Nr. 124-125 05.09.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

986. Decret pentru promulgarea Legii privind pregătirea de mobilizare și mobilizarea (nr. 857-III, 29 august 2002).

987. Lege privind pregătirea de mobilizare și mobilizarea (nr. 1192-XV, 4 iulie 2002).

988. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la rezerva Forțelor Armate (nr. 863-III, 30 august 2002).

989. Lege cu privire la rezerva Forțelor Armate (nr. 1244-XV, 18 iulie 2002).

990. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (nr. 858-III, 29 august 2002).

991. Lege privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (nr. 1264-XV, 19 iulie 2002).

992. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi și a articolului 21 din Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (nr. 864-III, 30 august 2002)

993. Lege cu privire la modificarea articolului 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi și a articolului 21 din Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (nr. 1307-XV, 25 iulie 2002).

994. Decret privind rechemarea domnului Ion CĂPĂȚINĂ din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova și din cea de șef al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Comunitățile Europene (nr. 859-III, 29 august 2002).

995. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Mihail PLATON (nr. 860-III, 30 august 2002).

996. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători de la Biblioteca Națională (nr. 861-III, 30 august 2002).

997. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Arcadi PASECINIC (nr. 862-III, 30 august 2002).

998. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar unor militari ai Armatei Naționale (nr. 865-III, 2 septembrie 2002).

999. Decret privind rechemarea domnului Ion BOTNARU din funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 868-III, 5 septembrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1247. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal și Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1063, 28 august 2002).

1248. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind evaluarea conformității produselor (nr. 1123, 24 august 2002).

1249. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1124, 24 august 2002).

1250. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1125, 28 august 2002).

1251. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției și Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de evidență și control al persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor (încărcăturilor), care trec frontiera de stat și/sau vamală FRONTIERA (nr. 1126, 26 august 2002).

1252. Hotărîre cu privire la crearea întreprinderii de stat pentru prelucrarea producției agricole (nr. 1127, 28 august 2002).

1253. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare și Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare (nr. 1128, 28 august 2002).

1254. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt superior de scurtă durată (nr. 1129, 28 august 2002).

1255. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 759 din 6 august 1999 (nr. 1130, 28 august 2002).

1256. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 102 din Titlul III al Codului fiscal (nr. 1131, 30 august 2002).

1257. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1001 din 19 septembrie 2001 (nr. 1133, 30 august 2002).

1258. Hotărîre cu privire la modificarea componenței Comisiei Unificate de Control din partea Republicii Moldova (nr. 1134, 30 august 2002).

1259. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea art. 22 din Legea patronatelor (nr. 1135, 30 august 2002).nbsp;

1260. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Ion BOTNARU din funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 1137, 30 august 2002).

1261. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui DĂNILĂ Aurelian (nr. 1138, 30 august 2002).

1262. Hotărîre cu privire la situația social-economică și unele aspecte ce țin de constituirea exploatațiilor agricole eficiente, efectuarea măsurilor de menținere și sporire a fertilității solului și de protecție a mediului în județul Edineț (nr. 1139, 30 august 2002).

1263. Hotărîre pentru aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova la ședința a 13-a a Consiliului Economic al C.S.I. (6 septembrie 2002, or. Moscova) (nr. 1145, 30 august 2002).

1264. Hotărîre cu privire la alocarea surselor financiare (nr. 1146, 30 august 2002).

1265. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului, prin schimb de scrisori, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru acordarea grantului în cadrul Programului Оmbunătățirea Producției Alimentare 2KR (tranșa a treia), și acordarea deplinelor puteri domnului Ștefan ODAGIU, viceprim-ministru al Republicii Moldova, ministrul economiei (nr. 1150, 2 septembrie 2002).

1266. Hotărîre cu privire la noile cuantumuri ale burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățămînt superior, elevii din instituțiile de învățămînt secundar profesional și auditorii din învățămîntul postuniversitar (nr. 1152, 2 septembrie 2002).

1267. Dispoziție (nr. 82-d, 28 august 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comitetului pentru Оnfiere al Republicii Moldova

287. Listele copiilor luați la evidență pentru adopție.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte