Nr. 110-112 01.08.2002

nbsp;

nbsp;

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

834. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 792-III, 22 iulie 2002).

835. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1144-XV, 20 iunie 2002).

836. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 37 al Legii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcții (nr. 797-III, 29 iulie 2002).

837. Lege pentru modificarea articolului 37 al Legii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcții (nr. 1221-XV, 12 iulie 2002).

838. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 796-III, 25 iulie 2002).

839. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1223-XV, 12 iulie 2002).

840. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului de procedură civilă și a Codului cu privire la locuințe (nr. 793-III, 22 iulie 2002).

841. Lege pentru modificarea Codului de procedură civilă și a Codului cu privire la locuințe (nr. 1225-XV, 12 iulie 2002).

842. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de restructurare a împrumutului dinre Banca Germană Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW) și Republica Moldova (nr. 798-III, 29 iulie 2002).

843. Lege privind ratificarea Acordului de restructurare a împrumutului dintre Banca Germană Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW) și Republica Moldova (nr. 1231-XV, 18 iulie 2002).

844. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei (nr. 811-III, 30 iulie 2002).

845. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei (nr. 1233-XV, 18 iulie 2002).

846. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul presei periodice (nr. 799-III, 29 iulie 2002).

847. Lege penru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul presei periodice (nr. 1235-XV, 18 iulie 2002).

848. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului Economic al C.S.I. privind Programul interstatal de cercetări științifice comune al organizațiilor statelor membre ale C.S.I. în domeniul situațiilor excepționale cu caracter natural și tehnogen pînă în anul 2003 (nr. 800-III, 29 iulie 2002).

849. Lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului Economic al C.S.I. privind Programul interstatal de cercetări științifice comune al organizațiilor statelor membre ale C.S.I. în domeniul situațiilor excepționale cu caracter natural și tehnogen pînă în anul 2003 (nr. 1237-XV, 18 iulie 2002).

850. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal (nr. 801-III, 29 iulie 2002).

851. Lege pentru ratificarea Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal (nr. 1249-XV, 18 iulie 2002).

852. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane în ceea ce privește aplicațiile biologiei și ale medicinei și a Protocolului adițional la Convenție referitor la interzicerea clonării ființelor umane (nr. 802-III, 29 iulie 2002).

853. Lege privind ratificarea Convenției pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane în ceea ce privește aplicațiile biologiei și ale medicinei și a Protocolului adițional la Convenție referitor la interzicerea clonării ființelor umane (nr. 1256-XV, 19 iulie 2002).

854. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul activității investiționale (nr. 803-III, 29 iulie 2002).

855. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul activității investiționale (nr. 1258-XV, 19 iulie 2002).

856. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției cu privire la protecția drepturilor investitorului (nr. 804-III, 29 iulie 2002).

857. Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la protecția drepturilor investitorului (nr. 1259-XV, 19 iulie 2002).

858. Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (nr. 812-III, 30 iulie 2002).

859. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (nr. 1270-XV, 25 iulie 2002).

860. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Investiții și servicii rurale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 809-III, 30 iulie 2002).

861. Lege privind ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Investiții și servicii rurale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 1274-XV, 25 iulie 2002).

862. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 808-III, 29 iulie 2002).

863. Lege pentru ratificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1312-XV, 26 iulie 2002).

864. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea Codului fiscal (nr. 1229-XV, 18 iulie 2002).

865. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de restructurare a împrumutului dintre Banca Germană Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (KfW) și Republica Moldova (nr. 1230-XV, 18 iulie 2002).

866. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul editării, difuzării cărții și poligrafiei (nr. 1232-XV, 18 iulie 2002).

867. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind ratificarea Acordului cu privire la colaborarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul presei periodice (nr. 1234-XV, 18 iulie 2002).

868. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului Economic al C.S.I. privind Programul interstatal de cercetări științifice comune al organizațiilor statelor membre ale C.S.I. în domeniul situațiilor excepționale cu caracter natural și tehnogen pînă în anul 2003 (nr. 1236-XV, 18 iulie 2002).

869. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind suprimarea terorismului cu bombe (nr. 1238-XV, 18 iulie 2002).

870. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției internaționalenbsp; privind suprimarea finanțării terorismului (nr. 1240-XV, 18 iulie 2002).

871. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională împotriva luării de ostatici (nr. 1242-XV, 18 iulie 2002).

872. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind Zona Economică Liberă Ungheni-Business (nr. 1247-XV, 18 iulie 2002).

873. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal (nr. 1248-XV, 18 iulie 2002).

874. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la suspendarea activității unei subzone a Zonei Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 1250-XV, 18 iulie 2002).

875. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului executării Legii privind activitatea veterinară (nr. 1252-XV, 18 iulie 2002).

876. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind ratificarea Convenției pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane în ceea ce privește aplicațiile biologiei și ale medicinei și a Protocolului adițional la Convenție referitor la interzicerea clonării ființelor umane (nr. 1255-XV, 19 iulie 2002).

877. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 1261-XV, 19 iulie 2002).

878. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (nr. 1269-XV, 25 iulie 2002).

879. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 1505-XIII din 18 februarie 1998 privind asociațiile de economii și împrumut ale cetățenilor (nr. 1271-XV, 25 iulie 2002).

880. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Investiții și servicii rurale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 1273-XV, 25 iulie 2002).

881. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1278-XV, 25 iulie 2002).

882. Hotărîre despre rezultatele activității comisiei de anchetă privind comercializarea a 21 de avioane MIG-29 și a altei tehnici militare din patrimoniul statului (nr. 1280-XV, 25 iulie 2002).

883. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1282-XV, 25 iulie 2002).

884. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind importul unui automobil special pentru sistemul sănătății publice (nr. 1287-XV, 25 iulie 2002).

885. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modifiarea și completarea unor acte legislative (nr. 1289-XV, 25 iulie 2002).

886. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1290-XV, 25 iulie 2002).

887. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1298-XV, 25 iulie 2002).

888. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 783-III, 15 iulie 2002).

889. Decret privind eliberarea doamnei Ala FLOREA din funcția de judecător (nr. 806-III, 29 iulie 2002).

890. Decret privind numirea domnului Gheorghe SIMA în funcția de ministru al educației (nr. 807-III, 29 iulie 2002).

891. Decret privind numirea domnului Efim CHILARI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Uzbekistan, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Kîrgîză (nr. 810-III, 30 iulie 2002).

892. Decret privind conferirea gadului superior de calificare a judecătorului doamnei Svetlana NOVAC (nr. 813-III, 30 iulie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

28. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra formării și executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 la Casa Națională de Asigurări Sociale de Stat (nr. 41, 21 mai 2002).

29. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității economico-financiare a Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor, formării și utilizării fondului rutier în anii 2000-2001 (nr. 45, 23 mai 2002).

30. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra utilizării patrimoniului de stat la S.A. Vibropribor (nr. 57, 26 iunie 2002).

31. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra utilizării creditului IDA pentru al doilea proiect de dezvoltare a sectorului privat în perioada anilor 2000-2001 (nr. 59, 27 iunie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1088. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului și structurii aparatului central al Departamentului Agroindustrial Moldova-Vin (nr. 801, 18 iunie 2002).

1089. Hotărîre cu privire la crearea Оntreprinderii experimentale silvocinegetice de stat Talmaza (nr. 902, 10 iulie 2002).

1090. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul automatizat de evidență a produselor petroliere (nr. 958, 19 iulie 2002).

1091. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 961, 19 iulie 2002).

1092. Hotărîre privind transmiterea de la balanța Ministerului Apărării la balanța Consiliului județean Chișinău a taberei militare dislocate în comuna Mileștii Mici, jud. Chișinău (nr. 963, 19 iulie 2002).

1093. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 577 din 8 mai 2002 (nr. 965, 19 iulie 2002).

1094. Hotărîre cu privire la îmbunătățirea condițiilor locative (nr. 971, 19 iulie 2002).

1095. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 973, 22 iulie 2002).

1096. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1379 din 10 decembrie 2001 (nr. 977, 22 iulie 2002).

1097. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 978, 22 iulie 2002).

1098. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 979, 22 iulie 2002).

1099. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (nr. 980, 22 iulie 2002).

1100. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind anularea penalităților istorice ale agenților economici care au achitat integral contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, conform situației din 1 aprilie 2002 (nr. 981, 22 iulie 2002).

1101. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă a asiguraților prin tratament balneoclimateric (nr. 982, 22 iulie 2002).

1102. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovacia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 983, 22 iulie 2002).

1103. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la zonele economice libere (nr. 984, 22 iulie 2002).

1104. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 985, 22 iulie 2002).

1105. Hotărîre cu privire la crearea Comitetului național pentru politica de mediu (nr. 986, 23 iulie 2002).

1106. Hotărîre despre retragerea din Parlamentul Republicii Moldova a proiectului de lege privind modificarea Legii serviciului public (nr. 987, 23 iulie 2002).

1107. Hotărîre privind organizarea și desfășurarea Festivalului Vinului (nr. 988, 23 iulie 2002).

1108. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 990, 23 iulie 2002).

1109. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei la titlul IV din Codul fiscal (nr. 991, 23 iulie 2002).

1110. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor școli de cultură generală în licee (nr. 992, 23 iulie 2002).

1111. Hotărîre cu privire la transmiterea blocului central pediatric din str. Vasile Alecsandri, nr. 2, mun. Chișinău Ministerului Sănătății (nr. 993, 23 iulie 2002).

1112. Hotărîre cu privire la situația excepțională ce s-a creat în alimentarea cu apă potabilă a or. Strășeni (nr. 994, 23 iulie 2002).

1113. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 1115-XV din 6 iunie 2002 Cu privire la repartizarea volumului investițiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2002 (nr. 995, 24 iulie 2002).

1114. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la migrațiune (nr. 996, 24 iulie 2002).

1115. Hotărîre despre aprobarea proiectului Legii asistenței sociale (nr. 997, 24 iulie 2002).

1116. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 998, 24 iulie 2002).

1117. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 999, 24 iulie 2002).

1118. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind plasarea în cîmpul muncii a lucrătorilor și asupra proiectului Protocolului la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind plasarea în cîmpul muncii a lucrătorilor (nr. 1000, 24 iulie 2002).

1119. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului de Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene în materie de detașare temporară a lucrătorilor dependenți și autonomi în cele două țări (nr. 1001, 24 iulie 2002).

1120. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Despre modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 453-XIII din 16 mai 1995 Cu privire la salarizarea membrilor și funcționarilor, Judecătoriei Supreme, judecătorilor și altor funcționari ai instanțelor judecătorești, ai procuraturii și ai Arbitrajului (nr. 1002, 24 iulie 2002).

1121. Hotărîre despre aprobarea avizelor asupra unor proiecte de legi pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1003, 24 iulie 2002).

1122. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1004, 24 iulie 2002).

1123. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1005, 25 iulie 2002).

1124. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privie la utilizarea mijloacelor bugetare prevăzute pentru plata energiei electrice și a resurselor energetice utilizate la pomparea apei pentru irigare în anul 2002 (nr. 1006, 25 iulie 2002).

1125. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind protecția consumatorilor (nr. 1007, 26 iulie 2002).

1126. Dispoziție (nr. 69-d, 22 iulie 2002).

1127. Dispoziție (nr. 72-d, 29 iulie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

242. Hotărîre privind aprobarea Metodologiei de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere (nr. 63, 30 mai 2002).

Acte ale Comitetului pentru înfiere al Republicii Moldova

243. Lista copiilor luați la evidență pentru adopție.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

244. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 176, 25 iulie 2002).

245. Ordonanță cu privire la retragerea autorizației Băncii Comerciale BTR Moldova SA (nr. 17/09-02, 25 iulie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte