Nr. 115-116 08.08.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldov

921. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției internaționale privind suprimarea finanțării terorismului (nr. 823-III, 1 august 2002).

922. Lege pentru ratificarea Convenției internaționale privind suprimarea finanțării terorismului (nr. 1241-XV, 18 iulie 2002).

923. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională împotriva luării de ostatici (nr. 831-III, 2 august 2002).

924. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională împotriva luării de ostatici (nr. 1243-XV, 18 iulie 2002).

925. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 11 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 825-III, 2 august 2002).

926. Lege pentru completarea anexei nr. 11 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1291-XV, 25 iulie 2002).

927. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea articolelor 36 și 60 din Titlul II al Codului fiscal (nr. 818-III, 1 august 2002).

928. Lege privind modificarea și completarea articolelor 36 și 60 din Titlul II al Codului fiscal (nr. 1294-XV, 25 iulie 2002).

929. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal și a articolului 141 din Codul vamal al Republicii Moldova (nr. 826-III, 2 august 2002).

930. Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal și a articolului 141 din Codul vamal al Republicii Moldova (nr. 1299-XV, 25 iulie 2002).

931. Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii privind Centrul pentru Analiză Bugetară și Financiară (nr. 832-III, 2 august 2002).

932. Lege pentru abrogarea Legii privind Centrul pentru Analiză Bugetară și Financiară (nr. 1305-XV, 25 iulie 2002).

933. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european privind marile linii de transport internațional combinat și instalații conexe (AGTC) (nr. 829-III, 2 august 2002).

934. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european privind marile linii de transport internațional combinat și instalații conexe (AGTC) (nr. 1310-XV, 26 iulie 2002).

935. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 107 din Codul de procedură penală și a articolului 210 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 827-III, 2 august 2002).

936. Lege pentru completarea articolului 107 din Codul de procedură penală și a articolului 210 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 1319-XV, 26 iulie 2002).

937. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 828-III, 2 august 2002).

938. Lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 1321-XV, 26 iulie 2002).

939. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 453-XIII din 16 mai 1995 cu privire la salarizarea membrilor și funcționarilor Judecătoriei Supreme, judecătorilor și altor funcționari ai instanțelor judecătorești, ai procuraturii și ai Arbitrajului (nr. 1281-XV, 25 iulie 2002).

940. Decret privind constituirea Comisiei naționale pentru pregătirea în vederea preluării și executării de către Republica Moldova a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (nr. 820-III, 1 august 2002).

941. Decret privind constituirea Comisiei de stat pentru reintegrarea Republicii Moldova (nr. 821-III, 1 august 2002).

942. Decret privind numirea în funcție a șefului Serviciului acte ale Președintelui al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 822-III, 1 august 2002).

943. Decret privind conferirea medaliei Pentru Vitejie regretatului Vladimir TIURIN (nr. 830-III, 2 august 2002).

944. Decret privind eliberarea domnului Vasile DRAGOMIR din funcția de șef al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 836-III, 5 august 2002).

945. Decret privind numirea domnului Vladimir PREGUZA în funcția de șef al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 837-III, 5 august 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

21. Decizie despre sistarea procesului pentru controlul constituționalității sintagmei cu excepția prețurilor la mărfurile social-importante din punctele 2, 3 și 4 ale Hotărîrii Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 Cu privire la măsurile de coordonare și de reglementare de către stat a prețurilor (tarifelor) și Anexei nr. 3 la această hotărîre (nr. 4, 30 iulie 2002).

22. Aviz asupra inițiativei de revizuire a Constituției (nr. 2, 30 iulie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

35. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității Departamentului Standardizare și Metrologie și a unor instituții subordonate în perioada anilor 2000-2001 (nr. 61, 28 iunie 2002).

36. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra executării bugetului comunei Seliște pe anul 2001 (nr. 67, 4 iulie 2002).

37. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra executării bugetului comunei Costești pe anul 2001 (nr. 68, 4 iulie 2002).

38. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității economico-financiare a Ministerului Culturii al Republicii Moldova în perioada anului 2001 și a unor instituții subordonate în perioada anilor 2000-2002 (semestrul I) (nr. 77, 25 iulie 2002)

39. Hotărîre despre modificarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 49 din 24.05.02 Privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale activității de bază a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și subdiviziunilor teritoriale în anul 2001 (nr. 82, 1 august 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1141. Hotărîre cu privire la activitatea autorităților administrației publice locale și prefectului județului Taraclia în vederea dezvoltării social-economice a județului, consolidării disciplinei financiare și extinderii bazei impozabile (nr. 1012, 30 iulie 2002).

1142. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova pentru participare la cea de-a șasea ședință a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse de colaborare comercial-economică (nr. 1020, 1 august 2002).

1143. Hotărîre despre modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 349 din 21 iunie 1996 (nr. 1021, 1 august 2002).

1144. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 1022, 1 august 2002).

1145. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al Republicii Polone privind cooperarea economică și tehnico-științifică în domeniul agriculturii și industriei alimentare (nr. 1024, 1 august 2002).

1146. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al Republicii Polone privind colaborarea în domeniul medicinei veterinare (nr. 1025, 1 august 2002).

1147. Hotărîre cu privire la inițiereanbsp; negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniul carantinei și protecției plantelor (nr. 1026, 1 august 2002).

1148. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al Republicii Populare Chineze (nr. 1027, 1 august 2002).

1149. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 143 din 7 februarie 2002 (nr. 1028, 1 august 2002).

1150. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Iulian MAGALEAS (nr. 1029, 1 august 2002).

1151. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Ion MATEI, director general al Administrației de Stat a Aviației Civile (nr. 1030, 1 august 2002).

1152. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Ștefan ODAGIU, viceprim-ministru al Republicii Moldova, ministrul economiei (nr. 1031, 1 august 2002).

1153. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1032, 1 august 2002).

1154. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (nr. 1033, 1 august 2002).

1155. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea art. 217 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 1034, 1 august 2002).

1156. Hotărîre cu privire la desemnarea reprezentantului plenipotențiar al Republicii Moldova în Biroul coordonator pentru combaterea criminalității organizate și altor infracțiuni perculoase pe teritoriul C.S.I. (nr. 1035, 1 august 2002).

1157. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1037, 1 august 2002).

1158. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1038, 1 august 2002).

1159. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 16 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 (nr. 1040, 2 august 2002).

1160. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1041, 2 august 2002).

1161. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 1042, 2 august 2002).

1162. Hotărîre cu privire la organizarea în anul 2002 a sărbătorii naționale Ziua Independenței (nr. 1045, 5 august 2002).

1163. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru organizarea aniversării a 60-a a victoriei asupra fascismului (nr. 1047, 5 august 2002).

1164. Hotărîre cu privire la aprobarea programului de combatere a transportului ilicit de călători (nr. 1054, 5 august 2002).

1165. Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din 26 august 2002 (nr. 1055, 6 august 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova

249. Ordin privind modificarea Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje (nr. 177, 18 iunie 2002).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

250. Hotărîre privind tarifele la energia electrică (nr. 67, 1 august 2002).

Acte ale Comitetului pentru Оnfiere al Republicii Moldova

251. Informație privind copiii luați la evidență pentru adopție domiciliați pe teritoriul autorității tutelare din mun. Chișinău.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

252. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 28/1, 25 iulie 2002).

253. Hotărîre cu privire la respingerea înregistrării dărilor de seamă asupra rezultatelor emisiunilor suplimentare de acțiuni ale SA Infocad și SA Devait și calificarea emisiunilor ca neefectuate (nr. 28/1-1, 25 iulie 2002).

254. Hotărîre cu privire la înregistrarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni plasate de SA Bălțeanca și calificarea emisiunii ca efectuată (nr. 28/1-2, 25 iulie 2002).

255. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 28/2, 25 iulie 2002).

256. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 28/3, 25 iulie 2002).

257. Hotărîre cu privire la executarea pct. 4 al Hotărîrii CNVM nr. 17/1 din 03.05.2002 (nr. 28/4, 25 iulie 2002).

258. Hotărîre cu privire la înregistrarea modificărilor și completărilor la regulamentele și declarațiile de investiții ale unor fonduri de investiții (nr. 28/5, 25 iulie 2002).

259. Hotărîre cu privire la excluderea SRL Finaco din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 28/6, 25 iulie 2002).

260. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 30/1, 1 august 2002).

261. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor fonduri de investiții (nr. 30/2-1, 1 august 2002).

262. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 30/2-2, 1 august 2002).

263. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare administrare a investițiilor OAI-Managerul Fiduciar Vertexia-Manager SRL (nr. 30/3, 1 august 2002).

264. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii CNVM nr. 9/6 din 14.03.2002 (nr. 30/5, 1 august 2002).

265. Hotărîre cu privire la unele măsuri de asigurare a achitării taxelor pentru tranzacțiile cu valori mobiliare (nr. 30/6, 1 august 2002).

266. Hotărîre cu privire la suspendarea activității FINN York-Invest SA și modificarea Ordonanței nr. 26/1 din 09.02.2002 (nr. 31/3, 2 august 2002).

267. Hotărîre cu privire la delegarea dreptului de emitere a prescripțiilor în perioada de concediu anual al Membrilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 31/4, 2 august 2002).

268. Ordonanță cu privire la blocarea contului SA Moldindconbank în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale SA Bucuria (nr. 29/1-O, 29 iulie 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

269. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului privind utilizarea carnetului de cecuri în numerar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 10-11 din 27 ianuarie 2000) (nr. 184, 31 iulie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Patrea V

Avize pierderi de acte