Nr. 120-16 16.08.2002

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1187. Hotărîre pentru aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 149 din 9 februarie 1998 (nr. 1036, 1 august 2002).

1188. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Industriei în anii 2001-2002 (nr. 1064, 14 august 2002).

1189. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1412 din 18 decembrie 2001 (nr. 1068, 14 august 2002).

1190. Hotărîre cu privire la reorganizarea Ministerului Оnvățămîntului (nr. 1069, 14 august 2002).

1191. Hotărîre cu privire la atribuirea, modificarea destinației terenurilor și autorizarea unor lucrări de proiectare (nr. 1071, 15 august 2002).

1192. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui MATEI Ion (nr. 1072, 15 august 2002).

1193. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei TĂBĂCARU Elena (nr. 1073, 15 august 2002).

1194. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui SPIVACENCO Anatol (nr. 1074, 15 august 2002).

1195. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui DOBОNDĂ Vasile (nr. 1075, 15 august 2002).

1196. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui BOLOCAN Leonid (nr. 1076, 15 august 2002).

1197. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui GANDRABURA Constantin (nr. 1077, 15 august 2002).

1198. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1078, 15 august 2002).

1199. Dispoziție (nr. 74-d, 1 august 2002).

1200. Dispoziție (nr. 77-d, 15 august 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

274. Hotărîre cu privire la completarea formei-tip a dispoziției de transmitere a valorilor mobiliare (nr. 25/5, 27 iunie 2002).

275. Hotărîre cu privire la activitatea Registratorului Independent Regint Depozitarul-Fondului SA (nr. 30/4, 1 august 2002).