Nr. 117-119 15.08.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

946. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judecătorului (nr. 544-XIII, 20 iulie 1995).

947. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 787-XIII din 26 martie 1996 cu privire la resursele materiale secundare și a Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 838-III, 6 august 2002).

948. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 787-XIII din 26 martie 1996 cu privire la resursele materiale secundare și a Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 1179-XV, 28 iunie 2002).

949. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 833-III, 5 august 2002).

950. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1246-XV, 18 iulie 2002).

951. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe (nr. 845-III, 8 august 2002).

952. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe (nr. 1253-XV, 19 iulie 2002).

953. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 și Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 844-III, 8 august 2002).

954. Lege pentru modificarea și completarea Legii insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 și Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 1265-XV, 19 iulie 2002).

955. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 20 din Codul fiscal (nr. 841-III, 8 august 2002).

956. Lege pentru modificarea articolului 20 din Codul fiscal (nr. 1275-XV, 25 iulie 2002).

957. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 846-III, 9 august 2002).

958. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1276-XV, 25 iulie 2002).

959. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 849-III, 9 august 2002).

960. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1279-XV, 25 iulie 2002).

961. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 34 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 834-III, 5 august 2002).

962. Lege privind completarea articolului 34 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1283-XV, 25 iulie 2002).

963. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul special pentru scopuri medicale (nr. 835-III, 5 august 2002).

964. Lege privind importul unui autovehicul special pentru scopuri medicale (nr. 1288-XV, 25 iulie 2002).

965. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 839-III, 7 august 2002).

966. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 1300-XV, 25 iulie 2002).

967. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 26 din Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 850-III, 9 august 2002).

968. Lege pentru modificarea articolului 26 din Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 1303-XV, 25 iulie 2002).

969. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului și a Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 847-III, 9 august 2002).

970. Lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului și a Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1311-XV, 26 iulie 2002).

971. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 840-III, 7 august 2002).

972. Lege cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 1320-XV, 26 iulie 2002).

973. Hotărîre asupra rezultatelor controlului executării Legii nr. 108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 1284-XV, 25 iulie 2002).

974. Hotărîre asupra rezultatelor controlului privind executarea Legii cu privire la drepturile persoanelor aparținînd minorităților naționale și la statutul juridic al organizațiilor lor (nr. 1293-XV, 25 iulie 2002).

975. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției reformei militare (nr. 1315-XV, 26 iulie 2002).

976. Decret privind eliberarea domnului Igor CARAMAN din funcția de judecător la Judecătoria de sector Orhei (nr. 842-III, 8 august 2002).

977. Decret privind modificarea anexelor la decretele Președintelui Republicii Moldova nr. 22-III din 28 aprilie 2001 și nr. 716-III din 10 iunie 2002 (nr. 843-III, 8 august 2002).

978. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului privind comerțul și colaborarea economică dintre Republica Moldova și Republica Croația (nr. 848-III, 9 august 2002).

979. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Nicolai GUȚUL (nr. 851-III, 9 august 2002).

980. Decret privind constituirea Comisiei pentru desfășurarea procesului de negocieri în vederea soluționării problemei transnistrene (nr. 852-III, 9 august 2002.

981. Decret privind eliberarea domnului Alexandr BEJENARI din funcția de șef adjunct al Direcției planificare politică a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 853-III, 12 august 2002).

982. Decret privind eliberarea domnului Constantin GОLCĂ din funcția de șef al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 854-III, 12 august 2002).

983. Decret privind eliberarea domnului Mircea MARGINE din funcția de șef al Serviciului resurse informaționale al Direcției planificare politică a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 855-III, 12 august 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

40. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor bugetare, veniturilor, cheltuielilor de mijloace speciale și fondurilor extrabugetare, gestionării patrimoniului de stat în perioada anilor 2000-2001 la Ministerul Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului și la unele instituții subordonate (nr. 60, 28 iunie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1166. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1023, 1 august 2002).

1167. Hotărîre pentru aprobarea hotărîrii Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Оnvățămînt din Republica Moldova Despre acreditarea Colegiului Pedagogic M. Ciachir din Comrat (nr. 1043, 5 august 2002).

1168. Hotărîre cu privire la instalarea bustului scriitorului Ion Luca Caragiale în mun. Chișinău (nr. 1044, 5 august 2002).

1169. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 41 din Legea cu privire la poliție (nr. 1046, 5 august 2002).

1170. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la difuzarea exemplarelor de opere și fonograme (nr. 1048, 5 august 2002).

1171. Hotărîre privind asigurarea activității Universității de Stat din Tiraspol cu sediul în municipiul Chișinău (nr. 1049, 5 august 2002).

1172. Hotărîre cu privire la unele măsuri de asigurare a activității Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (nr. 1050, 5 august 2002).

1173. Hotărîre pentru aprobarea hotărîrii Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Оnvățămînt din Republica Moldova Despre acreditarea Universității de Stat din Comrat (nr. 1051, 5 august 2002).

1174. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității zonelor economice libere (nr. 1052, 5 august 2002).

1175. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind completarea unor acte legislative (nr. 1053, 5 august 2002).

1176. Hotărîre cu privire la abrogarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1433 din 21 decembrie 2001 (nr. 1056, 6 august 2002).

1177. Hotărîre cu privire la măsurile de reducere a cheltuielilor pentru resursele energetice în economia națională (nr. 1057, 6 august 2002).

1178. Hotărîre cu privire la crearea sistemului informațional automatizat Registrul de stat al conducătorilor de vehicule (nr. 1058, 6 august 2002).

1179. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1059, 7 august 2002).

1180. Hotărîre despre modificarea Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova (nr. 1060, 7 august 2002).

1181. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea art. 24 al Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1061, 7 august 2002).

1182. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Afacerilor Externe (nr. 1062, 8 august 2002).

1183. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Ion CĂPĂȚINĂ din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei și, prin cumul, în Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, șef al misiunii Republicii Moldova pe lîngă Comunitățile Europene (nr. 1065, 14 august 2002).

1184. Hotărîre cu privire la organizarea manifestărilor culturale dedicate eliberării Moldovei de sub ocupație (nr. 1066, 14 august 2002).

1185. Hotărîre cu privire la măsurile urgente de lichidare a consecințelor calamităților naturale din 9 iulie 2002 (nr. 1067, 14 august 2002). nbsp;

1186. Dispoziție (nr. 76-d, 14 august 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

270. Hotărîre privind Regulamentul cu privire la modul de efectuare a controalelor activității participanților la piața valorilor mobiliare de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 9/7, 14 martie 2002).

271. Ordonanță cu privire la deblocarea contuluinbsp; personal al SRL Muncești (nr. 31/1, 2 august 2002).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

272. Hotărîre cu privire la aprobarea tarifului la serviciile de transport și dispecerat al energiei electrice prin rețelele Оntreprinderii de Stat Moldelectrica (nr. 59, 22 mai 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

273. Supliment la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 184 din 31 iulie 2002.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte