Nr. 100-101 11.07.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

740. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a Legii nr. 950-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor (nr. 758-III, 4 iulie 2002).

741. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a Legii nr. 950-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor (nr. 1099-XV, 6 iunie 2002).

742. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (nr. 759-III, 4 iulie 2002).

743. Lege pentru completarea Legii nr. 539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (nr. 1120-XV, 13 iunie 2002).

744. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 757-III, 3 iulie 2002).

745. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1140-XV, 14 iunie 2002).

746. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 771-III, 10 iulie 2002).

747. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1163-XV, 27 iunie 2002).

748. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Titlul IV din Codul fiscal (nr. 766-III, 8 iulie 2002).

749. Lege pentru modificarea anexei la Titlul IV din Codul fiscal (nr. 1164-XV, 27 iunie 2002).

750. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere Programul Olandei privind cooperarea economică cu Republica Moldova pentru anii 2002-2003 (nr. 760-III, 4 iulie 2002).

751. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere Programul Olandei privind cooperarea economică cu Republica Moldova pentru anii 2002-2003 (nr. 1168-XV, 27 iunie 2002).

752. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la desfășurarea unei politici coordonate în domeniul tarifelor de transport (nr. 761-III, 4 iulie 2002).

753. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la desfășurarea unei politici coordonate în domeniul tarifelor de transport (nr. 1171-XV, 27 iunie 2002).

754. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la susținerea și dezvoltarea micului business în cadrul statelor membre ale C.S.I. (nr. 762-III, 4 iulie 2002).

755. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la susținerea și dezvoltarea micului business în cadrul statelor membre ale C.S.I. (nr. 1173-XV, 27 iunie 2002).

756. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolelor 6 și 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 763-III, 8 iulie 2002).

757. Lege pentru modificarea și completarea articolelor 6 și 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1187-XV, 4 iulie 2002).

758. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 și a articolului 221nbsp;din Legea viei și vinului nr. 131-XIII din 2 iunie 1994 (nr. 764-III, 8 iulie 2002).

759. Lege pentru modificarea articolului 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 și a articolului 221nbsp;din Legea viei și vinului nr. 131-XIII din 2 iunie 1994 (nr. 1202-XV, 4 iulie 2002).

760. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 765-III, 8 iulie 2002).

761. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1205-XV, 4 iulie 2002).

762. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1159-XV, 21 iunie 2002).

763. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1162-XV, 27 iunie 2002).

764. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1165-XV, 27 iunie 2002).

765. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii privind calitatea în construcții (nr. 1180-XV, 28 iunie 2002).

766. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind serviciile publice de gospodărie comunală (nr. 1181-XV, 28 iunie 2002).

767. Hotărîre pentru modificarea componenței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 1185-XV, 4 iulie 2002).

768. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolelor 6 și 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1186-XV, 4 iulie 2002).

769. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1201-XV, 4 iulie 2002).

770. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1203-XV, 4 iulie 2002).

771. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1204-XV, 4 iulie 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

20. Decizie privind sistarea procesului pentru controlul constituționalității art. 11 alin. (3) și (4), art. 19 alin. (7) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 Cu privire la statutul judecătorului în redacția Legii nr. 373-XV din 19 iulie 2001 Cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 3, 2 iulie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

19. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității Agenției de Stat pentru Drepturile de Autor și Asociației Drepturi de autor și conexe (nr. 25, 4 aprilie 2002).

20. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, unor instituții subordonate în perioada anilor 2000-2001 și a prefecturilor județene în anii 1999-2001 (nr. 30, 18 aprilie 2002).

21. Hotărîre privind rezultatele controlului tematic asupra activității economico-financiare a Societății pe Acțiuni Combinatul de vinuri spumante și de marcă din Chișinău Vismos în perioada anilor 1999-10 luni ale anului 2001 (nr. 43, 22 mai 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

964. Hotărîre privind unele măsuri de redresare a situației fondului de locuințe din mun. Chișinău (nr. 300, 12 martie 2002).

965. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 710, 5 iunie 2002).

966. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la suspendarea activității subzonei Zonei Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 857, 2 iulie 2002).

967. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 859, 3 iulie 2002).

968. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolelor 6 și 7 ale Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 860, 3 iulie 2002).

969. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (nr. 861, 5 iulie 2002).

970. Hotărîre privind activitatea Ministerului Justiției (nr. 862, 5 iulie 2002).

971. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de restructurare a împrumutului dintre banca germană Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW) și Republica Moldova (nr. 863, 8 iulie 2002).

972. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de colaborare privind soluționarea problemelor invalidității și invalizilor (nr. 864, 8 iulie 2002).

973. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia cu privire la colaborarea în domeniul standardizării, metrologiei și evaluării conformității (nr. 865, 8 iulie 2002).

974. Hotărîre cu privire la președintele Consiliului Coordonator al Părții moldave pe problema realizării Programului interstatal de lungă durată (10 ani) de colaborare economică dintre Republica Moldova și Ucraina (nr. 866, 8 iulie 2002).

975. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 891 din 28 august 2001 (nr. 867, 8 iulie 2002).

976. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Afacerilor Rurale al Republicii Turcia privind colaborarea economică și tehnico-științifică (nr. 868, 8 iulie 2002).

977. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind indexarea depunerilor populației în instituțiile Băncii de Economii a Moldovei (nr. 869, 8 iulie 2002).

978. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Zinaida GRECIANОI, ministrul finanțelor (nr. 870, 8 iulie 2002).

979. Hotărîre cu privire la crearea Organului de lucru al Comisiei interdepartamentale pentru apărarea secretului de stat (nr. 871, 8 iulie 2002).

980. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1219 din 9 noiembrie 2001 (nr. 872, 8 iulie 2002).

981. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 875, 8 iulie 2002).

982. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui MACAROV Nicolae (nr. 876, 8 iulie 2002).

983. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui LUNGU Vasile (nr. 877, 8 iulie 2002).

984. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului de executare a sancțiunilor de drept penal și Legii cu privire la arestarea preventivă (nr. 880, 8 iulie 2002).

985. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 884, 8 iulie 2002).

986. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 569 din 15 iunie 2000 (nr. 886, 9 iulie 2002).

987. Hotărîre cu privire la înmatricularea în anul 2002 a unor categorii de studenți în instituțiile de învățămînt superior de stat din Republica Moldova cu finanțare extrabugetară (nr. 903, 10 iulie 2002).

988. Dispoziție (nr. 55-d, 2 iulie 2002).

989. Dispoziție (nr. 56-d, 3 iulie 2002).

990. Dispoziție (nr. 57-d, 3 iulie 2002).

991. Dispoziție (nr. 58-d, 4 iulie 2002).

992. Dispoziție (nr. 60-d, 8 iulie 2002).

993. Dispoziție (nr. 61-d, 9 iulie 2002).

994. Dispoziție (nr. 62-d, 9 iulie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

230. Licențele eliberate de Agenția Națională pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică pe perioada 01.01.2002 - 01.06.2002.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

231. Hotărîre cu privire la activitatea Registratorului Independent Sconta SRL (nr. 25/3, 27 iunie 2002).

232. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului participantului profesionist la piața valorilor mobiliare SA D-Broker (nr. 25/4, 27 iunie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte