Nr. 113-114 05.08.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldov

893. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară (nr. 814-III, 31 iulie 2002).

894. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară (nr. 1212-XV, 11 iulie 2002).

895. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind suprimarea terorismului cu bombe (nr. 815-III, 31 iulie 2002).

896. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind suprimarea terorismului cu bombe (nr. 1239-XV, 18 iulie 2002).

897. Decret pentru promulgarea Legii privind Zona Economică Liberă, Ungheni-Business (nr. 824-III, 1 august 2002).

898. Lege privind Zona Economică Liberă Ungheni-Business (nr. 1295-XV, 25 iulie 2002).

899. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la încetarea activității subzonei Zonei Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 817-III, 31 iulie 2002).

900. Lege cu privire la încetarea activității subzonei Zonei Antreprenoriatului Liber Expo-Business-Chișinău (nr. 1296-XV, 25 iulie 2002).

901. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 6 din Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (nr. 819-III, 1 august 2002).

902. Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (nr. 1313-XV, 26 iulie 2002).

903. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului și a Legii cu privire la Guvern (nr. 1226-XV, 12 iulie 2002).

904. Hotărîre asupra rezultatelor controlului executării Legii nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (nr. 1267-XV, 19 iulie 2002).

905. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 1277-XV, 25 iulie 2002).

906. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la instituția publică a audiovizualului (nr. 1285-XV, 25 iulie 2002).

907. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la instituția publică națională a audiovizualului (nr. 1292-XV, 25 iulie 2002).

908. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la zonele economice libere (nr. 1297-XV, 25 iulie 2002).

909. Hotărîre cu privire la modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531-XII din 22 iunie 1993 (nr. 1301-XV, 25 iulie 2002).

910. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 1302-XV, 25 iulie 2002).

911. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru abrogarea Legii privind Centrul pentru Analiză Bugetară și Financiară (nr. 1304-XV, 25 iulie 2002).

912. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 1306-XV, 25 iulie 2002).

913. Hotărîre privind Declarația Parlamentului Republicii Moldova (nr. 1308-XV, 25 iulie 2002).

914. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european privind marile linii de transport internațional combinat și instalații conexe (AGTC) (nr. 1309-XV, 26 iulie 2002).

915. Hotărîre pentru modifiarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 1115-XV din 6 iunie 2002 cu privire la repartizarea volumului investițiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2002 (nr. 1314-XV, 26 iulie 2002).

916. Hotărîre pentru anularea Hotărîrii Parlamentului nr. 1285-XV din 25 iulie 2002 asupra proiectului de Lege cu privire la instituția publică a audiovizualului și a Hotărîrii Parlamentului nr. 1292-XV din 25 iulie 2002 asupra proiectului de Lege cu privire la instituția publică națională a audiovizualului (nr. 1316-XV, 26 iulie 2002).

917. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la instituția publică a audiovizualului (nr. 1317-XV, 26 iulie 2002).

918. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1318-XV, 26 iulie 2002).

919. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic unor lucrători ai Оntreprinderii de Stat Calea Ferată din Moldova (nr. 805-III, 29 iulie 2002).

920. Decret privind numirea doamnei Eugenia KISTRUGA în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele de politică externă (nr. 816-III, 31 iulie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

32. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității Consiliului Creditorilor în perioada anilor 1997-2001 (nr. 42, 21 mai 2002).

33. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra executării bugetului de stat, analizei datoriei publice și realității dării de seamă pe anul 2001 la Ministerul Finanțelor (nr. 44, 22 mai 2002).

34. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității economico-financiare a Primăriei mun. Chișinău în perioada anilor 1998-2001 (nr. 46, 23 mai 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1128. Hotărîre privind transformările structurale și obiectivele dezvoltării sectorului economic al jud. Lăpușna (nr. 1008, 26 iulie 2002).

1129. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea Legii reglementării de stat a activității comerciale externe (nr. 1009, 29 iulie 2002).

1130. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova pentru participare la reuniunea șefilor de stat GUUAM (nr. 1010, 30 iulie 2002).

1131. Hotărîre cu privire la cheltuielile de transport pentru participanții la stagii în cadrul proiectului Reforma învățămîntului general obligatoriu (nr. 1011, 30 iulie 2002).

1132. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui VINTEA Vladimir (nr. 1013, 1 august 2002).

1133. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ENI Ghenadie (nr. 1014, 1 august 2002).

1134. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CEBOTARI Alexandru (nr. 1015, 1 august 2002).

1135. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dnei MUSTEAȚĂ Victoria (nr. 1016, 1 august 2002).

1136. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ONCEANU Ghenadie (nr. 1017, 1 august 2002).

1137. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui SОRGHI Constantin (nr. 1018, 1 august 2002).

1138. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei GRAFCHIN Zinaida (nr. 1019, 1 august 2002).

1139. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a Președintelui Republicii Moldova în Republica Croația (Zagreb, 12-14 august 2002) (nr. 1039, 1 august 2002).

1140. Dispoziție (nr. 73-d, 29 iulie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

246. Hotărîre privind tragerea la răspundere a participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare implicați în tranzacționarea acțiunilor SA Fabrica de vinuri din Vulcănești (nr. 27/2, 24 iulie 2002).

247. Hotărîre cu privire la suspendarea aplicării unor reguli de tranzacționare la Bursa de Valori a Moldovei (nr. 27/3, 24 iulie 2002).

248. Ordonanță cu privire la anularea tranzacției cu acțiunile SA Fabrica de Vinuri din Vulcănești efectuate la Bursa de Valori a Moldovei la 22.07.2002 și blocarea acestora pe contul SRL Infort-Grup (nr. 27/1-O, 24 iulie 2002).