Nr. 91-94 27.06.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

665. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Titlului I din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și a Legii nr. 491-XIV din 9 iulie 1999 privind finanțele publice locale (nr. 729-III, 19 iunie 2002).

666. Lege pentru modificarea și completarea Titlului I din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și a Legii nr. 491-XIV din 9 iulie 1999 privind finanțele publice locale (nr. 1040-XV, 3 mai 2002).

667. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 733-III, 21 iunie 2002).

668. Lege cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 1104-XV, 6 iunie 2002).

669. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autospeciale pentru sistemul sănătății publice (nr. 731-III, 20 iunie 2002).

670. Lege privind importul unor autospeciale pentru sistemul sănătății publice (nr. 1111-XV, 6 iunie 2002).

671. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 13 din Legea nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (nr. 1123-XV, 13 iunie 2002).

672. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1129-XV, 14 iunie 2002).

673. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1130-XV, 14 iunie 2002).

674. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea Legii învățămîntului (nr. 1131-XV, 14 iunie 2002).

675. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1133-XV, 14 iunie 2002).

676. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Codului penal și Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1135-XV, 14 iunie 2002).

677. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei la Titlul IV al Codului fiscal (nr. 1139-XV, 14 iunie 2002).

678. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 1148-XV, 20 iunie 2002).

679. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 22-XV din 29 martie 2001 (nr. 1161-XV, 21 iunie 2002).

680. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Vitalie GORDAȘ, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 732-III, 21 iunie 2002).

681. Decret privind eliberarea din funcție a unor judecători (nr. 734-III, 24 iunie 2002).

682. Decret privind eliberarea doamnei Valentina NECEAEV din funcția de judecător la Judecătoria de sector Nisporeni (nr. 735-III, 24 iunie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

861. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului despre aprobarea Concepției politicii migraționale a Republicii Moldova (nr. 715, 6 iunie 2002).

862. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și sferei sociale pentru perioada de toamnă-iarnă 2002-2003 (nr. 733, 10 iunie 2002).

863. Hotărîre pentru aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru în Ucraina a dlui Vasile TARLEV, Prim-ministru al Republicii Moldova, 14 iunie 2002 (nr. 754, 13 iunie 2002).

864. Hotărîre despre proiectul de lege cu privire la aprobarea listei contribuabililor, cărora li se anulează penalitățile și sancțiunile financiare (amenzile) la situația din 1 noiembrie 2001 și 1 decembrie 2001 (nr. 761, 14 iunie 2002).

865. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului fiscal (nr. 762, 14 iunie 2002).

866. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 763, 14 iunie 2002).

867. Hotărîre despre aprobarea Convenției privind crearea și statutul centrelor de cercetări științifice și organizațiilor științifice interstatale (nr. 764, 14 iunie 2002).

868. Hotărîre despre aprobarea Acordului privind colaborarea în domeniul profilaxiei stărilor iod-deficitare în rîndul populației țărilor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 765, 14 iunie 2002).

869. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei (nr. 766, 14 iunie 2002).

870. Hotărîre despre aprobarea Acordului privind instituirea Consiliului interstatal de colaborare în domeniul presei periodice, editării, difuzării cărții și poligrafiei (nr. 767, 14 iunie 2002).

871. Hotărîre despre aprobarea Convenției privind elaborarea și statutul programelor tehnico-științifice interstatale (nr. 768, 14 iunie 2002).

872. Hotărîre despre aprobarea Acordului privind constituirea și statutul programelor și proiectelor interstatale inovaționale în sfera științifico-tehnologică (nr. 769, 14 iunie 2002).

873. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 771, 14 iunie 2002).

874. Hotărîre pentru aprobarea hotărîrii Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Оnvățămînt Despre acreditarea Universității de Stat Alecu Russo din Bălți (nr. 772, 14 iunie 2002).

875. Hotărîre pentru aprobarea hotărîrii Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Оnvățămînt Despre acreditarea Colegiului Republican de Informatică din Chișinău (nr. 773, 11 iunie 2002).

876. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la privatizare (nr. 774, 14 iunie 2002).

877. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea prețurilor de vînzare a acțiunilor statului pe piața secundară a valorilor mobiliare (nr. 775, 14 iunie 2002).

878. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 (nr. 776, 14 iunie 2002).

879. Hotărîre cu privire la fondarea centrului tehnologii și mijloace tehnice de securitate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne (nr. 777, 14 iunie 2002).

880. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului-tip al grupului operativ pentru dirijarea operației antiteroriste (nr. 778, 14 iunie 2002).

881. Hotărîre cu privire la proiectul de lege pentru adoptarea Codului transportului feroviar (nr. 780, 14 iunie 2002).

882. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (nr. 781, 14 iunie 2002).

883. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interministerial de colaborare în domeniul protecției mediului și folosirii resurselor naturale (nr. 782, 14 iunie 2002).

884. Hotărîre despre aprobarea Concepției privind crearea și dezvoltarea zonelor economice libere (nr. 783, 17 iunie 2002).

885. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 784, 17 iunie 2002).

886. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 785, 17 iunie 2002).

887. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului Economic al C.S.I. privind Programul interstatal de cercetări științifice comune al organizațiilor statelor-membre ale C.S.I. în domeniul situațiilor excepționale cu caracter natural și tehnogen pînă în anul 2003 (nr. 786, 17 iunie 2002).

888. Hotărîre despre abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 787, 17 iunie 2002).

889. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Economiei și Comerțului al Republicii Kazahstan privind cooperarea de producție (nr. 789, 17 iunie 2002).

890. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Economiei și Finanțelor al Turkmenistanului privind cooperarea de producție (nr. 790, 18 iunie 2002).

891. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 791, 18 iunie 2002).

892. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii Uzbekistan privind cooperarea de producție (nr. 792, 18 iunie 2002).

893. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii (nr. 793, 18 iunie 2002).

894. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 912 din 5 octombrie 1999 (nr. 794, 18 iunie 2002).

895. Hotărîre privind transmiterea Complexului sportiv din mun. Ungheni în proprietate publică locală (nr. 795, 18 iunie 2002).

896. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale Ziua lucrătorului din industrie (nr. 796, 18 iunie 2002).

897. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul Concepției politicii migraționale a Republicii Moldova (nr. 797, 18 iunie 2002).

898. Hotărîre pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale (nr. 798, 18 iunie 2002).

899. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din 23 aprilie 1999 (nr. 799, 18 iunie 2002).

900. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 800, 18 iunie 2002).

901. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 802, 19 iunie 2002).

902. Hotărîre cu privire la transportarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor cu aplicarea plombelor SMART (nr.804, 19 iunie 2002).

903. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 805, 19 iunie 2002).

904. Hotărîre cu privire la numirea dlui Vladimir ȚURCAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Finlanda, prin cumul, cu reședința în or. Moscova (Federația Rusă) (nr. 806, 19 iunie 2002).

905. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcție a dlui Gheorghe RUSNAC (nr. 807, 19 iunie 2002).

906. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1203 din 9 noiembrie 2001 (nr. 808, 19 iunie 2002).

907. Hotărîre privind aprobarea documentelor-tip ale cooperativelor agricole de întreprinzător de prestări servicii și ale uniunilor acestora (nr. 809, 19 iunie 2002).

908. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Regulamentului privind modul de formare, gestionare și utilizare a mijloacelor Fondului de subvenționare a dezvoltării viticulturii (nr. 810, 20 iunie 2002).

909. Hotărîre cu privire la instituirea Comitetului coordonator permanent pentru asigurarea elaborării rapoartelor și răspunsurilor Guvernului Republicii Moldova referitor la vizitele Comitetului european pentru prevenirea torturii și pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT) în Republica Moldova (nr. 811, 20 iunie 2002).

910. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la zonele economice libere nr. 440-XV din 27 iulie 2001 (nr. 812, 20 iunie 2002).

911. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova la Summitul șefilor de stat sau Guvern a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră (24-25 iunie 2002, Istanbul, Turcia) (nr. 813, 20 iunie 2002).

912. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul presei periodice (nr. 814, 20 iunie 2002).

913. Hotărîre despre aprobarea Acordului de colaborare în domeniul pregătirii specialiștilor în radioecologie, securitate radiațională, radiobiologie și științe conexe (nr. 815, 20 iunie 2002).

914. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european privind marile linii de transport internațional combinat și instalațiile conexe (AGTC) (nr. 816, 20 iunie 2002).

915. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Economiei al Republicii Polone (nr. 817, 20 iunie 2002).

916. Hotărîre despre aprobarea Acordului privind exportul și importul valorilor culturale (nr. 818, 20 iunie 2002).

917. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege despre ratificarea Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal (nr. 819, 20 iunie 2002).

918. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 908 din 5 septembrie 2000 (nr. 821, 20 iunie 2002).

919. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BEȘLEAGA Filip (nr. 822, 20 iunie 2002).

920. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MAMALIGA Vasile (nr. 823, 20 iunie 2002).

921. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului material persoanelor din județele Tighina, Lăpușna și U.T.A. Găgăuzia care au avut de suferit în urma inundațiilor din 30 mai și 5 iunie 2002 (nr. 825, 21 iunie 2002).

922. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 24 al Legii privind administrația publică locală nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 (nr. 826, 21 iunie 2002).

923. Hotărîre cu privire la eliberarea dlui Gheorghe POPA din funcția de viceministru al apărării (nr. 827, 21 iunie 2002).

924. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Tudor COLESNIUC (nr. 828, 21 iunie 2002).

925. Hotărîre cu privire la numărul-limită de personal al Direcției Principale pentru Refugiați (nr. 829, 21 iunie 2002).

926. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la completarea unor acte legislative (nr. 830, 21 iunie 2002).

927. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind importul și comercializarea angro a articolelor din tutun (nr. 833, 21 iunie 2002).

928. Hotărîre despre aprobarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul soluționării problemelor HIV-infecției (nr. 834, 21 iunie 2002).

929. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de Credit pentru Dezvoltare (Creditul trei pentru ajustări structurale) între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 846, 26 iunie 2002).

930. Dispoziție (nr. 48-d, 14 iunie 2002). .

931. Dispoziție (nr. 49-d, 17 iunie 2002).

932. Dispoziție (nr. 51-d, 18 iunie 2002).

933. Dispoziție (nr. 52-d, 20 iunie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

209. Comunicat (nr. 10/1-2-07/403, 18 iunie 2002).

210. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a modificării și completării nr. 2 la Standardul Național de Contabilitate 5 Prezentarea rapoartelor financiare și modificării nr. 1 la Standardul Național de Contabilitate 17 Contabilitatea arendei (chiriei) (nr. 63, 24 iunie 2002).

Acte ale Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării

Teritoriului al Republicii Moldova

211. Ordin despre aprobarea Regulamentului privind concursul național cu expoziție a celor mai reușite proiecte ale anului în domeniul arhitecturii și urbanismului (nr. 83, 1 aprilie 2002).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

212. Extras din ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova nr. 160 din 08.11.01 Cu privire la aprobarea Regulamentului Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecția Plantelor.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

213. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității FINN Agrofond SA (nr. 21/4, 30 mai 2002).

214. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 7/3 din 22.02.2002 cu privire la rezultatele controlului participantului profesionist la piața valorilor mobiliare S.A.Oldex (nr. 23/3, 7 iunie 2002).

215. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2 din 22.02.2001 (nr. 23/5, 7 iunie 2002).

216. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 24/1, 13 iunie 2002).

217. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele SRL Finactiv-Consulting (nr. 24/2, 13 iunie 2002).

218. Hotărîre cu privire la înregistrarea modificărilor la Declarația de investiții, Regulamentul Consiliului de observatori, Regulamentul Comisiei de cenzori și Regulamentul privind stabilirea cuantumurilor remunerației managerului, depozitarului, registratorului și auditorului FINN Agrofond (nr. 24/3, 13 iunie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

3555-3560. Comunicate informative ale Comisiei republicane permanente pentru organizarea evaluării și comercializării bunurilor sechestrate.

Partea V

Avize pierderi de acte