Nr. 106-109 25.07.2002

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

802. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 782-III, 15 iulie 2002)

nbsp;

803. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 1150-XV, 21 iunie 2002)

nbsp;

804. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 789-III, 18 iulie 2002)

nbsp;

805. Lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1188-XV, 4 iulie 2002)

nbsp;

806. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției privind transmiterea persoanelor care suferă de deficiențe psihice pentru efectuarea tratamentului forțat (nr. 785-III, 17 iulie 2002)

nbsp;

807. Lege pentru ratificarea Convenției privind transmiterea persoanelor care suferă de deficiențe psihice pentru efectuarea tratamentului forțat (nr. 1190-XV, 4 iulie 2002)

nbsp;

808. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 786-III, 17 iulie 2002)

nbsp;

809. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 1191-XV, 4 iulie 2002)

nbsp;

810. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) (nr. 787-III, 17 iulie 2002)

nbsp;

811. Lege cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) (nr. 1194-XV, 4 iulie 2002)

nbsp;

812. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului penal și Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 790-III, 18 iulie 2002)

nbsp;

813. Lege pentru modificarea Codului penal și Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1196-XV, 4 iulie 2002)

nbsp;

814. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 791-III, 19 iulie 2002)

nbsp;

815. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1199-XV, 4 iulie 2002)

nbsp;

816. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 788-III, 18 iulie 2002)

nbsp;

817. Lege pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1211-XV, 11 iulie 2002)

nbsp;

818. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea Codului penal (nr. 794-III, 23 iulie 2002)

nbsp;

819. Lege privind completarea Codului penal (nr. 1263-XV, 19 iulie 2002)

nbsp;

820. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public (nr. 1208-XV, 11 iulie 2002)

nbsp;

821. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1209-XV, 11 iulie 2002)

nbsp;

822. Hotărîre privind rezultatele controlului executării Legii serviciului public (nr. 1213-XV, 11 iulie 2002)

nbsp;

823. Hotărîre privind numirea în funcție a unui vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție (nr. 1215-XV, 12 iulie 2002)

nbsp;

824. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea articolului 36 din Titlul II al Codului fiscal (nr. 1216-XV, 12 iulie 2002)

nbsp;

825. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul activității investiționale (nr. 1217-XV, 12 iulie 2002)

nbsp;

826. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la protecția drepturilor investitorului (nr. 1218-XV, 12 iulie 2002)

nbsp;

827. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1222-XV, 12 iulie 2002)

nbsp;

828. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1224-XV, 12 iulie 2002)

nbsp;

829. Hotărîre privind raportul asupra executării bugetului de stat pe anul 2001 (nr. 1228-XV, 18 iulie 2002)

nbsp;

830. Hotărîre cu privire la Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice în anul 2001 (nr. 1251-XV, 18 iulie 2002)

nbsp;

831. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1262-XV, 19 iulie 2002)

nbsp;

832. Hotărîre privind acordarea concediului deputaților în Parlament (nr. 1266-XV, 19 iulie 2002)

nbsp;

833. Decret privin numirea în funcție a unor judecători (nr. 795-III, 23 iulie 2002)

nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

nbsp;

27. Hotărîre privind Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice în anul 2001 (nr. 50, 14 iunie 2002)

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

1053. Hotărîre cu privire la Schema de amplasare a stațiilor de alimentare și a depozitelor de produse petroliere pe teritoriul Republicii Moldova în anii 2002-2006 (nr. 901, 10 iulie 2002)

nbsp;

1054. Hotărîre cu privire la Premiul Național în domeniul științei și tehnicii (nr. 911, 11 iulie 2002)

nbsp;

1055. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial (nr. 937, 12 iulie 2002)

nbsp;

1056. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 943, 17 iulie 2002)

nbsp;

1057. Hotărîre despre unele măsuri privind intensificarea pazei frontierei de stat a Republicii Moldova cu Ucraina (nr. 944, 17 iulie 2002)

nbsp;

1058. Hotărîre cu privire la proiectul de lege pentru completarea Codului penal (nr. 945, 17 iulie 2002)

nbsp;

1059. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind controlul public asupra activității de stat (nr. 946, 17 iulie 2002)

nbsp;

1060. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind importul unui automobil special pentru sistemul sănătății publice (nr. 947, 17 iulie 2002)

nbsp;

1061. Hotărîre cu privire la unele măsuri pentru redresarea situației financiare a Companiei de Stat Teleradio-Moldova (nr. 948, 17 iulie 2002)

nbsp;

1062. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 949, 17 iulie 2002)

nbsp;

1063. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului 4 din Legea taxei de stat (nr. 950, 18 iulie 2002)

nbsp;

1064. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea art. 117 din Codul penal (nr. 951, 18 iulie 2002)

nbsp;

1065. Hotărîre cu privire la modificarea Nomenclatorului serviciilor cu plată prestate de subdiviziunile Ministerului Justiției persoanelor fizice și juridice nebugetare, cu excepția serviciilor prestate păturilor socialmente vulnerabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 690 din 14 iulie 2000 (nr. 952, 18 iulie 2002)

nbsp;

1066. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului penal (nr. 953, 18 iulie 2002)

nbsp;

1067. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor operate în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 954, 18 iulie 2002)

nbsp;

1068. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 902 din 29 august 2001 (nr. 955, 18 iulie 2002)

nbsp;

1069. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 956, 18 iulie 2002)

nbsp;

1070. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 957, 18 iulie 2002)

nbsp;

1071. Hotărîre cu privire la procurarea unor apartamente din str. 31 August 1989, nr. 131 A, care urmează să fie afectate în calitate de contribuție în natură PNUD (nr. 959, 19 iulie 2002)

nbsp;

1072. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova pentru participare la ședința Comitetului de integrare al Comunității Economice Euroasiatice, în perioada 25-27 iulie 2002, or. Bișkek, Republica Kîrgîzstan (nr. 960, 19 iulie 2002)

nbsp;

1073. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului material persoanelor din satul Ucrainca, județul Tighina, care au avut de suferit în urma ploilor torențiale (nr. 962, 19 iulie 2002)

nbsp;

1074. Hotărîre privind crearea unor subdiviziuni speciale de protecție de stat a părții vătămate, a martorilor și a altor persoane, care acordă ajutor în procesul penal (nr. 964, 19 iulie 2002)

nbsp;

1075. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a dlui Constantin TELIPIZ (nr. 966, 19 iulie 2002)

nbsp;

1076. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Ala BUJNIȚA (nr. 967, 19 iulie 2002)

nbsp;

1077. Hotărîre cu privire la numirea domnului Efim CHILARI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Uzbekistan, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Kîrgîză (nr. 968, 19 iulie 2002)

nbsp;

1078. Hotărîre despre aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Belarus (nr. 969, 19 iulie 2002)

nbsp;

1079. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui GORINCIOI Mihail (nr. 970, 19 iulie 2002)

nbsp;

1080. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea articolului 20 din Codul fiscal (nr. 974, 22 iulie 2002)

nbsp;

1081. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri a Guvernului Republicii Moldova (nr. 976, 22 iulie 2002)

nbsp;

1082. Hotărîre cu privire la comercializarea articolelor din tutun marcate cu timbre de acciz autohtone (nr. 989, 23 iulie 2002)

nbsp;

1083. Dispoziție (nr. 66-d, 17 iulie 2002)

nbsp;

1084. Dispoziție (nr. 67-d, 18 iulie 2002)

nbsp;

1085. Dispoziție (nr. 68-d, 22 iulie 2002)

nbsp;

1086. Dispoziție (nr. 70-d, 23 iulie 2002)

nbsp;

1087. Dispoziție (nr. 71-d, 24 iulie 2002)

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

nbsp;

241. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (nr. 169, 18 iulie 2002)

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Publicații ale agenților economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte