Nr. 103-105 18.07.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

794. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională (nr. 780-III, 12 iulie 2002).

795. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională (nr. 1137-XV, 14 iunie 2002).

796. Hotărîre asupra rezultatelor controlului executării Legii privind piața produselor petroliere (nr. 1198-XV, 4 iulie 2002).

797. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului (nr. 1206-XV, 4 iulie 2002).

798. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe (nr. 1207-XV, 11 iulie 2002).

799. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1210-XV, 11 iulie 2002).

800. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 1214-XV, 11 iulie 2002).

801. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Andrei NEGUȚA (nr. 784, 17 iulie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

24. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra executării devizelor de cheltuieli de către ordonatorii principali de credite la organele publice centrale în anul 2001 (nr. 33, 25 aprilie 2002).

25. Hotărîre privind respectarea legislației în vigoare în activitatea Zonelor Antreprenoriatului Liber - Expo-Business-Chișinău, Tvardița, Parcul de Producție Otaci-Business, Parcul de Producție Taraclia în perioada anilor 2000-2001 (nr. 37, 26 aprilie 2002).

26. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității Departamentului Vamal și subdiviziunilor teritoriale în anul 2001 (nr. 47, 24 mai 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

997. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de reabilitare socială a persoanelor care au suferit în urma unui act terorist (nr. 873, 8 iulie 2002).

998. Hotărîre cu privire la modificarea destinației terenurilor și autorizarea unor lucrări de proiectare (nr. 874, 8 iulie 2002).

999. Hotărîre cu privire la Comisia pentru ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (nr. 879, 8 iulie 2002).

1000. Hotărîre cu privire la crearea unor instituții de învățămînt preuniversitar (nr. 881, 8 iulie 2002).

1001. Hotărîre pentru aprobarea hotărîrii Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Оnvățămînt Despre acreditarea Colegiului Pedagogic Alexei Mateevici din Chișinău (nr. 882, 8 iulie 2002).

1002. Hotărîre pentru aprobarea hotărîrii Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Оnvățămînt Despre acreditarea Colegiului de Limbi Moderne și Business Internațional S.R.L. (nr. 883, 8 iulie 2002).

1003. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 885, 8 iulie 2002)

1004. Hotărîe despre aprobarea proiectului de lege privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (nr. 887, 9 iulie 2002).

1005. Hotărîre cu privire la scutirea de taxe și tarife a materialelor, echipamentelor și serviciilor necesare pentru construcția unui drum și utilizarea combustibilului pentru rachete (nr. 888, 9 iulie 2002).

1006. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 (nr. 889, 9 iulie 2002).

1007. Hotărîre cu privire la pregătirea și desfășurarea ședinței a XV-a a Consiliului Consultativ pentru Muncă, Migrațiune și Protecție Socială al statelor membre ale C.S.I. (nr. 890, 9 iulie 2002).

1008. Hotărîre cu privire la aprobarea statelor de personal ale serviciilor publice ale ministerelor și departamentelor desconcentrate în teritoriu (nr. 891, 9 iulie 2002).

1009. Hotărîre cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale prefecturii (nr. 892, 9 iulie 2002).

1010. Hotărîre cu privire la organigrama-tip și statele-tip ale aparatului și subdiviziunilor consiliului județean (nr. 893, 9 iulie 2002).

1011. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1297 din 27 noiembrie 2001 (nr. 894, 9 iulie 2002).

1012. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru repatrierea copiilor abandonați peste hotarele Republicii Moldova (nr. 895, 9 iulie 2002).

1013. Hotărîre cu privire la operarea unor modificări în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995 (nr. 896, 9 iulie 2002).

1014. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 897, 9 iulie 2002).

1015. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de comerț liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse și dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei (nr. 898, 9 iulie 2002).

1016. Hotărîre cu privire la stimularea comerțului bursier (nr. 899, 9 iulie 2002).

1017. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pe trimestrul III al anului 2002 (nr. 900, 9 iulie 2002).

1018. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 904, 10 iulie 2002).

1019. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului unităților medico-sanitare feroviare la balanța Оntreprinderii de Stat Calea Ferată din Moldova (nr. 905, 10 iulie 2002).

1020. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 754 din 8 august 1997 (nr. 906, 10 iulie 2002).

1021. Hotărîre privind modalitatea de dezvoltare a gospodăriilor auxiliare (nr. 907, 10 iulie 2002).

1022. Hotărîre cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru exercițiul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu prevederile Cartei Sociale Europene revizuite și prezentarea rapoartelor periodice naționale (nr. 908, 10 iulie 2002).

1023. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Investiții și servicii rurale) între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 909, 11 iulie 2002).

1024. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind vînzarea acțiunilor statului la Bursa de Valori a Moldovei (nr. 910, 11 iulie 2002).

1025. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 912, 11 iulie 2002).

1026. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Pentru modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova (nr. 913, 11 iulie 2002).

1027. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 914, 11 iulie 2002).

1028. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru abrogarea unor acte legislative (nr. 915, 11 iulie 2002).

1029. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului și Legii cu privire la Guvern (nr. 916, 11 iulie 2002).

1030. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1086 din 9 octombrie 2001 (nr. 917, 12 iulie 2002).

1031. Hotărîrenbsp; despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1531-XII din 22 iunie 1993 (nr. 918, 12 iulie 2002).

1032. Hotărîre privind reorganizarea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova (nr. 919, 12 iulie 2002).

1033. Hotărîre cu privire la instituirea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (nr. 920, 12 iulie 2002).

1034. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 921, 12 iulie 2002).

1035. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea anexei la Titlul IV din Codul fiscal (nr. 922, 12 iulie 2002).

1036. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională pentru Migrațiuni (nr. 923, 12 iulie 2002).

1037. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind trecerea simplificată a frontierei de stat comune de către cetățenii care domiciliază în localitățile de frontieră (nr. 924, 12 iulie 2002).

1038. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului de Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 925, 12 iulie 2002).

1039. Hotărîre privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Camera Оnregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaționale (nr. 926, 12 iulie 2002).

1040. Hotărîre privind transmiterea unui edificiu din mun. Orhei la balanța Departamentului Tehnologii Informaționale (nr. 927, 12 iulie 2002).

1041. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcție a dlui BОRGĂU Mihai, colonel al serviciului intern (nr. 928, 12 iulie 2002).

1042. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui MUZОCA Stepan (nr. 929, 12 iulie 2002).

1043. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui BUJENIȚA Ilie (nr. 930, 12 iulie 2002).

1044. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui SLONOVSCHI Vitalie (nr. 931, 12 iulie 2002).

1045. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CĂPĂȚINĂ Ion (nr. 932, 12 iulie 2002).

1046. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 933, 12 iulie 2002).

1047. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 934, 12 iulie 2002).

1048. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 938, 15 iulie 2002).

1049. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului Guvernului Republicii Moldova (nr. 939, 15 iulie 2002).

1050. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 941, 15 iulie 2002).

1051. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 148 din 11 februarie 2002 (nr. 942, 15 iulie 2002).

1052. Dispoziție (nr. 64-d, 11 iulie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

234. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Standardelor Naționale de Audit, Regulamentelor privind practica de audit și a unor modificări și completări la SNA (nr. 68, 8 iulie 2002).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare

în Telecomunicații și Informatică

235. Hotărîre cu privire la atribuirea și gestionarea resurselor de numerotare (nr. 08, 4 iulie 2002).

236. Regulamentul privind eliberarea licențelor în domeniul telecomunicațiilor și informaticii.

237. Instrucțiune vizînd modul de calcul și achitare a plății de reglementare de către titularii de licențe în domeniul telecomunicațiilor și informaticii.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

238. Ordonanță cu privire la protejarea drepturilor acționarilor FINN York-Invest SA (nr. 26/1-O, 9 iulie 2002).

Acte ale Comitetului pentru Оnfiere al Republicii Moldova

239. Lista copiilor luați la evidență pentru adopție.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

240. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind deschiderea și închiderea conturilor în băncile din Republica Moldova (nr. 164, 11nbsp; iulie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte