Nr. 128-129 13.09.2002

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

1011. Decret pentru promulgarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 872-III, 6 septembrie 2002).

1012. Codul penal al Republicii Moldova (nr. 985-XV, 18 aprilie 2002).

1013. Decret pentru promulgarea Legii privind punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Moldova (nr. 873-III, 6 septembrie 2002).

1014. Lege privind punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1160-XV, 21 iunie 2002).