Nr. 122-123 29.08.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

985. Hotărîre pentru aprobarea Concepției cu privire la politica de personal în serviciul public (nr. 1227-XV, 18 iulie 2002).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1214. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la tranzitul de energie electrică și putere a țărilor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1082, 16 august 2002).

1215. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției cu privire la transportul rutier internațional de pasageri și bagaje (nr. 1083, 16 august 2002).

1216. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la asigurarea funcționării în paralel a sistemelor electroenergetice ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1084, 16 august 2002).

1217. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Pentru aprobarea Listei direcțiilor prioritare ale cercetării-dezvoltării pe anii 2003-2010, finanțate din bugetul de stat (nr. 1087, 16 august 2002).

1218. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului măsurilor organizatorice pentru impulsionarea activității gărzilor populare (nr. 1089, 16 august 2002).

1219. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 1091, 19 august 2002).

1220. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Securității Publice al Republicii Populare Chineze (nr. 1093, 19 august 2002).

1221. Hotărîre despre aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente cu privire la Regulile controlului vamal asupra trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor ce conțin obiecte ale proprietății intelectuale (nr. 1094, 19 august 2002).

1222. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1095, 19 august 2002).

1223. Hotărîre cu privire la aprobarea formei, dimensiunilor și coloritului semnelor de frontieră (nr. 1096, 19 august 2002).

1224. Hotărîre cu privire la reorganizarea Academiei de Administrare Publică (nr. 1097, 19 august 2002).

1225. Hotărîre cu privire la activitatea Departamentului Privatizării (nr. 1098, 19 august 2002).

1226. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1099, 19 august 2002).

1227. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de trecere a frontierei zonei economice libere (nr. 1100, 19 august 2002).

1228. Hotărîre cu privire la schimbul terenurilor și autorizarea unor lucrări de proiectare (nr. 1102, 19 august 2002).

1229. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 988 din 21 septembrie 1998 (nr. 1103, 20 august 2002).

1230. Hotărîre cu privire la componența nominală a Comitetului Național de Radioprotecție (nr. 1106, 20 august 2002).

1231. Hotărîre privind aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1223 din 12 noiembrie 2001 (nr. 1107, 20 august 2002).

1232. Hotărîre cu privire la stabilirea taxelor pentru evaluarea și acreditarea unităților medico-sanitare și farmaceutice (nr.1108, 20 august 2002).

1233. Hotărîre cu privire la ajutoarele umanitare (nr.1109, 20 august 2002).

1234. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 509 din 21 iunie 2001 (nr. 1110, 20 august 2002).

1235. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind acoperirea cheltuielilor aferente privatizării și postprivatizării (nr. 1111, 20 august 2002).

1236. Hotărîre cu privire la acțiunile prioritare de salvgardare, restaurare și extindere a edificiului Liceului internat republican de coregrafie din mun. Chișinău (nr. 1112, 20 august 2002).

1237. Hotărîre despre aprobarea Listei funcțiilor din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și gradelor speciale ce le corespund (nr. 1114, 20 august 2002).

1238. Hotărîre cu privire la clădirea din str. Columna, nr. 30 (nr. 1115, 21 august 2002).

1239. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate (nr. 1116, 22 august 2002).

1240. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere (nr. 1117, 22 august 2002).

1241. Hotărîre privind acordarea ajutorului material pentru lichidarea consecințelor incendiului din 12 august 2002 (nr. 1118, 23 august 2002).

1242. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 1119, 23 august 2002).

1243. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare Comisiei Electorale Centrale (nr. 1120, 23 august 2002).

1244. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind pregătirea procesului de convertire în acțiuni a datoriilor creditoare față de stat (nr. 1121, 23 august 2002).

1245. Hotărîre cu privire la desemnarea coordonatorului național în cadrul Comitetului Regional de Coordonare a Proiectului Facilitarea comerțului și transportului în sud-estul Europei (nr. 1122, 24 august 2002).

1246. Dispoziție (nr. 79-d, 20 august 2002).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

280. Comunicat (nr. (17-13-02/1-3782)43, 9 august 2002).

281. Informație (nr. 10/1-2-07/558, 22 august 2002).

Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

282. Ordin cu privire la aprobarea modelelor documentelor necesare pentru autorizarea tranzacțiilor cu mărfuri strategice (nr. 40, 6 august 2002).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în

Telecomunicații și Informatică

283. Hotărîre (nr. 10, 9 august 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

284. Ordonanță cu privire la deblocarea pachetului de acțiuni ce aparține Departamentului Privatizării în SA Semințe Căușeni (nr. 32/1-O, 19 august 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

285. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 198, 22 august 2002).

286. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului nr. 25/11-02 privind decontările fără numerar în Republica Moldova (Monitorul Oficial nr. 63/77 din 26.09.1996) (nr. 200, 22 august 2002).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte