652. Hotărîre privind rezultatele controlului executării Legii cooperației de consum (nr. 1116-XV, 6 iunie 2002).

653. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Codului de executare a sancțiunilor de drept penal (nr. 1117-XV, 6 iunie 2002).

654. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 15-XV din 22 martie 2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 1119-XV, 13 iunie 2002).

655. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind completarea articolului 4 din Legea cu privire la tariful vamal (nr. 1121-XV, 13 iunie 2002).

656. Hotărîre privind numirea unor membri ai Comisiei de Certificare de pe lîngă Ministerul Justiției (nr. 1126-XV, 13 iunie 2002).

657. Decret privind eliberarea din funcție a unor funcționari din Aparatul Președintelui Republicii Moldova (nr. 727-III, 14 iunie 2002).

658. Decret privind Ziua comemorării victimelor fascismului (nr. 728-III, 18 iunie 2002).

659. Decret privind confirmarea numirii domnului Anatol BURLACOV în funcția de prefect (nr. 730-III, 20 iunie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

820. Hotărîre cu privire la participarea delegației Republicii Moldova la Reuniunea șefilor de state din Europa Centrală (Ljubljana, Slovenia, 31 mai - 1 iunie 2002) (nr. 675, 29 mai 2002).

821. Hotărîre despre aprobarea Acordului privind modul de atragere a organizațiilor de cercetări științifice și a specialiștilor statelor-membre ale Comunității Statelor Independente pentru executarea programelor tehnico-științifice naționale (nr. 719, 10 iunie 2002).

822. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Dmitrii TODOROGLO, viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare al Republicii Moldova (nr. 720, 10 iunie 2002).

823. Hotărîre cu privire la exportul produselor de origine animală (nr. 721, 10 iunie 2002).

824. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la instituția publică a audiovizualului
(nr. 722, 10 iunie 2002).

825. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre Cu privire la accesul Parlamentului, Președintelui și a Guvernului la posturile naționale de radio și televiziune (nr. 723, 10 iunie 2002).

826. Hotărîre despre retragerea din Parlamentul Republicii Moldova a proiectului de lege pentru modificarea art. 25 din Legea serviciului public (nr. 724, 10 iunie 2002).

827. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 (nr. 726, 10 iunie 2002).

828. Hotărîre despre aprobarea Acordului cu privire la crearea Consiliului de colaborare culturală a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 728, 10 iunie 2002).

829. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea pe problemele grănicerești (nr. 729, 10 iunie 2002).

830. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Inspectoratului de Stat Farmaceutic (nr. 731, 10 iunie 2002).

831. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populației (nr. 732, 10 iunie 2002).

832. Hotărîre cu privire la măsurile de organizare a odihnei de vară și întremării copiilor și adolescenților în anul 2002 (nr. 734, 11 iunie 2002).

833. Hotărîre cu privire la sistemele speciale de telecomunicații ale Republicii Moldova (nr. 735, 11 iunie 2002).

834. Hotărîre cu privire la atribuirea, schimbul și modificarea destinației unor terenuri (nr. 736, 11 iunie 2002).

835. Hotărîre privind reglementarea funcționării zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice (nr. 737, 11 iunie 2002).

836. Hotărîre cu privire la atribuirea unor terenuri (nr. 738, 11 iunie 2002).

837. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 739, 11 iunie 2002).

838. Hotărîre cu privire la edificiile și locașurile de cult (nr. 740, 11 iunie 2002).

839. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 741, 11 iunie 2002).

840. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 742, 11 iunie 2002).

841. Hotărîre cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (nr. 743, 11 iunie 2002).

842. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectele de legi privind aplicarea unui tarif unic al impozitelor și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în agricultură și pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 744, 11 iunie 2002).

843. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind modul de calculare și achitare proprietarilor de terenuri agricole a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, sarcină și lăuzie (nr. 745, 11 iunie 2002).

844. Hotărîre cu privire la Concepția pregătirii cadrelor de juriști pentru sistemul organelor afacerilor interne (nr. 746, 12 iunie 2002).

845. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 747, 12 iunie 2002.

846. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlamentul Republicii Moldova a unor proiecte de hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova (nr. 750, 12 iunie 2002).

847. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui VОLCU Nicolae (nr. 751, 12 iunie 2002).

848. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Cu privire la Concepția perfecționării activității Companiei de Stat Teleradio-Moldova (nr. 752, 13 iunie 2002).

849. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 753, 13 iunie 2002).

850. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BURLACOV Anatol (nr. 755, 13 iunie 2002).

851. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ENI Ghenadie (nr. 756, 13 iunie 2002).

852. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui GONȚA Ion (nr. 757, 13 iunie 2002).

853. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui COROBCA Vladimir (nr. 758, 13 iunie 2002).

854. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BERLINSCHI Ion (nr. 759, 13 iunie 2002).

855. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 760, 14 iunie 2002).

856. Hotărîre despre aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova la ședința a 12-a a Consiliului Economic al C.S.I. (28 iunie 2002, or. Moscova) (nr. 770, 14 iunie 2002).

857. Hotărîre cu privire la dezvoltarea rețelelor de telecomunicații rurale și urbane (nr. 779, 14 iunie 2002).

858. Dispoziție (nr. 46-d, 11 iunie 2002).

859. Dispoziție (nr. 47-d, 12 iunie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

200. Hotărîre cu privire la rezultatele monitorizării activității societăților pe acțiuni de tip deschis din Republica Moldova pentru anul 2001 (nr. 21/1, 30 mai 2002).

201. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 21/2, 30 mai 2002).

202. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor fonduri de investiții (nr. 21/3-1, 30 mai 2002).

203. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Stimul-Comerț (nr. 21/3-2, 30 mai 2002).

204. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor în actul de inventariere și a actului de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de FINN Interinvest-Plus în proces de lichidare (nr. 21/7, 30 mai 2002).

205. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/1, 7 iunie 2002).

206. Ordonanță cu privire la deblocarea contului de decontare al FINN BSV-Invest SA în proces de lichidare (nr. 23/2-O, 7 iunie 2002).

207. Ordonanță cu privire la anularea Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 31/1-O din 27 noiembrie 2001 (nr. 23/6-O, 7 iunie 2002).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

208. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind tarifele la energia electrică (nr. 64, 7 iunie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte