Nr. 96-99 05.07.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

694. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură (nr. 737-III, 26 iunie 2002).

695. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură (nr. 1087-XV, 30 mai 2002).

696. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural (UNESCO, Paris, 1972) (nr. 738-III, 26 iunie 2002).

697. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural (UNESCO, Paris, 1972) (nr. 1113-XV, 6 iunie 2002).

698. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 79 din Codul de executare a sancțiunilor de drept penal (nr. 739-III, 26 iunie 2002).

699. Lege pentru modificarea articolului 79 din Codul de executare a sancțiunilor de drept penal (nr. 1118-XV, 6 iunie 2002).

700. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 4 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 751-III, 1 iulie 2002).

701. Lege privind completarea articolului 4 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1122-XV, 13 iunie 2002).

702. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 103 din Titlul III și a anexei la Titlul IV ale Codului fiscal (nr. 740-III, 26 iunie 2002).

703. Lege pentru modificarea articolului 103 din Titlul III și a anexei la Titlul IV ale Codului fiscal
(nr. 1128-XV, 14 iunie 2002).

704. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 61 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 741-III, 26 iunie 2002).

705. Lege pentru completarea articolului 61 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 1132-XV, 14 iunie 2002).

706. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 750-III, 1 iulie 2002).

707. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1146-XV, 20 iunie 2002).

708. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 745-III, 28 iunie 2002).

709. Lege pentru modificarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administrația publică locală (nr. 1149-XV, 20 iunie 2002).

710. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 13 din Legea nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (nr. 753-III, 1 iulie 2002).

711. Lege pentru modificarea articolului 13 din Legea nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (nr. 1151-XV, 21 iunie 2002).

712. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind schimbul de informații în domeniul învățămîntului dintre țările membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 754-III, 1 iulie 2002).

713. Lege pentru ratificarea Acordului privind schimbul de informații în domeniul învățămîntului dintre țările membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1153-XV, 21 iunie 2002).

714. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Acordului de colaborare pentru formarea spațiului unic (comun) educațional în cadrul Comunității Statelor Independente (nr. 755-III, 1 iulie 2002).

715. Lege cu privire la ratificarea Acordului de colaborare pentru formarea spațiului unic (comun) educațional în cadrul Comunității Statelor Independente (nr. 1155-XV, 21 iunie 2002).

716. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 746-III, 28 iunie 2002).

717. Lege pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1156-XV, 21 iunie 2002).

718. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei la Titlul IV din Codul fiscal (nr. 752-III, 1 iulie 2002).

719. Lege pentru modificarea și completarea anexei la Titlul IV din Codul fiscal (nr. 1184-XV, 28 iunie 2002).

720. Hotărîre privind rezultatele controlului executării Legii cu privire la tutun și la produsele din tutun (nr. 1127-XV, 14 iunie 2002).

721. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (nr. 1136-XV, 14 iunie 2002).

722. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 1142-XV, 20 iunie 2002).

723. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1158-XV, 21 iunie 2002).

724. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economcie externe (nr. 1166-XV, 27 iunie 2002).

725. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere Programul Olandei privind cooperarea economică cu Republica Moldova pentru anii 2002-2003 (nr. 1167-XV, 27 iunie 2002).

726. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1169-XV, 27 iunie 2002).

727. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la desfășurarea unei politici coordonate în domeniul tarifelor de transport (nr. 1170-XV, 27 iunie 2002).

728. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la susținerea și dezvoltarea micului business în cadrul statelor membre ale C.S.I. (nr. 1172-XV, 27 iunie 2002).

729. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1176-XV, 27 iunie 2002).

730. Hotărîre cu privire la numirea unui viceguvernator al Băncii Naționale (nr. 1177-XV, 27 iunie 2002).

731. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la notariat (nr. 1178-XV, 28 iunie 2002).

732. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1182-XV, 28 iunie 2002).

733. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea anexei la Titlul IV din Codul fiscal (nr. 1183-XV, 28 iunie 2002).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

734. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Iuri FAINȘTEIN (nr. 736-III, 26 iunie 2002).

735. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnului Mihail TОȘCENCO (nr. 742-III, 26 iunie 2002).

736. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe POPA din funcția de viceministru al apărării (nr. 743-III, 27 iunie 2002).

737. Decret privind numirea domnului Tudor COLESNIUC în funcția de viceministru al apărării (nr. 744-III, 27 iunie 2002).

738. Decret privind numirea domnului Vladimir ȚURCAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Finlanda (nr. 748-III, 28 iunie 2002).

739. Decret privind eliberarea domnului Alexandru ARMEANIC din funcția de șef al Serviciului acte ale Președintelui al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 756-III, 2 iulie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

947. Hotărîre cu privire la Direcțiile principale ale politicii bugetar-fiscale și cadrul cheltuielilor pe termen mediu (2003-2005) (nr. 693, 3 iunie 2002).

948. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Mihail MANOLI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și, prin cumul, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional (nr. 841, 24 iunie 2002).

949. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dnei Ala BUJNIȚA, șef de secție a Ministerului Finanțelor (nr. 844, 24 iunie 2002).

950. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 845, 24 iunie 2002).

951. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de Credit pentru Dezvoltare (Creditul trei penru ajustări structurale) între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 846, 26 iunie 2002).

952. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației oficiale a Republicii Moldova pentru participare la reuniunea ministerială și la ședința plenară a Mesei de Lucru II Recosntrucție economică, dezvoltare și cooperare a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (19-21 iunie 2002, Sofia) (nr. 847, 26 iunie 2002).

953. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru colaborarea social-economică cu raioanele de Est ale Republicii Moldova (nr. 848, 26 iunie 2002).

954. Hotărîre cu privire la Programul de stat de susținere a micului business pentru anii 2002-2005 (nr. 850, 27 iunie 2002).

955. Hotărîre cu privire la completarea și modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 608 din 15 mai 2002 (nr. 851, 27 iunie 2002).

956. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 852, 27 iunie 2002).

957. Hotărîre cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie financiară (nr. 853, 28 iunie 2002).

958. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din stînga Nistrului (nr. 854, 28 iunie 2002).

959. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene privind serviciile aeriene (nr. 855, 1 iulie 2002).

960. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Statul Kuweit privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 856, 1 iulie 2002).

961. Hotărîre cu privire la finalizarea lucrărilor de lichidare a consecințelor alunecărilor de teren din s. Leușeni, județul Lăpușna (nr. 858, 2 iulie 2002).

962. Dispoziție (nr. 53-d, 24 iunie 2002).

963. Dispoziție (nr. 54-d, 24 iunie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

219. Circulară privind aplicarea TVA la livrarea mărfurilor, serviciilor în cadrul proiectelor de asistență tehnică, conform prevederilor art. 104 lit. d) din Codul fiscal (nr.10/1-2-07/433, 27 iunie 2002).

220. Ordin pentru aprobarea formularului de Dispoziție privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului (nr. 79, 4 iunie 2002).

Acte ale Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării

Teritoriului al Republicii Moldova

221. Procedura de autorizare a activităților de export și import ale plantelor și animalelornbsp; din flora și fauna sălbatică, a părților și derivatelor acestora, precum și a importului/exportului sau reexportului speciilor de faună și floră reglementate de Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție CITES.nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

222. Hotărîre cu privire la aprobarea Procedurii de certificare a produselor program utilizate pe piața valorilor mobiliare de către participanții profesioniști (nr. 11/2, 21 martie 2002).

223. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 25/1, 27 iunie 2002).

224. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Valea Morilor (nr. 25/2, 27 iunie 2002).

225. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței CNVM nr. 17/5 din 03.05.2002 (23/4-O, 7 iunie 2002).

Acte ale Comisiei republicane pentru stingerea datoriilor

întreprinderilor agricole

226. Hotărîre (nr. 1-02, 29-30 mai 2002).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

227. Hotărîre cu privire la lansarea procesului de liberalizare treptată a pieței energiei electrice (nr. 62, 30 mai 2002).

Acte ale Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecția Plantelor

228. Regulamentul cu privire la modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale ale Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecția Plantelor.

nbsp;Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

229. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 143, 27 iunie 2002). ....

Partea IV

Publicații ale agenților economici

3679-3681. Comunicate informative ale Comisiei republicane permanente pentru organizarea evaluării și comercializării bunurilor sechestrate.

Partea V

Avize pierderi de acte