Nr. 13-19 22.01.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

29. Lege cu privire la probaţiune (nr.8-XVI, 14 februarie 2008)

30. Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea de către Republica Moldova a Statutului Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat (nr. 1889-VII, 30 decembrie 2015)

31. Lege privind acceptarea de către Republica Moldova a Statutului Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat (nr. 229, 10 decembrie 2015)

32. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1900-VII, 4 ianuarie 2016)

33. Decret pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (nr. 1901-VII, 4 ianuarie 2016)

34. Decret privind eliberarea domnului Ivan BUSUIOC din funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău (nr. 1906-VII, 12 ianuarie 2016)

35. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Excelenței Sale domnului Klaus Werner IOHANNIS (nr. 1907-VII, 13 ianuarie 2016)

36. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru (nr. 1908-VII, 14 ianuarie 2016)

37. Decret privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1909-VII, 15 ianuarie 2016)

38. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1910-VII, 15 ianuarie 2016)

39. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Ion MIDRIGAN (nr. 1911-VII, 15 ianuarie 2016)

40. Decret privind abrogarea unui decret al Președintelui Republicii Moldova (nr. 1912-VII, 15 ianuarie 2016)

41. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru (nr. 1913-VII, 15 ianuarie 2016)

42. Decret pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 497-III din 8 februarie 2002 (nr. 1914-VII, 18 ianuarie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

1. Hotărîre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora (Sesizarea nr. 30a/2015) (nr. 25, 13 octombrie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

3. Hotărîre privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Cimișlia pe anul 2014 (nr. 45, 7 decembrie 2015)

4. Hotărîre pentru aprobarea Planului de Dezvoltare Strategică a Curţii de Conturi pe anii 2016 - 2020 (nr. 47, 14 decembrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

13. Hotărîre cu privire la prelungirea detaşării candidatului Armatei Naţionale în Misiunea Uniunii Europene de consiliere militară în Republica Centrafricană (nr. 1, 18 ianuarie 2016)

14. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 939 din 16 august 2007 (nr. 2, 18 ianuarie 2016)

15. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice, structurii şi efectivului-limită ale acestuia (nr. 3, 18 ianuarie 2016)

16. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2013 (nr. 4, 18 ianuarie 2016)

17. Hotărîre cu privire la Comitetul Naţional de Expertiză Etică a Studiului Clinic (nr. 5, 18 ianuarie 2016)

18. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 6, 19 ianuarie 2016)

19. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate (nr. 7, 20 ianuarie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

49. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.55 din 11.05.2012 (nr. 213, 28 decembrie 2015)

50. Ordin cu privire la modificarea și completarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi modului de întocmire a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.156 din 1 noiembrie 2013 (nr. 222, 31 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

51. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 04-T-01, 4 ianuarie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

52. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.11:2015 „Modul de publicare și difuzare a documentelor normative în construcții” (nr. 1, 6 ianuarie 2016)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

53. Ordin pentru aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență (nr. 1158, 4 decembrie 2015)

54. Ordin cu privire la aprobarea modelelor actelor de studii în învăţămîntul profesional tehnic (nr. 1203, 16 decembrie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

55. Ordin privind listele persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste (nr. 2, 15 ianuarie 2016)

Acte ale Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova

56. Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat pentru anul 2016.

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

57. Ordin cu privire la aprobarea actelor normative (nr. 185, 10 iulie 2001)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

58. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 678 din 22 august 2014 (nr. 01/2016, 13 ianuarie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

59. Hotărîre cu privire la efectuarea înscrierilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 1/1, 11 ianuarie 2016)

60. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 2/1, 15 ianuarie 2016)

61. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Întreprinderii Mixte ”B&M TEST” S.A. (nr. 2/2, 15 ianuarie 2016)

62. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată a executării de către unele companii fiduciare a hotărîrilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 2/3, 15 ianuarie 2016)

63. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „POIANA-CREDIT” (nr. 2/4, 15 ianuarie 2016)

64. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare şi de Reasigurare „INVEST INSURANCE” S.R.L. (nr. 2/6, 15 ianuarie 2016)

65. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 2/7, 15 ianuarie 2016)

66. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „LUMEA ASIGURĂRILOR” S.R.L. (nr. 2/8, 15 ianuarie 2016)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

67. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

68. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă (nr. 40/200, 3 decembrie 2015)

69. Decizie cu privire la examinarea şi avizarea unui proiect de hotărîre de Guvern (nr. 40/206, 3 decembrie 2015)

70. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 41/211, 8 decembrie 2015)

71. Decizie cu privire la desemnarea colaboratorilor CCA în vederea efectuării unei vizite de studiu la Consiliul Naţional al Audiovizualului din România şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 42/212, 21 decembrie 2015)

72. Decizie cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 194 din 18.12.2014 „Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2014, anunţat prin deciziile CCA nr. 136 din 12 septembrie 2013, nr. 158 din 26 septembrie 2013 şi nr. 165 din 24 octombrie 2013” (nr. 43/214, 23 decembrie 2015)

73. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei de retransmisie (nr. 43/216, 23 decembrie 2015)

74. Decizie cu privire la neprezentarea informaţiei solicitate de către CCA (nr. 43/217, 23 decembrie 2015)

75. Decizie cu privire la uniformizarea nivelului sunetului în programele de radio şi TV (nr. 43/218, 23 decembrie 2015)

76. Decizie cu privire la activitatea întreprinderii ÎM „FOCUS-SAT” SRL (nr. 44/219, 29 decembrie 2015)

77. Decizie cu privire la cesiunea unor licenţe de emisie (nr. 44/220, 29 decembrie 2015)

78. Decizie cu privire la examinarea şi avizarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 44/221, 29 decembrie 2015)

79. Decizie cu privire la examinarea unor sesizări (nr. 44/222, 29 decembrie 2015)

80. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul IV al anului 2015 (nr. 44/223, 29 decembrie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

81. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 668/26 din 15 septembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

82. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Zoologie (nr. AC-7/1.1, 21 decembrie 2015)

83. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Geologie şi Seismologie (nr. AC-7/1.2, 21 decembrie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

84. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 1015/674A, 29 decembrie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

85. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului IFPS nr. 871 din 28.10.2011 (nr. 04, 15 ianuarie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

86. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 28 din 8 august 1997 (nr. 130, 10 decembrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte