Nr. 121-22 22.08.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

984. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Societatea pe Acțiuni Moldovagaz (nr. 856-III, 19 august 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1201. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 808 din 9 august 2000 (nr. 1070, 14 august 2002).

1202. Hotărîre pentru aprobarea Planului de admitere la învățămîntul postuniversitar specializat prin masterat a cetățenilor Republicii Moldova pe anul de studii 2002-2003, cu finanțare de la buget (nr. 1079, 15 august 2002).

1203. Hotărîre cu privire la transmiterea complexului meteorologic de radiolocație și a mijloacelor fixe aferente (nr. 1085, 16 august 2002).

1204. Hotărîre cu privire la modificarea componenței colegiului Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1086, 16 august 2002).

1205. Hotărîre cu privire la crearea Оntreprinderii de Stat Compania aeriană MOLDOVA (nr. 1088, 16 august 2002).

1206. Hotărîre cu privire la reorganizarea școlii medii de cultură generală Bașcalia, județul Lăpușna, în liceu (nr. 1090, 16 august 2002).

1207. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1092, 19 august 2002).

1208. Hotărîre cu privire la numirea în funcția de subprefect (nr. 1101, 19 august 2002).

1209. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului Național al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei și arhitecturii pe anul 2002 (nr. 1105, 20 august 2002).

1210. Hotărîre cu privire la lichidarea consecințelor inundațiilor și vîntului puternic care au avut loc în luna iulie 2002 în județele Tighina, Cahul,nbsp; Ungheni și U.T.A. Găgăuzia (nr. 1113, 20 august 2002).

1211. Dispoziție (nr. 78-d, 16 august 2002).

1212. Dispoziție (nr. 80-d, 20 august 2002).

1213. Dispoziție (nr. 81-d, 20 august 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

276. Ordin cu privire la aprobarea formelor tipizate privind aplicarea Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri și Instrucțiunii despre completarea lor (nr. 73, 29 iulie 2002).

277. Extras din decizia Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control din 26 iunie 2002.

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

278. Ordin cu privire la aprobarea Reglementării aeronautice civile RAC-AZ - Autorizarea zborurilor (nr. 33/GEN, 19 iunie 2002).

279. Ordin cu privire la aprobarea Reglementării aeronautice civile RAC-CAO - Certificarea aerodromurilor (operatorilor de aerodrom) (nr. 48/GEN, 16 august 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte