Nr. 87-90 26.06.2002

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

860. Hotărîre cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 672, 28 mai 2002).